Demokratisk kontroll över folkbildningen

Jag har länge granskat folkbildningen, en av landets största bidragskranar till olika vänsterprojekt. Som kunnat verka under flaggan folkbildning hur länge som helst. Visst gör studieförbunden också bra och nödvändiga saker men parallellt med det förekommer otroligt mycket fusk och kanalisering av skattepengar ut från staten via förbunden och ut till vänsteropinionsbildare. 

Därför jag överlycklig att Riksrevisionen nu släpper en granskning av just studieförbunden idag – (Statsbidraget till studieförbunden – kontroll och uppföljning)

De konstaterar precis som jag och andra efter mig som granskat studieförbunden att det finns massa ”brister” (det vill säga fusk och avsaknad av kontroll). 

Mer än 2 miljarder per år betalas ut till studieförbunden, varav ett är islamistiskt styrt (Ibn Rushd). 8 miljarder per mandatperiod så bara sedan Löfven tillträdde har studieförbunden fått 16 miljarder. Det är ofantligt mycket pengar. 

Det är ingen nådig kritik som presenteras. Kontrollen av vad dessa pengar går till brister i varje led. Från studieförbunden och Folkbildningsrådet till regeringens styrning. Eller rättare sagt, det finns ingen styrning från regeringen. Det vet jag eftersom jag kollat på detta sedan 2015. 

Det finns en överhängande risk att statsbidraget går till annat än folkbildning

Detta är ingen slump utan en medveten konstruktion, det ska alla ha klart för sig. Socialdemokraterna har medvetet konstruerat systemet så att kontroll ska försvåras för att förbunden själva ska ha så mycket ansvar som möjligt. Eftersom detta är deras hemma-arena och mycket av bidragen kanaliseras till olika vänsterprojekt. 

Jag har därför några förslag över hur den nya regeringen kan ta tillbaka den demokratiska kontrollen över folkbildningen. 

Först en lista på vad som är felet med folkbildningen i Sverige idag. 

1. Folkbildningsrådet

Det är ingen myndighet som betalar ut pengarna och ska kontrollera studieförbunden och folkhögskolorna. Där är det stora problemet. Folkbildningsrådet är en förening, hör och häpna. Som vi i många år lagt ut myndighetsutövningen på. En förening som inte lyder under offentlighetsprincipen och som dessutom till 100 % kontrolleras av studieförbunden själva eftersom de utser styrelsen. Föreningen består av studieförbundens förening, av de kommunala folkhögskolorna och av de folkhögskolor som har organisationer som huvudman. De utgör föreningen och utser sedan styrelsen. 

Att man gjort den förening förbunden är medlemmar i och kontrollerar till myndighet på entreprenad som i sin tur ska kontrollera att pengarna från skattebetalarna används rätt är ju ett regelrätt skämt, det är inbyggt i systemet redan här att man tappat den demokratiska kontrollen över pengarna. 

 

2. Studiecirklarna

Det har alltid gått att fuska lätt med studiecirklar. När jag var aktiv i MUF 1991 var det regel att man också startade en studiecirkel i MSU om något och rapporterade in de möten man ändå höll i styrelsen för att sedan kunna få extra bidrag från studieförbunden. Man skrev upp sina personnummer och rapporterade som man skulle så det var inte ens ett regelbrott, märkligt nog. Vissa ungdomsförbund, som SSU satte det i system i många år att mjölka till sig bidrag i omfattande skala, något Ardalan Shekarabi och Lena Hallengren som då var i SSU-toppen avslöjades att ha gjort. 

En gång i tiden innan TV och internet, innan den stora satsningen på grundskola och gymnasium för alla och stor utbyggnad av universitetet fanns det behov av folkbildning på ett helt annat sätt. Att arbetare och outbildade kunde fortbilda sig billigt och lätt. Här kom studiecirklarna in.

Men studiecirklar är en rest från svunnen tid, något otroligt omodernt.

De ser likadana ut idag som för 50 år sedan. Man samlar en grupp på några personer, bestämmer ett ämne man vill förkovra sig i och vänder sig till valfritt studieförbund. Där fyller man i en blankett inklusive personnummer och kan därefter få bidrag till kaffe och studiematerial, som böcker och pennor etc. 

Här står det svart på vitt att ni kan vara ett gäng kompisar som vill laga middag ihop och till det får ni alltså statliga pengar i bidrag, hur sjukt det än låter. 

Studieförbunden påstår i sina redovisningar att det startas hundratusentals studiecirklar i Sverige idag fortfarande. Det pumpas ut pengar. Utan kontroll. 

Jag begärde ut siffrorna i våras. En miljard totalt av de två miljarderna gick till studiecirklar. 

Som ni kan se så deltog nästan 276 000 unika deltagare i studiecirklar förra året. 

 

3. Bidragstagare ger bidrag

Vi har samtidigt ett system som gör att när pengarna flödat från staten via Folkbildningsrådet utan kontroll in i studieförbunden så är de i sin tur helt fria att ge bort våra pengar till vem de vill. Ett majestätiskt systemfel givetvis som lika mycket som studiecirklar uppmuntrar till fusk. 

Ibn Rushd är det studieförbund som helt och hållet har satt detta i system. Jag gissar att de upptäckte den kranen när islamisterna var engagerade i ABF och Sensus (som hjälpte dem) och det var skälet varför de startade från början. Att det är ett busenkelt sätt att stjäla pengar från skattebetalarna in i dolda föreningar. 

Det är bara att läsa på deras hemsida. Detta är deras medlemmar och de lägger sedan ut sin verksamhet ”på entreprenad” till dessa ,som inte redovisar ett dugg på sina hemsidor. Ibn Rushd söker och får bidrag, sedan skickar de pengarna till sina medlemmar. Och via något slags uppbyggt system har de sedan sett till att kunna uppfylla de klena krav på redovisning som Rådet ställt upp. Men frågar du (som jag gjort) om du får se bevis för verksamheten Ibn Rushd påstår att medlemmarna utfört får du bara svart ett de minsann inte lyder under offentlighetsprincipen. 

Pengarna går till islamister via folkbildningsbudgeten varje år, och det är enorma pengar. Jag skrev redan 2015 om att IR sparat (!) pengar som skulle gått till utbildning och sedan köpt gården Granhedsgården för 11 miljoner. 

Därefter skänkte de bort hälften till en insynsskyddad islamistisk stiftelse. Här är några av mina granskningar: 


4. Valfritt innehåll

Vi styr all slags utbildning, ibland alldeles för detaljerat som att elever nu ska läsa om porr och ”samförstånd” i alla årskurser ner till förskola eftersom olika namnkunniga feminister fått styra något så viktigt som utbildningspolitiken senaste åren. Men folkbildning, där får du köra vilka kurser du vill. Verkligen vilka du vill. Noll krav på relevans för samhället eller något slags bildningsideal. 

Här är ett axplock på vad du idag kraftigt subventionerat av skatt kan läsa som kurser på olika studieförbund (kurserna kommer från ABF, Sensus och Bilda): 

 

 

Så hur tar vi då tillbaka den demokratiska kontrollen över folkbildningen?

Jag har en lista som nya regeringen kan ta rakt av. 

Ingen kommer att röra folkbildningen utan totalt ramaskri, det finns jättemånga individer i Sverige som försörjer sig via dem. Som bidragsentreprenörer, som aspirerande musiker som får massa gratis replokaler och inte minst alla som arbetar på förbunden. De kommer skrika. Högt. Med hjälp av vänstern, såklart. Som förlorar massa skattefinansierad opinionsbildning. Framför allt S, LO och Vänsterpartiet men även Miljöpartiet har nästlat sig in. 

Steg 1:

Därför ska regeringen börja med att med hänvisning till att ta tillbaka den demokratiska kontrollen flytta över hela verksamheten från Folkbildningsrådet till Skolverket. Varför ska inte vår utbildningsmyndighet sköta även folkbildningen? Korruptionen sitter i väggarna i Folkbildningsrådet, detta måste vädras ut. 

Och vem kan protestera över att en myndighet tar över ansvaret? Folkbildningsrådet får bli en intresseorganisation för studieförbunden, som den förening de är. Genom att ge Skolverket ansvaret uppgraderar man folkbildningen till en nivå där den hör hemma. På myndighetsnivå. Folkbildning är för viktig för att inte fungera optimalt. Återigen, vem kan protestera mot det på ett trovärdigt sätt? Ingen faktiskt. 

Steg 2:

Förbjud inte studiecirklar men ta bort alla bidrag för studiecirklar och uppgradera studiecirkeln till att helt vara webbaserad. Då behövs varken lokaler, kaffe eller studiematerial. Starta hur många studiecirklar ni vill men några pengar betalas inte ut och allt ska skötas online. Det är 2022 och Sverige är ledande inom IT. Det är helt orimligt att något så omodernt som en studiecirkel ska ens finnas fysiskt där man sitter på stolar i en cirkel i ett rum och ännu mindre kosta pengar. 

Det är toppen om folk vill träffas och lära sig mer saker men laga middag på rester med kompisar eller läsa böcker i en bokcirkel kan folk göra utan en enda krona i ersättning. Ge studieförbunden i uppdrag att OM någon vill starta studiecirkel tipsa om vad man hittar information online i ämnena man vill utforska. De kan starta en kundservice online, en chatt till exempel, där de guidar studiecirklar varje dag mellan klockan X och Y. 

Steg 3:

Styr verksamheterna via regleringsbrevet till Skolverket, där det ska framgå vilka slags kurser som är rimliga att ge och vilka som inte är det. Man styr offentlig verksamhet via regleringsbrev. Att staten som representant för skattebetalarna som betalar har åsikter om innehållet är inte märkligare än att staten styr läroplaner och universitet och forskning. Kurser som ges ska därför t ex fokusera på att lära sig språk, konst, ett instrument och så vidare. Men inte för källsortering eller hur man köper en el-bil som marknaden kan förväntas fixa själv. Eller personerna via internet. 

Resurserna är ändliga. Att människor mitt i livet kan utvecklas och lära sig nya saker är det som folkbildningens huvudsakliga syfte och genom att renodla det bygger man också ett fortsatt och framtida stöd för att folkbildningen ska ha en roll alls i Sverige. 

Steg 4: 

Eftersom studiecirklar inte ger bidrag kan bidragen till studieförbunden i motsvarande ordning kapas helt. De får hantera studiecirklarnas frågor på befintlig jättestor verksamhet de ju byggt upp med skatt under många decennier. Det är rimligt att skattebetalarna kan förvänta sig att få valuta för det. 

Vidare kan man dra ner bidragen för kursverksamhet eftersom studieförbunden inte helt själva och helt fritt får välja vad man vill köra för kurser utan det styrs via regleringsbrevet. 

Steg 5: 

Kräv identifiering via bank-ID för att gå kurser som sedan studieförbunden använder i sin redovisning. Så omöjliggör man det konstanta fusket med att personnummer skrivs upp på fysiska papper och skickas in, som vi alltså forfarande har sedan Barnen Hedenhös. Eftersom man inte får pengar för studiecirklar behövs heller ingen kontroll av dem och studieförbunden kan därför använda de resurserna till att ge kundservice till dem istället. 

Steg 6:

Förbjud samtliga studieförbund att lämna bidrag vidare. De bidrag som ges till dem ska de använda i sin verksamhet. De är inte bidragsgivande myndigheter själva och ska därför inte tillåtas att ge bort en enda krona av skattebetalarnas pengar utan utför man inte verksamheten själv får man inga bidrag. 

Steg 7:

Låt Riksrevisionen granska Ibn Rushd särskilt.

Det är så islamisterna i Sverige finansierat sig under 15 år, genom att pengar utan kontroll rinner från statsbudgeten via Folkbildningsrådet och in i IR som sedan utan kontroll utifrån skickat pengar till vart som helst. 

Plocka isär verksamheten genom granskning och finns det belägg på oegentligheter ska förbundets verksamhet frysas tills man rett ut allt. 

Och kräv tillbaka Granhedsgården. Den kan staten sälja och använda pengarna till något annat. 

Om regeringen gör alla 7 stegen kommer vi mycket effektivt att ha byggt in kontrollen av verksamheten i själva systemet, betydligt mindre dyra och svåra efterkontroller behövs göras och skattebetalarna kan få valuta för sina pengar. 

  1. Flytta verksamheten helt från Folkbildningsrådet till Skolverket för att öka kontrollen och öka transparensen. 
  2. Ta bort bidrag för studiecirklar och kräv att alla studiecirklar som folk vill starta via förbunden är digitala. 
  3. Styr innehållet i kurserna via regleringsbrevet och fokusera kursverksamheten på klassisk bildning som språk, konst, kultur, natur och ta bort allt populärvetenskapligt och politiskt. 
  4. Sänk bidragen totalt till förbunden nu när studiecirklar inte ges bidrag för och kursutbudet är minskat.
  5. Kräv av förbunden att alla deltagare legitimerar sig via bank-ID för att kunna gå kurserna för att öka kontrollen av deltagare, som ju utgör grunden för bidragen. 
  6. Förbjud samtliga att lämna bidrag vidare. Bidrag lämnas av myndigheter. 
  7. Ge Riksrevisionen särskilt uppdrag att granska islamisterna Ibn Rushd och deras verksamhet 10 år tillbaka för att hitta bevis för vart skattepengarna gått. Och kräv tillbaka Granhedsgården. 

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!