Om vinst är fel gör Stockholm helt rätt

För tredje valet i rad gör vänster allt de kan för att skrämma upp föräldrar med påståenden om att skolan är dålig för att en del skolor drivs som aktiebolag. Sanningen är att socialister inte bara hatar skolföretag, de hatar alla företag och eftersom få om några förstår ekonomi i grunden förstår man inte heller skillnaden mellan vinst och förlust, mellan vinst och aktieutdelning. Det är som att prata med barn ibland att i debatten lönlöst försöka reda ut detta för vuxna vänstertomtar. 

Jag har begärt ut Stockholms stads resultat för grundskolorna i staden. 

Motsatsen mot vinst är förlust. Gör man förlust måste man täcka den förlusten eller gå i konkurs. Men eftersom kommuner inte går i konkurs tar det antingen pengar från till exempel äldrevården för att täcka upp när räkningarna inte kan betalas inom skolan. Eller så lånar man och låter framtida generationer betala. Eller så höjer man skatten. 

Man kan alltså tro att kommuner inte måste göra vinst men det måste de. Enligt Kommunallagen kapitel 11 står det svart på vitt:

”Kommuner och regioner ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

”Kommuner och regioner ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.”

Detta betyder på vanlig svenska – kommuner ska inte bara göra vinst varje år utan överskottet man gör ska investeras till god avkastning så att kommunen har resurser när ekonomin blir sämre eller något oförutsett händer, som en pandemi eller finanskris. 

Liksom aktiebolag styrs alla kommunens verksamhet med budget och den beslutas om i kommunfullmäktige där alla partier finns representerade. 

”Budgeten ska upprätta så att intäkterna överstiger kostnader”.

Kommuner måste göra vinst. Det är vad överskott betyder. 

Samma krav gäller när kommuner bestämmer sig för att konkurrera på den privata marknaden, med bowlinghallar, skiduthyrning, gym eller nöjesparker – man måste göra vinst. Man får dock inte ha som SYFTE att göra vinst men man måste ändå göra vinst, av samma anledning som bolag och kommunal kärnverksamhet.

Hur går det dock för landets största stad inom skolverksamheten? Eftersom nu kommunala skolor som ägs av kommuner är det allra bästa enligt vänstern. 

Jag har begärt ut och fått handlingar av Stockholms stad. 

Staden styrs som bekant av Nya Moderaterna och Alliansen, ihop med vänsterpartiet Miljöpartiet. Som idag hatar friskolor och valfrihet. Hur Centerpartiet kommer agera om de sitter i en sosse-regering är mycket oklart, än så länge säger de sig i alla fall vara för valfrihet. 

Som ni kan se är det otroligt mycket rött på listan. 

Nästan 200 miljoner i kronor i förlust för de kommunala grundskolorna i huvudstaden. 

Om ni göra vinst är förkastligt, vad ska man säga om det här? Notera också att en del utanförskapsskolor gör överskott. Jag ska gå igenom skolpengen i ett annat inlägg. 

De här 200 miljoner kronorna är inte på låtsas, det är räkningar som stadens skolor alltså inte kan betala 2021. Pengarna måste komma antingen från tidigare års överskott eller att staden fyller upp hålen med pengar från andra delar av stadens budget 

Som alla som kör el-sparcykel,  de el-cyklar som borde kallas trampmopeder eller vanlig cykel, kan notera är många cykelvägar i perfekt skick men bilvägarna har potthål överallt. Gissningsvis har staden tagit pengar lite här och var för att täcka upp för 200 miljoner i förlust för skolorna. 

Varför intresserar sig inte media för det här? Det vore en så enkel grej för någon redaktion att göra. Att syna kriget mot vinster genom att kolla på förlusterna

Lathet, subjektivitet eller kanske en ovilja att ta reda på fakta när lögnerna känns så bra innanför västen. Vad vet jag. 

Om friskolor skulle göra så här dåliga resultat hade de gått omkull. Alltså gör de inte det utan håller till det kommunala skolor enligt lag måste – göra överskott. I snitt gör friskolor 5-6 % i överskott, nästan allt återinvesteras i verksamheten och sparas till framtiden. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!