Snälla utlandssvensk, rösta!

Aldrig har det varit så här jämt mellan blocken, tror jag. Senaste mätningen skiljde det 0,2 %. Det svajar fram och tillbaka men den som vinner kommer vinna med ynka mandat. Glöm inte att Andersson regerar med ett mandats övervikt idag. 

Det har aldrig varit så viktigt att rösta som det här valet. Och aldrig så viktigt att rösta på ett parti som bidrar till maktskifte, och det gör inte partier utanför riksdagen. 

Det bor över 700 000 svenskar med rösträtt utomlands.  Aldrig har även deras röster varit så viktiga. 

Enligt statistiken bor utlandssvenskarna framför allt i USA, Spanien, Storbritannien, Norge, Frankrike, Tyskland, Finland, Danmark och Schweiz till största del. Men den stora invandringen från Irak har lett till att det redan är över 10 000 som med svenska medborgarskap flyttat hem, trots att de flytt. För vi beviljar i princip bara flyktingar uppehållstillstånd som sedan automatiskt blivit medborgarskap under många år. 

Är det rimligt? 

Om man kan flytta hem igen borde man inte få ha kvar medborgarskapet eftersom det förvärvats som flytking och man är inte flykting om man kan flytta hem. Andra stora invandrargrupper som flyttat hem är serber, iranier, turkar, bosnier. 

Enligt en unik undersökning som gjordes innan valet 2014 om hur utlandssvenskarna röstar visar att de är väldigt höger.  Skulle jag gissa har kolumnen för SD växt mycket sedan dess på bekostnad av Moderaterna framför allt. Bara 15 % 2014 röstade på Socialdemokraterna. 

Utlandssvenskarna kan avgöra valet. Problemet är att många inte ens röstar. Bara 40 %, eller mindre än hälften av svenskarna bosatta i landet, röstade i valet 2010. 

Jag förstår att det inte alltid är lätt att rösta på en ambassad som inte ligger nära där man bor men det är ändå en demokratiskt rättighet man inte borde ta för given. Och det är inte så jobbigt när det bara händer var fjärde år. 

Om du bor utomlands och vill ta ditt ansvar och skicka iväg den här skadliga regeringen ska du gå in på Valmyndighetens hemsida. Utlandssvenskar har kunnat poströsta sedan slutet av juli. 

Om tillräckligt många utlandssvenskar röstar och röstar höger kan alla ni som bor utomlands avgöra valet och skapa maktskiftet hemlandet så desperat behöver. 

Gör din plikt. Snälla. 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!