EU kräver oroväckande mycket makt snabbt

Det sannerligen inte lätt att vara för EU numera. Jag har varit för sedan innan vi gick med 1995 men den senaste tidens utveckling där ett allt mer makthungrigt Bryssel ett beslut i taget vill bestämma precis allt i de suveräna stater som faktiskt utgör denna gamla kol- och stålunion. 

Grunden i EU är fantastiskt. Med ekonomi och utbyte mellan människor binda ihop det tidigare slagfältet Europa så att vi aldrig mer får ett världskrig här. 

Men mycket vill ha mer och proffs-politikerna i Bryssel har tänkt att tvinga medlemsländerna i raskt takt att bli ett slags USA där vi ger upp vår suveränitet till en liten elit långt borta från folks vardag. 

Jag vill verkligen vara för EU. Jag vill inte tvingas ändra mig om det. Men sådant här som damp ner idag gör det otroligt svårt att motivera medlemskapet faktiskt. 

I korthet innebär förslaget detta:

Med andra ord ska EU kunna besluta med mindre majoritet och de vill ta över befogenheter över till exempel pandemihanteringen från länder, tvingande klimatåtgärder, försvaret och social och ekonomisk politik. Med andra allt. För vad återstår?

De vill få fullständig rätt att stifta lagar eller avskaffa lagar. 

Fortsätter EU att utvecklas i den här riktningen kommer folk som jag, övertygade om EU:s existensberättigande, att mer eller mindre tvingas att fatta beslutet att vi nu är emot och det vore oerhört sorgligt

Istället borde EU backa på en rad punkter och gå tillbaka till kärnan. 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!