Utskottsposterna klara

Nyss skickades pressmeddelandet om utskotten. Det är en historisk dag eftersom SD för första gången behandlas som ett vanligt parti och efter storlek och de får dessutom tunga utskott. Gissningsvis kommer media och vänstern skrika allra högst om utrikesutskottet och justitieutskottet. 

 

  • Sverigedemokraterna tilldelas posten som ordförande i arbetsmarknadsutskottet, näringsutskottet, justitieutskottet samt utrikesutskottet. De erhåller även posten som vice ordförande i civilutskottet, trafikutskottet, försvarsutskottet samt skatteutskottet.

  • Moderaterna tilldelas posten som ordförande i finansutskottet, EU-nämnden samt socialförsäkringsutskottet. De erhåller även posten som vice ordförande i konstitutionsutskottet.

  • Kristdemokraterna tilldelas posten som ordförande i socialutskottet samt vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

  • Liberalerna tilldelas posten som ordförande i utbildningsutskottet samt vice ordförande i kulturutskottet.

De ordinarie ledamotsplatserna i utskotten fördelas enligt följande:

I finansutskottet, EU-nämnden, miljö- och jordbruksutskottet, socialförsäkringsutskottet, arbetsmarknadsutskottet, justitieutskottet, socialutskottet, näringsutskottet, utbildningsutskottet, skatteutskottet, civilutskottet och kulturutskottet erhåller Sverigedemokraterna fyra ledamöter, Moderaterna tre ledamöter, Kristdemokraterna en ledamot och Liberalerna en ledamot.

I trafikutskottet, konstitutionsutskottet, utrikesutskottet och försvarsutskottet erhåller Sverigedemokraterna två ledamöter, Moderaterna fem ledamöter, Kristdemokraterna en ledamot samt Liberalerna en ledamot.

Den här mandatperioden kommer bli mycket spännande för svensk politik. SD kommer genom det nära samarbetet med regeringen att lära sig otroligt mycket så att de kanske redan 2026 är redo för att även sitta i regeringen. 

Och jag tycker Moderaterna ska en eloge att de inleder samarbetet genom att vara generösa. SD är landets största oppositionsparti och de har förtjänat de utskottsposter de nu har. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!