Jackelén krävde ny intervju och fick det

 

Ärkebiskop Antje Jackelén är inte bara en känd vänsterperson, hon är dessutom en känd vänsterdebattör och har tyvärr vridit en redan vänstervriden kyrka ytterligare dit. Hon har heller inte varit sen med att anklaga alla kritiker med allt möjligt. 

Nåde den som inte hållit med. 

Hon ska gå i pension nu och UNT ville göra en intervju. Inga konstigheter. Sajten Kyrklig dokumentation har begärt ut en mailkonversation och här börjar det intressanta. 

Journalisten på UNT Mikael Stjernberg mailar henne och får en intervjutid. Med svar att Jackelén önskar att få samtliga frågor en vecka i förväg. 

Tipstack till Andreas Henriksson.

 

 

Han reagerar som många att frågan är ovanligt och han ska återkomma, och skickar senare ämnen att utgå från istället. Väldigt generöst, som garanterat gavs på grund av respekten för hennes ämbete. 

Han vill, naturligtvis, prata om opinionsbildningen som kyrkan kritiserats hårt för genom hennes tid på posten. Synen på andra religioner (läs islam) finns också med men sedan är det mycket privatare frågor om hennes egen tro, tiden på ämbetet, Uppsala etc. Och kyrkans roll. 

 

 

Men när Jackelén sedan kräver, och får se, artikeln innan publicering tar det så att säga hus i helvete. 

Hon är ”grymt besviken” på texten. 

”Jag la ner mycket möda att förklara den vådliga dynamiken när mainstream media plockar upp och legitimerar extrema påståenden, osanningar och hets. Och så är det exakt det du gör. Du sätter en ram som normaliserar så kallad kritik som kommer företrädesvis från en och samma politiska hörna. ”

Hon går som en furie vidare och påstår att journalisten ”hämtar sina referenser enbart från Twittertroll, Ann Heberlein och SD”. 

Vilket jag som många andra som läser detta har mycket svårt att tro att en journalist i media skulle göra, de tenderar inte riktigt att generellt sett vara vare sig Twittertroll eller SD. Tvärtom. 

 

Hon är ofattbart missnöjd med att artikeln inte hyllar hennes enastående kompetenser, att hon är en så fantastisk ledare, talare, har så goda insikter i svåra problem som klimatkrisen, känner så mycket folk. Om detta säger artikeln ”i princip ingenting alls”. 

”Jag vet inte varifrån behovet att förminska min gärning, ärkebiskopens uppdrag och Svenska kyrkan kommer. Men jag kan försäkra dig om att de Uppsalabor som stoppar mig på gatan för att säga: ”Jag tycker att du gör ett väldigt bra jobb. Tack!” inte kommer att känna igen sig i din artikel.”

Hon avrundar med att kräva att hela artikeln slängs eller görs om. 

 

 

Här skulle historien kunnat stanna. Att artikeln publiceras (såklart) och att hon får vara missnöjd. För så fungerar media. 

Men då har ni inte räknat med UNT som av mailen att döma verkar ha ett gummibandsförhållande med saker som pressetik och yttrandefrihet. 

För de accepterar kravet att göra om hela artikeln och skriva den enligt hennes åsikter. Så den 7 oktober börjar arbetet med att göra om en redan skriven artikel för att Jackelén inte framställdes som det helgon hon anser sig själv vara. 

 

Chefredaktören hade dock lite andra åsikter och mailar personligen Jackelén, förmodligen när han får höra att hon krävde att få skriva sin egen artikel mer eller mindre och att hans tidning accepterat. 

Men trots att han opponerar sig avslutar han med att dra tillbaka artikeln och gå henne till mötes. 

 

 

Då svarar ärkebiskopen att hon i själva verket upplevde intervjuerna (notera plural) positiva men att ”det framträdande var ramberättelsen av en kyrkoledare som har politiserat och islamiserat kyrkan”.

Men hon har inga som helst problem med kritik, enligt sig själv. 


Hela den här historien slutar med att ärkebiskopen får träffa chefredaktören för UNT för att ytterligare skriva sin egen intervju som det verkar.

 

 

För den publicerades, bakom vägg den 14 oktober, dryg vecka efter Jackelén träffade UNT. 

 

 

Är det den här media vi får 2022, där makthavare får skriva sina egna intervjuer till frågor de fått en vecka i förväg?

UNT lever dessutom på presstöd sedan 2020. Det har varit mycket snack om demokratins undergång det här året men starten på det brukar historiskt vara lismande fega publicister som gör exakt så här – frångår pressetiken och låter makthavare skriva om sig själva. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!