Arbetsförmedlingen gör PR för regeringen

Inför varje val ägnar Socialdemokraterna enormt fokus på att fixa statistiken, inte lösa problemen. Huvudsaken är att det ser snyggt ut. 

Så inför 2018 tryckte man in tiotusentals långtidsarbetslösa utlandsfödda i skräddarsydda subventionerade ”anställningar” bara för utrikes födda (inga svenskar kunde få dem) för att sedan dra in den efter valet. Extratjänster var den huvudsakliga kanalen då. 

Sossen och Göran Perssons kusin Mikael Sjöberg som styrde Arbetsförmedlingen då hade givetvis rätt partibok och såg till att Arbetsförmedlingen bidrog så gott de kunde till valseger. 

Nu är det dags igen. 

Nya GD:n har visserligen inte så uppenbar koppling men hon och statsrådet Eva Nordmark är tjenis och du med varandra, fnittrar och skojar när de ses och är mycket vänskapliga. 

Inför sommaren skickades detta brev på Intranätet till 12 000 medarbetare. 

Det är mycket positivt om Arbetsförmedlingen och vår verksamhet nu. Det är något jag märker i mina kontakter med regeringen och politiken. ”

Hennes oro är inte att 700 000 utlandsfödda inte är självförsörjande utan hon oroas över kriget och inflationen. 

Nedan ser ni vad regeringen döpt nya statistik-slasken till – Förmedlingsinsatser. Här ska man gömma alla utlandsfödda igen. 

 

 

Att Arbetsförmedlingen sitt namn till trots inte förmedlar jobb vet alla som någon gång varit i kontakt med dem oavsett om man söker jobb eller söker anställda. Deras förvandling till pyssel-myndighet vars uppdrag är att göra regeringens PR blir ännu tydligare när man läser vidare. 

Deras primära fokus valåret är inte att förmedla jobb utan att få ut folk i ”anställningsstöd”. Här sätter man ribban lågt från början för man vet ju att jobb, det förmedlar man inte. 

 

Ett annat primärt fokus för Arbetsförmedlingen valåret 2022 har varit att rekrytera själva, så att man har så många handläggare som möjligt som kan trycka ut folk i subventionerade hitte-på-jobb för att fixa sossarnas statistik. 

 

Maria Mindhammar skickade efter midsommar också ut att i höst kommer det en stor kommunikationskampanj. 

Syfte?

Att trycka ut folk i hitte-på-jobb. 

 

Vi har 12 000 anställda på en myndighet som heter Arbetsförmedlingen som inte förmedlar arbete utan vars enda existensberättigande 2022 är att hjälpa sossar att vinna valet genom att trycka in så många från kolumn ”arbetslös” till kolumn ”sysselsatt” genom upp till 100 % av staten betalade låtsasjobb för att fixa statistiken. 

Det här är varför de måste läggas ner och själva arbetsförmedlanadet läggas ut på privata. Arbetsförmedlingen borde bli en renodlad bidragsmyndighet, som de ju redan i praktiken är. 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!