Regeringslögner om höjda bidrag

Får man ljuga avsiktligt som regering? Det är en fråga man ska ställa sig idag. Det har varit mycket skrikande om hot mot demokratin som väntat, eftersom när det nalkas val och när högern är nära valvinst låter det alltid så, men är inte ett reellt hot mot demokratin när makthavare medvetet börjar ljuga för befolkningen?

Är det inte just så terror och förtryck startar? Var det inte så 30-talet började? Med lögner? När sittande regering ljög om allt möjligt för att bygga upp ett grupptänk hos befolkningen och en rädsla som varade ända till 1945. 

Trist att behöva använda vänsterns slitna referenser men man måste bemöta dem på samma planhalva. 

Att som regering öppet och medvetet ljuga för befolkningen är de facto första steget från demokrati. 

Och precis detta gör nu desperata sossar en masse i valrörelsens sista skälvande dagar. Från deras officiella konton påstår de att de fattat ett nytt beslut att höja olika bidrag, framför allt garantipensionen, CSN och taket i sjukpenningen. 

Det går inte att missförstå och skolminister Anna Ekström förtydligar till och med – regeringen höjer studiemedlem med över 1000 kronor per månad. 

”Det är viktigt att värna studenternas ekonomi i en tugg när när Putins krig pressar upp priserna”.

 

I själva verket har regeringen inte alls fattat ett beslut, det är en automatisk höjning av prisbasbeloppet som råkar inträffa just nu innan valet (?). Eller?

Redan i våras gav regeringen SCB i uppdrag att ta fram ett nytt prisbasbelopp och den 14 juli i år publicerade SCB på hemsidan att prisbasbeloppet höjs från 1 januari med 4200 kronor. Ändå var det ingen, varken i partierna eller media, som noterade detta. Varför Socialdemokraterna nu kan låtsas att det är deras idé för att de väntade till nu med att fastställa beloppet, en ren formalia givetvis. 

Den enda nyheten är egentligen att Socialdemokraterna valde att fastställa beloppet ett par dagar innan valet. 2022 fastställdes den då lilla höjningen först den 23 september. 

Men en höjning av prisbasbeloppet innebär inte bara valfläsk som kommer lägligt för Socialdemokraterna att låtsas som om det är de som fixat. 

Om bidragen höjs med i snitt 8,6 % minskar nu skillnaden rejält mellan de som arbetar och de som lever på bidrag för folks löner höjs inte med samma takt. Istället äter inflationen upp arbetares senaste års lönehöjningar nu. 

Det lönar sig mindre att ta ett jobb, det lönar sig mindre att jobba. Det är inte bara goda nyheter för de arbetare som Socialdemokraterna påstår sig representera, men då det för varje val mer och mer blir Bidragspartiet när arbetarna överger och går till SD är detta i och för sig en logisk utveckling. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!