Granskning myndigheter att lägga ner – del 3

Jag fortsätter med min lista på vilka myndigheter som antingen borde slås ihop eller läggas ner helt. Regeringen måste bryta utvecklingen att antalet myndigheter bara sväller och ta tillbaka kontrollen här. 

Miljöpartiet är nästan lika bra idag som sossarna på att kräva nya myndigheter hela tiden, ett sätt att försäkra sig om att de och de sina ska kunna ha bra karriärsmöjligheter efter den politiska karriären. Och öka möjligheten för att utnämna folk till direktörer eller GD. 

 

Klimatpolitiska rådet

(lägg ner)

Skapades 2017 och var ett krav från MP givetvis. Med den smarta konstruktionen att rådet själva ska utse sina efterträdare…… Hej demokratisk kontroll. 

 

Problemet är också att detta är ett försök att införa en slags expertstyre, som miljöfascister runt om i världen, det vi kallar ”dark green” faktiskt vill ersätta demokratin rakt av med och som folk som Anders Wikman också uttryckt stöd för. Ren fascism givetvis. Nu ska ingen misstolka att jag kallar ledamöterna i rådet för det, de är oskyldiga. Men själva idén bakom expertstyre är det. Rådets uppgift är uttryckligen att tala om för regeringen vad den gör fel och hur den ska göra istället för att ”uppnå netto noll utsläpp”. 

Att sedan regeringen givetvis struntar i vad rådet säger är en annan sak. Ännu en klimatsymbol alltså som borde avskaffas rakt av, liksom den Klimatlag som MP tvingade fram 2018. I en demokrati är det riksdagen och myndigheter som utvärderar politik, inte en grupp av experter som utser varandra.

 

Myndighet för arbetsmiljökunskap
(lägg ner)

Sossarna älskar arbetsmiljö som bekant och de har tidigare haft en liknande myndighet som Alliansen la ner. Inte helt oväntat återuppstod den alltså med Löfven, 2018 fick vi denna zombie till myndighet som återvände från de döda. 

Inget av det myndigheten gör är saker som inte Arbetsmiljöverket redan gör. Totalt meningslös. Så alla deras arbetsuppgifter finns alltså redan. 

Nader Ahmadi utsågs till generaldirektör och budgeten sattes första året till 18,8 miljoner kronor för att helt utbyggd, det vill säga idag, kosta minst 35 Mkr per år. Budgeten i år var 45 Mkr. Djupt ironiskt kritiserades han bara ett år in på jobbet för stora arbetsmiljöproblem och konsulter kallades in för att reda upp situationen.  Han har bland annat kallat medarbetare tjocka och haft åsikter om deras kläder. 

Myndigheten för delaktighet
(slå ihop)

En ren opinionsbildande myndighet kan man säga att det här är. Syftet är gott, att informera och bilda opinion för funktionsnedsatta.

Problemet är att vi har en massa statsbidragsfinansierade organisationer för just det här ändamålet redan. Och att få folk att anställa människor med funktionsnedsättningar är redan ett uppdrag såväl statliga Samhall har (som har uppdraget att anställa) och Arbetsförmedlingen. Alltså kan uppdraget läggas just på Arbetsförmedlingen eller någon annan myndighet, vi behöver inte en särskild myndighet för detta ändamål. Jag är helt emot att myndigheter skapas för opinionsbildning enbart, vilket den här här. Ansvaret för ledarhundar och assistanshundar kan flyttar till någon annan lämplig myndighet. 


Malin Ekman Aldén heter personen som utsågs till GD 2017 av sossarna.  Den kanske viktigaste verksamheten de har är assistans- och ledarhundar. Myndighet är rätt ny och startades 2014 (gissningsvis var detta Göran Hägglunds och KDs initiativ). Jag ser som sagt gärna att funktionshindrade har en röst men en myndighet är inte svaret på det. Vi har som sagt redan en massa föreningar som bedriver lobbying och andra myndigheter som har ansvar över detta. Så slå ihop deras verksamhet med en annan myndighet. 


Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
(slå ihop)

Ytterligare en av alla dessa nya myndigheter skapades 2018. Budgeten är överb 154 miljoner kronor per år. Det är i och för sig jättebra att staten vill digitalisera men man blir lite fundersam över exakt vad myndigheten gör när man läser deras ”Regler och rekommendationer”. Här är nivån. Att man ska ha text och/eller ljud för filmer och vara försiktig med färger. 

 Men problemet är snarare varför vi även har E-hälsomyndigheten, vars uppdrag är samma sak fast i vården. Slå ihop DIGG med E-hälsomyndigheten och se över uppdraget. 

 

Myndigheten för kulturnanalys
(lägg ner)

Varför ska vi ha en särskild myndighet som särskilt utvärderar just politik inom kultur? Vi har flertalet myndigheter som sysslar med just kultur. Jag har tidigare föreslagit att göra en ny myndighet av flera befintliga, Myndigheten för kulturstöd. Den kan även få uppdraget att analysera kulturpolitiken. 

GD heter Mats Granér och utsågs 2020. I år fick de drygt 18 miljoner kronor i anslag.  Det är bra att politik utvärderas men igen, en helt egen myndighet behövs inte utan den här verksamheten kan vara en avdelning av en annan myndighet. 

Jag fortsätter att lägga ner och slå ihop myndighet i ett nytt inlägg tills hela listan är komplett, som då också kompletteras med en fullständig lista på dels de GD som därmed avskaffas, dels en lista på GD på befintliga och bestående som ändå måste bytas ut eftersom de har partibok. 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!