Läx-rut blev pigdebatt

En av de första sakerna den första Allians-regeringen gjorde var som bekant att införa RUT-avdraget och en flera decennier lång pig-debatt försvann så sakteliga. För Socialdemokraterna har inte avskaffat RUT och några pigor hör vi inte talas om längre, tänka sig. 

Det visade sig nämligen att just städbranschen, som växte enormt med RUT, var en integrationsmotor. Massa utlandsfödda startade företag, ännu fler fick jobb. För städning är ett av få enkla jobb i kunskapsnationen Sverige och ett jobb som finns i alla kulturer bortom alla språkbarriärer. Du kanske inte har många år i skolan men alla kan städa och ett hederligt vitt jobb med månadslön blir nyckeln in i det svenska samhället. 

RUT-avdraget betalade sig själv. Jag har inte sett en enda piga i debatten sedan detta blev klart faktiskt. 

Men Alliansen införde också RUT för läx-hjälp. Den kallade sossar för överklassbidrag, guvernanter och andra klassiska socialdemokratiska oförskämdheter.

Läx-RUT beskylldes för att slita isär skolan. För att den framför allt användes av akademiker-föräldrar. Fungerar något ska en sosse förstöra det med hänvisning till att alla ska ha det lika dåligt och 2015, direkt efter maktövertagandet så avskaffades mycket riktigt läx-RUT. 

Trots att Skolverket i en rapport 2014 konstaterade att läxhjälp bidrar positivt till elevers inlärning och inte ökar några klyftor bestämde sig sossar, som ju förlorade slaget om RUT och pigdebatten, att i alla fall slakta det lilla byte man kunde. 

För verkligheten står aldrig i vägen när socialister ska jaga framgång före att lösa problem på riktigt. Huvudsaken är att allt är lika dåligt för alla och symboler visas fram. 

Tjänster är dyra i Sverige, det var varför ingen hade råd att köpa städning hemma innan RUT-avdraget och en stor svart marknad existerade i många decennium istället. Med otrygga anställningar för samma grupp människor som idag har vita verkliga jobb, försäkrade och med trygghet. 

Så de som idag köper läxhjälp utan avdraget är definitivt bara de med höga inkomster. Avskaffa branschen har nämligen inte sossarna kunnat göra och som alltid är det de bäst bemedlade som då kan köpa tjänsterna. Medel-Svensson har dock inte råd längre på samma sätt. 

En sak som förbisågs när debatten rasade om läx-RUT innan den avskaffades var dess möjlighet som en del av integrationen. 

Om man med integration menar blandning av människor som annars inte kommer i kontakt. För när en studiebegåvad ung person som förmodligen studerar på universitet och arbetar extra som läx-hjälpare kommer hem till personer som bokat tjänsten möts människor som annars aldrig mötts. Även utlandsfödda personer som tycker att skolan är väldigt viktig köpte tjänsten åt sina barn när det var RUT. 

När en ungdom kommer hem till olika hem, bland annat barn med utlandsfödda föräldrar, uppstår möten som aldrig hade hänt annars och eleven får en relation och en förebild av en person som de annars aldrig träffat. 

Skälet varför man aldrig pratade om det här tidigare var givetvis att man överhuvud taget inte pratade om integration. Det var ett fult ord, det var rasism. Idag är det centrum i debatten. 

Högern borde gå till val på att återinföra läx-RUT och med målet att bygga ut det så att de här spontana integrationsmötena når så långt ut i förorterna som det är möjligt just för att unga behöver bra förebilder och allra mest behöver barn med utländsk bakgrund i utsatta förorter andra förebilder än de som bor där. 

Unga vuxna duktiga studenter som kan visa en annan väg i livet. Som kan inspirera. Som kan hjälpa i stunden att nå ännu bättre resultat i skolan så att ljuset tänds på en väg bort från orten, bort från inflytande de kriminella gäng som härjar i närheten, bort från utanförskap. Man ska inte underskatta vad sådana här möten och nya relationer innebär för unga elever med olika bakgrund betyder, att plötsligt hitta en ny förebild. Hitta nya mål med livet. 

Integration kan aldrig tvingas fram, inte från något håll. Så allt politiskt som kan skapa förutsättningar för nya relationer och möten innebär integration på riktigt, bortom tomma slagord eller hot om tvång på olika sätt, som bussning av elever. 

Läx-RUT löser inte hela integrationsskulden, långt ifrån. Men många små steg kommer till slut skapa ett Sverige som är mindre uppdelat. Det här är ett av dem. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!