Sex och samlevnad för små barn

Vi har många problem med skolan och det handlar inte om driftsformer och vem som äger dem utan innehållet. Och det allt mer bristande fokuset på kunskap. Istället vill klåfingriga politiker trycka in allt de tycker är viktigt själva i läroplaner, och öka bördan för redan frustrerade lärare i kärnämnena. 

För oavsett vad självcentrerade politiker tycker är skolan till för att lära barnen saker. De ska få kunskap inom en rad ämnen för att sedan kunna tillgodogöra sig ännu mer kunskap på en högre svårighetsnivå tills dess att gymnasiet är över, som minimum. Men många barn kommer fortsätta studera och då ska kunskapsnivån vara ännu högre för att kunna klara av universitetsstudier. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Den här artikeln är gratis. Men vill du att jag ska kunna fortsätta producera artiklar du inte kan läsa någon annanstans, blir Patreon. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trots detta lyser fokus på lärande och kunskap med sin frånvaro i läroplanerna idag. Ni kan läsa själva här, i dokumentet för ändringar jag hittad på Skolverkets hemsida.  Om ni trodde grundskolan skulle ge elever grundläggande kunskaper i matematik, svenska, historia, religion, samhällskunskap, språk etc trodde ni rejält fel. 

Här kan man till exempel läsa att barn i grundskolan numera i allt grundskolan gör ska få ett miljöperspektiv. 

Barn mellan 6 och 16 ska ”få möjligheter att både ta ansvar för den miljö den direkt kan påverka och att skaffa sig et personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor”.

Undervisningen ska därför belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. 

Detta räcker såklart inte. Grundskoleelver ska också ges ”ett internationell perspektiv för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang” för att skapa internationell solidaritet. Här ingår också ”förståelse för den kulturella mångfalden inom landet”. 

I kunskapsmålen ingår att grundskoleelver ”har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället”. 

Det här är inte kunskaper i matte, svenska etc utan det här är resultatet av framgångsrikt opinionsbildning av lobbyister, inte sällan statligt betalda föreningar och organisationer som Naturskyddsföreningen. Det är också inte fakta att den egna livsstilen har någon slags avgörande betydelse för något annat än barnets egen hälsa. Ändå ingår det i läroplanen. 

Mina barn är 11 år. För er som glömt hur det är att vara 11 kan jag fräscha upp era minnen: man har få om någon relation till tid och klockan, man är enligt lagen för liten för att cykla i trafiken (12 år är gränsen) för att hjärnan inte kan bedöma komplexiteten, hastighet etc, man går inte till skolan eller äter mellanmål om inte ens föräldrar tjatar och läxor har de under protest i flera år så sakteliga börja förstå är viktigt. 

De kan visserligen betydligt bättre engelska än jag själv kunde i den åldern tack vare internet och att man börjar tidigare i skolan men de har ännu inte börjar skriva uppsatser i skolan och mycket fokus är fortfarande på att de ska kunna läsa, räkna och skriva ordentligt. Trots detta finns det för många barn som inte kan ens det ordentligt i högstadiet.

Här har politiker efter politiker tryckt in alla sina önskedrömmar, på lärarnas och barnens bekostnad.

De stackarns lärarna har mer att brottas med för idag tycker politikerna att eleverna ”utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna”. Så bra då. Undrar varför elever idag inte accepterar betyg de får och tar med sina föräldrar på varenda utvecklingssamtal även till viss del i gymnasiet?

Läroplanens innehåll ifrågasätter lärarnas auktoritet som bedömare av kunskap så varför ska elever och föräldrar inte ifrågasätta även de?

Läroplanen fortsätter med allt annat än kunskap och lärande för i den står även att lärarna numera har en skyldighet att ”utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv”. 

När blev det grundskola, att föreningar och annat, ska in i undervisningen? Det är något föräldrar och fritid ska stå för kan man tycka. 

Om ni trodde att oordning, stök och elever som tagit makten i skolan enbart handlar om mobiltelefoner och en utbredd kultur i skolan att inte säga ifrån ska ni läsa det här stycket i läroplanen. I själva verket är det lärarens skyldighet att låta eleverna i allt högre utsträckning ju äldre de är bestämma i skolan. 

Att lagstiftarna aldrig träffat barn, inte heller hormonstinna arga och känslostormande tonåringar, börjar bli allt mer tydligt. Annars skulle man inte skriva något så dumt som att lärarens ska utgå från att ”eleverna kan och ta ett personligt ansvar för sin inlärning”, ”svara för att alla elver för ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll” och tillsammans med eleverna ”planera och utvärdera undervisningen”. 

Om mina 11-åringar fick bestämma innehållet skulle det bestå av Tik Tok och olika töntiga unga vuxna killar som spelar in sig själva när de spelar olika TV-spel. Precis som att de skulle leva på glass om de fick bestämma alla middagar. 

Men tycker ni att miljö och klimat numera tar mycket plats i läroplanen då har ni inte sett var sex och samlevnad hamnat. 

Trots att vi har internet och media aldrig slutar prata om saker som sex, mens och onani har skolan aldrig haft så mycket fokus på sex som idag. Grundskoleelvers mål med utbildningen är därför idag att de ”diskuterar vad som är manligt och kvinnligt och hur det kan påverka människors möjligheter och hur könsmönster kan begränsa egna livsval och livsvillkor”. 

Här används inte ordet strukturer för att de är ett vänster-laddat ord men betydelsen är exakt samma. Elever ska lära sig att det här med kön är otroligt viktigt. Lika viktigt som matematik är. 

Idag är sex och samlevnad även ”relationer, samtycke, jämställdhet normer och identitet” och är ämnesintegrerad. 

Lärarna tvingas därför att i sina ämnen oavsett om det är matematik, svenska eller engelska inkludera det i sin undervisning. Att bara undervisa i ämnet duger inte. Hur lärarna ska få våra barn att tillgodogöra sig grundläggande kunskaper när politikerna gör så här är oklart. Det är som om läroplanen i en politikers ögon ett smörgåsbord bara till för dem. 

Kom också ihåg att barn som går i grundskolan börjar när de är 6 år gamla. Men sex, relationer och samlevnad är inget vanliga 10-11 åringar ska ägna massa tid åt. I den åldern börjar de fråga chans på varandra och hänga med kompisar mer än att leka blir vanligt, de börjar testa. Men förstår givetvis inget på djupet om det och så måste det få vara. De är barn. De ska leka sig fram. Trots detta har lagstiftaren gjort just sex och samlevnad som ett övergripande skitviktigt ämne. 

Det är obegripligt. 

Visst är det viktigt att vid någon tidpunkt prata om det men det ingår också i normal uppfostran och allt är inte skolans ansvar heller. Lärarna har mycket ont om tid och den tiden ska läggas på grundläggande kunskaper.

Jag ser bara opinionsbildning när jag läser det här stycket i läroplanen och undrar stilla – vilken ålder tänker sig politikerna att detta ska ske i? Högstadiet är absolut åldern när sådant blir viktigt, men varför uttrycker man sig i så fall inte specifikt om högstadiet?

Jo, för att man på allvar tycker att det ska ingå från 6 år. 

Det finns till och med kurser lärarna kan gå på Skolverkets hemsida om ”sex och samlevnad i grundskolans tidigare år”. 

Det ingår i läroplanen att våra lågstadiebarn ska undervisas om sex. 

 

När får barn vara barn i Sverige undrar jag? De är inte tyvärr inte ens fredade i förskolan. Trots att det är bäbisar man lämnar in där och de egentligen först förskolans sista år, när de är 5 år ska fylla 6 år. Då har de slutat med napp, tupplurar och blöja, även de barn som är sena med det. Många barn har lärt sig att cykla och simma i den åldern. 

Ändå är förskolan idag tvingad enligt läroplanen att ha perspektiven ”identitet, jämställdhet och digitalisering”. 

Jag baxnar faktiskt. Jag visste att det var illa men inte så här illa och då har jag precis börjat läsa in mig på ämnet. Vi saknar tiotusentals lärare i skolan, som därför i allt större utsträckning fylls med obehöriga lärare för någon måste ju jobba i skolan. Dessa lärare får större och större klasser att hantera i ett Sverige där politiken parallellt handlar om att de friskolor som finns dessutom ska försvinna så att situationen på de kommunala skolorna blir ännu sämre. 

Lärarna ska utöver detta hantera en större andel barn med utländsk bakgrund, neuropsykiatriska diagnoser, barn som är nyanlända och massa andra som kräver resurser och stöd skolorna har svårt att efterleva eftersom efterfrågan ökar exponentiellt. Inte på grund av ovilja. 

I detta läge fortsätter politiker på en sedan länge inslagen väg sedan 90-talet att använda läroplanen som en personliga lekplats för att uppfylla alla sina privata önskedrömmar som politiker. 

Då hamnar vi här. Där klimat och miljö ingår som övergripande ämne liksom sex och samlevnad för 6-åringar. 

En borgerlig regering borde denna gång, för det gjorde man inte senast, bestämma sig för att helt freda skolan och läroplanen från all form av ideologi och önskningar som går utöver att ungarna ska lära sig grundläggande ämnen i grundskolan. 

Sluta dröm om att barn i lågstadiet ska vara tacksamma mottagare av klimatbudskap, drömmar om ett Sverige där kön inte finns och där små barn ska förmås att tänka på saker de spontant struntar i, som sex och identitet. 

Barn måste få vara barn även i ett välutvecklat Sverige 2022 och skolan måste återgå till att ge alla elever kunskaper framför allt i matematik, svenska, engelska, naturvetenskap, samhällskunskap och först i högstadiet utökas med lite bredare ämnen. 

Medan all form av opinion ska hållas utanför läroplanerna.

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!