Varför ljuger Axelsson Kihlblom?

I en intervju i Svenska Dagbladet idag gör skolministern som sossar brukar göra – hon ljuger utan att skämmas.

Det är skrämselpropaganda (red.anm att barn ska bussas).”

”Det finns inget förslag att tvångsmässigt bussa elever”.

Som ni redan vet har jag lusläst hennes egen proposition som hon och hennes tjänstemän skrivit.

Lina Axelsson Kihlblom vill absolut bussa elever.

I själva verket vill hon lagstadga om att först slå sönder närhetsprincipen genom att bara 50 % av platserna i varje skola och klass får ges till elever nära.

Sedan vill hon utse ”förtursområden” genom att helt enkelt kräva av kommuner att utsatta förorter ges förtur till vilka skolor som helst.

Därefter ska barn därifrån via skolskjuts skickas dit varje dag. De barn som blir över som bor närmast ska bussas till de sämsta skolorna.

Och hur väljer man då ut vilka barn som ska bussas hit och dit?

Genom ett socialt index som kommunerna krävs upprätta på föräldrarnas inkomst, bostad, utbildning och etnicitet så att de perfekta gyllene A-barnen ska identifieras. De som klickar alla boxar där inklusive svenskfödd av svenska föräldrar. Dessa magiska A-barn ska fixa integrationen genom kamrateffekter. Deras blotta närvaro på en dålig skola anses lyfta andra elevers resultat.

Jag förstår att det är besvärligt för skolministern att det avslöjats att hon tänker göra allt detta. Men det är det som står i det lagförslag hon själv lagt fram.

Skolministern ljuger.

Skolan ska fixas genom att vissa vita barn med högt socialt index till utsatta förorter.

I det Sverige Lina Axelsson Kihlblom vill ha ska barn inte vara barn utan blott redskap för henne och andra sociala ingenjörer för att fixa statistiken.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!