Regeringens första förslag

Alla går med spänd förväntan på hur den nya högerregeringen ska se ut.

Vänstern i media har redan dammsugit internet på information om de tänkbara ministrarna så att allt ska hängas ut i det ögonblick regeringen presenteras. De felgissade och saknade kommer snabbt kastas respektive bli en samling av de små skelett man kan vaska fram. Vi vet att högern granskas betydligt hårdare än vänstern. 

Dock kommer den här regeringen bestå av mestadels proffspolitiker utan skelett. Gissar jag. Det är väl en av fördelarna att ägna hela ditt yrkesliv åt politik – du har tänkt som en politiker från start. Det kommer inte bli något drev om barnflickor och TV-licenser, men allt gammalt kommer dammas av igen förmodligen. I brist på nytt. Inte minst mot SD men även mot KD och M. 

Så nu trampar de politiska skribenterna i traditionell media vatten och vet inte vad de ska skriva så de skriver som alla andra. Tafatta försök att göra någon slags unik analys som landar i ännu en text om Magdalena Andersson eller hur ”lång tid 14 dagar är”. 

Mer intressant är vad den nya regeringen kan tänkas göra först. 

Jag har några tankar om det som jag redan i tidigare inlägg varit och nosat på. Först och främst måste de komma med ett slags stödpaket för energikostnaderna, både riktat mot hushåll och företag. Det är det mest akuta. Men de måste också agera inom finanspolitiken och de stränga krav som förra regeringen införde så att folk idag tvingas amortera i mycket hög takt. 

Alla regeringar inleder också med att ha stakat ut den utrikespolitiska riktningen, både i statsministern regeringsförklaring och sedan i utrikesministerns utrikesdeklaration. Där kommer stöd för Ukraina finnas med, EU, aktioner mot Ryssland och inte minst Nato-medlemsskapet och förhandlingen av det dominera. Jag hoppas också att nya regeringen tar avstånd från den hutlösa och icke förankrade Palestina-politiken, som S-regeringen sysslat med där vi öst pengar över kriminella och terrorklassade grupper. Korruptionen i Palestina är omfattande. 

Följande saker tror jag att regeringen kommer att inleda sina 4 år med:

(man ska också ha i åtanke att just nu strömmar pengarna in till staten i form av extra höga momsintäkter då inflationen är jättehög, vilket skapar ett litet extra utrymme när lågkonjunkturen står inför dörren.)

Energi:

Nödvändighet att samtidigt fatta beslut om kort sikt, medellång och lång sikt för att lösa problemen. Mest akut är att hushåll och företag överlever den här vintern utan att gå under. 

 • stöd till hushåll för höga energipriser i form av direkta bidrag i någon form, finansierat av flaskhalsavgifterna på 60 miljarder (som går utanför statsbudgeten tack och lov). Förmodligen i form av ett högkostnadsskydd. 
 • något riktat stöd till företag så att de inte går under i vinter
 • sänkt energiskatt
 • borttagen moms på energiskatten
 • revidering eller borttagande av elprisområdena
 • beslut om utbyggnad av nätkapacitet
 • beslut om nybyggnation av kärnkraft
 • beslut om höjd produktion av de kärnkraftsreaktorer som finns kvar

Transport:

 • minskad reduktionsplikt till EUs miniminivå och avskaffad automatisk upptrappning
 • avindexering av skatten på bensin och diesel
 • avskaffande eller kraftig reformering av bonus Malus-systemet som drabbar alla som inte har råd att köpa lyxiga nya elbilar
 • sänkt skatt på drivmedel

Landsbygd:

(drivmedelspolitik och energi är också del av landsbygdspolitiken då de grupper som bor på landsbygden har högre.)

 • sänkt skatt på konstgödsel
 • riktat stöd till just lantbrukare så att inte ännu fler går under nu, vi måste upprätthålla en inhemskt matproduktion som en del av totalförsvaret

Migration/integration:

 • någon form av maxtak på nya asylmigranter
 • krav på försörjning för att få ta hit anhöriga vid arbetstillstånd
 • förbud mot spårbyte i Sverige (när man fått nej på asyl kan man söka uppehållstillstånd för arbete istället).
 • krav på motprestation för att få försörjningsstöd 
 • stramare regler för arbetskraftsinvandring, där mer kvalificerade jobb krävs än idag för att stävja den stora ekonomiska brottsligheten som följt av bland annat LSS-bedrägerier.
 • ökade befogenheter för tullen för att kunna stoppa smuggling av stöldgods, migranter, vapen etc.

Ekonomi:

 • borttagande av plastpåseskatten
 • utökad ROT och RUT för att stimulera företagandet i nya kristider inte minst. 50 % av kostnaden återinförs och systemet byggs ut för att innefatta fler tjänster, som läxhjälp (som vi hade fram till 2014), energieffektivisering
 • ta bort dåliga subventioner, som t ex av el-cyklar och el-bilar som det dessutom fuskas mycket med. 
 • införa ett till jobbskatteavdrag för att på detta sätt kompensera folk som jobbar för de mycket högre kostnaderna de nu har för mat, boende, el etc. Och öka drivkrafterna att arbeta. 
 • borttagande av amorteringskravet för bostadslån, nya som gamla
 • ta bort flygskatten som bara är fiskal och styr dåligt och egentligen bara är tänkt att straffbeskatta flyget

Kriminalpolitik:

 • borttagande av alla straffrabatter
 • förändrade regler om utvisning vid brott som gör det mycket lättare att utvisa kriminella
 • ökad kamerabevakning genom ta bort hinder för tillstånd etc
 • förändrad passhantering för att frigöra polisens resurser, t ex ge Skatteverket passansvaret istället genom Statens servicecenter för att permanent lösa passkaoset som fortfarande finns

Dessutom kommer man definitivt samtidigt gå ut med Klimat/miljö-satsningar för att ”kompensera” avskaffandet av massa dumt MP infört. Med detta menar jag politik som istället för symbol faktiskt är verklig miljöpolitik. Man vill inte inleda en mandatperiod utan att sätta tonen i klimat/miljöfrågan direkt, Moderaterna har ju idag den bästa politiken inom området enligt väljarna. Men exakt vad man tänker göra har jag för dålig koll på här, eftersom det beror så mycket på andra beslut man fattar och vad Liberalerna, som ju försöker sig på att ha en sådan profil, också kräver. 

Dessa gissar jag är det lågt hängande frukterna så att säga, det som M, SD, KD och L lätt kan enas om eftersom man redan på förhand vet att de tycker så här. 

Andra saker jag gissar kommer längre fram är där man inte är lika överens idag men man förhandla sig till det med mer tid (KD och L älskar t ex anhöriginvandring):

 • ny REVA där polisen och tullen får uppgift att hitta folk som illegalt upprätthåller sig i landet
 • ökade befogenheter för polisen att stanna personer och fordon för att leta efter vapen och knark
 • skärpta straff för alla slags innehav av illegala skjutvapen av olika slag
 • vapenamnesti för att försöka få bort vapen, det har tidigare visat sig vara en framgångsrik strategi att folk anonymt utan risk för straff kan lämna in illegala vapen för att polisen sedan kan förstöra dem
 • strängare krav för anhöriginvandring, t ex försörjningskrav, även för asylmigranter
 • förändrade regler kring identitet vid asylansökning så att det är flyktingen som ska bevisa sin identitet så att det inte lönar sig att kasta pappren
 • ökad användning av medicinsk åldersbedömning vid asylansökningar så att folk får rätt ålder inskriven, vilket blir viktigt om de t ex begår brott senare
 • förändrad folkbokföring med insatser av Kronfogde, Skatteverk, Polis etc för att stävja fusket
 • kanske en ny folkräkning för att få koll på vilka som faktiskt bor i landet, även om det är dyrt och tar mycket tid. Hur ska man annars lösa det här problemet?
 • borttagande av flerbarnstillägget
 • borttagande av alla integritetsspärrar och sekretess som gör det svårt för olika myndigheter att samköra sina register, vilket lett till de stora problemen med fusk med välfärden som finns idag där miljarder försvinner i bedrägerier
 • förändrat system av samordningsnummer med biometrisk data för att förhindra fusk (även om jag tycker att man helt borde skrota det och ersätta med Utlänningsid)
 • någon slags friskolereform där starkare styrning av ägare införs, stopp för möjligheten att ha muslimsk profil om man inte är religiös skola och stopp för nya religiösa skolor och där Skolinspektionen får ännu mer befogenheter och uppdrag att helt ta över eller lägga ner skolor som inte sköter sig oavsett ägare. Man måste visa kritikerna att man tar kritiken mot systemet på allvar. 
 • krav på svenska för att få jobba i välfärden och vården
 • förändrade regler för medborgarskap, där krav på svenska, egen försörjning X år och inget brottsregister införs. Kanske även en tidsgräns, att man ska ha bott här minst 10 år. 

Det finns otroligt många beslut att fatta inom massa områden givetvis, jag har medvetet bara fokuserat på dels de områden som är mest akuta för att Sverige ska fungera och hushåll inte drabbas hårt av kommande vinter och lågkonjuktur, dels det som man kan komma överens om. 

Fyra år är lång tid och högern mycket revanschsugna. Det finns otroligt mycket att göra efter 8 år av total inkompetens men också fyra år av en förlorad mandatperiod. Det kan man lätt konstatera att den var. Även utan pandemin hade den varit det. 

Jag skulle nog säga att pandemin för sossarna var gudasänd ur ett maktperspektiv. Det gjorde att de slapp regera på något annat än just pandemihantering och deras siffror ökade enormt, effekterna av det såg vi i valet. Att de fick över 30 %. Tack vare kris.

Hade krisen inte kommit hade deras oförmåga att lösa dagens problem gjort att de förmodligen igen fått sitt sämsta valresultat på 100 år som de fick 2018. 

Främsta skälet är inte ointresse av att fatta beslut utan hur det parlamentariska läget såg ut 2018-2022. Man regerade på Liberalernas och Centerpartiets mandat. Annars brukar man ”bara” får kompromissa med kommunister och miljöpartister men de är hyfsat vana att köra över dem.

Men för att C och L och sedan bara C var vågmästare kunde ingen av dem få igenom något av sin politik. Det stod helt still. Allt C och L ville göra smulades ner till ingenting och allt S ville göra smulades på samma sätt till…..ingenting.

Landet stod helt still 2018-2020 vad gäller verkliga beslut som gör verklig skillnad. S lyckades inte öka skatterna, ”ta demokratisk kontroll” över någonting, öka LO:s makt, införa fler bidrag. Noll. Och Centern lyckades inte införa marknadshyror, lägga ner Arbetsförmedlingen eller avskaffa strandskyddet. Istället var det MP som fick igenom mest eftersom klimatet, det kunde ändå vänstern och högern i Rosenbad enas om till viss del. 

Så kommer vi inte ha det längre. Tack och lov. 

En stark högerregering som har 176 mandat är vänsterns värsta mardröm eftersom partierna till mycket stor del redan är överens. 

Det liknar inte Lövens och Andersson läge överhuvud taget som skulle försöka fatta beslut med gamla stalinister på ena sidan, ihop med folk som gärna skulle limma sig på motorvägar å ena sidan och två partier som till för 5 minuter politiska minuter sedan regerade landet i Alliansen under 8 år. Och som då var väldigt överens med M och KD. Vars partiprogram är höger, även om Centerns retorik utåt numera är vänster. 

Centerpartiet, som stod i maktens och debattens centrum 2018-2022 och fick glänsa som vågmästare och självpåtagen magister, ligger nu i spillror. Utan vågmästarroll och som ensamt högerparti i rött rött rött. Utan ledaren som varit deras starkaste kort när politiken sakta bytts ut mot värdeord, känslor och porträtt på Ledaren.

Ett parti vars högerfalang nu äntligen får tala fritt och öppet och raseriet bubblar lite överallt. Bland de som inte kom i riksdagen, bland de som åkte ur. De tjänstemän som nu får lämna, de kommunpolitiker som blev utan jobb. Och högern som tystats i fyra år. 

Vänstern är givetvis vansinniga över det bra läget högern nu har som inte alls liknar det läge de själva haft senaste fyra åren.

Möjligheten att man nu faktiskt gör någon verklig förändring ökar radikalt när man har 176 mandat i riksdagen och i princip bara kan klubba igenom varenda proposition man vill. Och det inte ens gör något om en person sover, trycker fel eller får diarré. Man har ändå majoritet. 

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!