Expo och Migrationsverket

 

I Sverige har vi en konstigt ordning att de myndigheter som styrs av regeringskansliet via regleringsbrev och vars uppgift är att objektivt och opolitiskt bara utöva det politikerna bestämmer sedan oklar tid tillbaka har så kallade ”insynsråd”. 

Det ska ”utöva insyn och ge råd till generaldirektören”. 

Men något protokoll behöver inte föras så att medborgarnas vet vad som händer och hur insynsrådet utövar insyn. En sluten insyn alltså det de bara invigda ändå får veta. 

Migrationsverket har ett sådant. 

 

Följande personer sitter där just nu är följande. Notera att V och SD saknas.

 

Nu när Malmer Stenergard är migrationsminister ersätts hon med någon annan moderat. Det intressant är också att alla inte är ledamöter. Kerstin Brunnberg till exempel. 

Undet Tilläggsupplysningar och noter i årsredovisningen för 2021 redovisas insynsrådets ledamöters övriga uppdrag. Där kan man läsa om Kerstin Brunnberg. 

 

Myndigheten har dock glömt en sak – Brunnberg är ordförande för Expo. 

Styrelsen styr Expo genom att se till att stadgarna följs, ansvarar för verksamheten och tillsätter VD. Det är således ett aktivt arbete som Brunnberg sysslar med. Expo är som vi vet en starkt vänstervriden opinionsorganisation som bara granskar SD och högern, aldrig andra och som bidrar till vänstern narrativ om flyktingpolitik inte minst. De vill gärna hävda att de är opolitiska men det vet alla att de inte är. 

 

Notera att Expo har med hennes roll i Migrationsverkets insynsråd men omvänt att inte existerar. Att hon är ordförande för Expo borde gjort henne omöjlig att välja till insynsrådet då hon riskerar att blanda ihop sina roller. Att vara ordförande för en opinionsorganisation är inte neutralt på något sätt. 

Deras hemsida är sida upp och sida ner med enbart artiklar om SD. Att de inte bytt till SD-Expo är nästan konstigt då deras verksamhet numera bara handlar om det. 

Kerstin Brunnberg borde aldrig valts in i insynsrådet givetvis och det finns skäl varför myndigheten valt att mörka hennes Expo-ordförandeskap. Dags att pensionera Brunnberg från den posten, gärna igår. 

 

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!