Advokatsamfundet måste förändras

I Sverige kan du inte bli läkare om du inte får en läkarlicens utfärdad av Socialstyrelsen. Som är en myndighet som styrs ytterst av regleringsbrev från sittande regering. Men myndigheten ska verka oberoende. 

Läkarförbundet är sedan läkarnas fackförbund och intresseorganisation och som detta har de framför allt arbetat för att så få platser att studera till läkare ska finnas. Detta är logiskt då deras jobb inte är att verka för Sveriges bästa utan för sina medlemmars bästa och de medlemmarna är läkare som redan jobbar. För att bibehålla status och höga löner vill man därför att få utbildar sig till läkare. 

Men just när det gäller advokat har vi en helt annan ordning, märkligt nog. För här är det inte staten som utfärdar, och drar in licenser. Nix. Det gör deras eget fackförbund, eller intresseorganisation – Advokatsamfundet. Här har staten lejt ut sin myndighetsutövning till ett subjektivt av kåren styrd förbund vars främsta uppgift är att bevaka advokaternas intressen. Men samtidigt ska även förbundet både ge nya advokater legitimation och är satta att granska sina egna kollegor. 

Det säger sig självt att detta system inte är tillfredsställande för alla andra utanför advokatkåren – medborgarna i Sverige. 

Ett fungerande och självständigt rättssystem är grunden för demokratin liksom att alla får ett försvar och bedöms som oskyldiga tills motsatsen är bevisad. Att låta förbundet, vars jobb är att bevaka advokatkårens intressen i det offentliga, även besluta om vem som får bli advokat och ännu viktigare, vilka som ska tas ifrån den rätten, skapar en situation där varje beslut att dra in en legitimation de facto påverkar förbundet och dess medlemmar negativt. Deras yttersta roll är ju att se till att det blir så bra för advokater som möjligt. Alltså kommer en sådan här rätt alltid leda till att man är mycket restriktiv med att dra in legitimationer. Varje gång man gör det blir det nämligen dåligt för de som är advokater, ryktet om jobbet försämras.  

Om Läkarförbundet gett ut och dragit in läkarlicenser hade det blivit samma sak där för varje gång en läkare blir av med licensen svärtar det ner läkarkåren. Det är därför Socialstyrelsen ansvarar, som är helt skiljt från Läkarförbundet. Här blandar man inte egenintresse och opinionsbildning med myndighetsutövning. 

Advokatsamfundet fick in 647 anmälningar mot advokater 2021.

Blott 34 % bedömdes av förbundet ha skäl, det vill säga man förkastade 65 % av anmälningarna som inte ledde till någonting eftersom förbundet gick på sin egen medlems sida. Såklart.

De betalas av medlemmarna och står givetvis först och främst på sina egna medlemmar advokaternas sida. 

De 34 % av anmälningarna som gick vidare för att få någon slags konsekvens ledde nästan uteslutande till olika grader av rätt meningslösa varningar. 11 fick uttalande, 86 erinran, 44 varningar. Hela 64 % av de få som gick på klientens linje som anmälde advokaten kom alltså undan med någon slags enkel varning bara, även om samfundet givetvis hävdar att det är skillnad mellan dessa tre så innebär de ändå inget annat än ett ”fy”. Inga pengar, ingen avstängning, inget kännbart över huvudtaget. 

Bara 15 advokater fick varning plus straffavgift. Och ynka fyra stycken advokater dömdes till uteslutning varav en av dem av Högsta Domstolen då advokaten överklagade. 

17 % fick ingen åtgärd alls. Av de anmälda. Siffrorna blir dock något annat när man jämför med det totala antalet anmälningar som kom in. 

2021 fick man in 647 anmälningar mot medlemmar. 22 % av anmälningarna totalt resulterade in någon av de tre olika slags varningar som man från samfundets sida tycker är rimliga påföljder. 

Som ni kan läsa själva i deras eget material om påföljderna kan såldes en advokat vara usel på sitt jobb, få en anmälan av t ex en klient som inte tycker att advokater skött sitt jobb men samfundet dömer trots att de håller med klienten att advokaten var dålig till något som simpelt som en varning. 

Bara 2 % av alla anmälningar ledde till att advokaten fick betala en straffavgift. Men var gäller uteslutning händer det nästan inte, givetvis. Varje uteslutning är som sagt en smärre PR-katastrof för förbundet vars främsta jobb är att sälja in yrket advokat till allmänhet och politiker. 

Enbart 6 promille av anmälningarna 2021 ledde till uteslutning och dessa fyra personer hade först varit föremål för stora granskningar i media. Ingen av dem hade Advokatsamfundet, givetvis, själva först utrett. 

Först när hela havet stormade kring fyra medlemmar för att de bevisligen är kriminella själva, allt detta har polisen kunnat bevisa, så uteslöt Advokatsamfundet dem. De hade själva ingen aning om att dessa fyra personer, dessa fyra advokater, själva var kriminella. Att de var del av de gängslödder de tjänade stora pengar på att försvara i alla rättegångar deras livsstil renderade. 

Detta visar med önskvärd tydlighet att vi inte kan ha en sådan här ordning. Det är för viktigt vem som arbetar som advokat i Sverige, för på dem vilar halva rättssystemet. Detta kan vi inte slarva bort genom att ge en lobby-förening för advokater rätten att licensiera. 

Dags att ta ifrån Advokatsamfundet legitimationsrätten.

Den borde en myndighet ha, vilket myndighet som är bäst lämpad återstår att se men kan Socialstyrelsen utfärda de viktiga läkarlegitimationerna, till människorna som bokstavligen står mellan livet och döden för människor, kan en myndighet med förtjänst ta över det jobb Advokatsamfundet aldrig borde haft. Ingen skulle hävda att vården riskeras genom att Läkarförbundet inte utfärdar läkarleg, ändå är det just detta advokater hävdar så fort man lyfter på det här locket. Att hela rättssamhället hotas om det istället är en oberoende myndighet som ansvarar. Ett hyfsat absurt påstående när man granskar det. 

Anne Ramberg, deras förre generalsekreterare, har dessutom visat att opinionsbildning är samfundets främsta jobb. Att hon är vänster har inte gått någon förbi, denna märkliga kombination av överklasstant och kompis med kungen och Henrik Schyffert. Lika tråkig online, lika slängig i debatten, lika rödvinsvänster. 

De får gärna opinionsbilda men ska inte samtidigt ha myndighetsuppdrag. Det är totalt orimligt. Låt Advokatsamfundet stå fritt och vara som vilket annat fackförbund/intresseorganisation som helst – att enbart och till 100 % bara syssla med att bevaka sina egna medlemmars intressen. De klarar helt uppenbart inte av att göra både det och dessutom försöka balansera det med att också bevaka resten av Sveriges intressen i att inte ha rötägg till advokater. 

Vi förtjänar att ha bra advokater. Detta kan inte Advokatsamfundet garantera. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!