Starke man i Norrtälje

Med Stockholmsfixeringen i media är det lätt att glömma att de allra flesta människorna i landet inte bor i Stockholm eller ens stora städer. Ca 3 miljoner personer bor i storstäder, resten bor i mindre orter. En del kommuner ligger i nära anslutning till någon större stad, de flesta ligger nära deras regions största stad eller är den. 

I dessa mindre orter fungerar det inte sällan som i humorserien ”Starke man”, som handlar om ett kommunalråd i en liten ort i Skåne. Ett parti har ganska ofta haft makten historiskt, ortens kommunalråd och ”starke man” bygger upp ett nätverk av andra lokala makthavare, som ortens stora byggherre och andra profilerade företagare och lokaltidningen och tjänster byts utan insyn från vare sig väljare eller andra. De största partiernas ledare skaffar sig enorm makt, mycket sker med tjänster och gentjänster i personliga nätverk. 

Det här är historien om Norrtälje. 

Kjell Jansson

Så heter Norrtäljes före detta mångåriga kommunalråd, han valdes till ordförande i Norrtälje 2005.  Idag sitter han i riksdagen för Moderaterna. Eftersom riksdagsgruppen i princip uteslutande numera utgörs av före detta kommunalråd eller MUF:are var det på det mandatet han hamnade på valbar plats 2018.

Han satt 9 år och 70 dagar som kommunalråd i Norrtälje och innehar därmed den längsta ämbetsperioden som detta någonsin, enligt Norrtelje Tidning.  I valet 2014 förlorade han makten och det var väl därför han bestämde sig för att kandidera till riksdagen som 60-åring. 

Men greppet om Norrtälje har han inte släppt. Han sitter fortfarande i kommunfullmäktige och den delen av politiken han ägnat sig mest åt i sitt personliga nätverk – byggande. 

 

Kronprinsen

När Kjell Jansson förlorade makten som KSO 2014 och blev oppositionsråd var det dags för honom att se till att en person han kunde kontrollera tog över när han 2018 skulle sitta i riksdagen. Valet var lätt. Bino Drummond hade varit aktiv i MUF, suttit som politisk sekreterare i riksdagen och även tjänstgjort två år i riksdagen. 2014 var han bara 31 år. Kjell hade uppmärksammat honom lokalt och redan 2011 gett honom ordförandeposten i Socialnämnden. 

Han lyfte upp honom till oppositionsråd ett år före valet och med den makt Kjell Jansson har över Norrtäljemoderaterna blir det alltid som han vill, alltså tog Drummond över som KSO (kommunstyrelsens ordförande) efter valet 2018. Han är idag 39 år, så han blev KSO redan som 35-åring. Perfekt för Starke Man. 

Så Kjell har inte på något släppt makten om Norrtälje. 

 

Kontroll av media

Som alla små orter har Norrtälje en lokaltidning, Norrtelje Tidning, och precis som på många små orter sitter de snarare i maktens knä än att granska makten. Istället för att kritisera och granska politikerna skriver de om snälla meningslösa saker. 

Norrtelje Tidning har brottats med dålig ekonomi länge och lösningen är omfattande sponsring av samma makt de borde granska. Jag skrev om tidningen i december 2018 redan. 

Ledarsidan är centerpartistisk men som alla tidningar ska resten vara opolitisk och söka sanningen. Tidningen får sedan länge presstöd, eller mediestöd som det heter numera. 

En entreprenör försökte starta en konkurrent till tidningen, Norrtälje Nyheter. Som granskade och kritiserade, så som en lokaltidning ska göra. De skrev bland annat om hur Kjell Jansson som KSO pumpat in pengar i tidningen på olika sätt, motprestationen var att inte granska. Givetvis. Söker man på Norrtelje Tidning hittar man otroligt lite kritik. 

Kommunen direktupphandlade annonser och prenumerationer av Norrtelje Tidning för 4,3 miljoner kronor 2014-2018. 

Ett avsevärt stöd. 288 000 kronor fick man i distributionsstöd 2020.  1,1 miljoner kronor fick man i redaktionsstöd 2021.  Stödet man får från kommunen är alltså i paritet med presstödet. 

Kommunen köpte dessutom annonserna direkt trot att man hade ramavtal med en annonsförmedlare. 

Ett skolboksexempel på hur man konsoliderar makten i en liten stad, man ser till att även kontrollera den lilla utomstående granskning av affärer, nätverk, hattar som byter ägare etc. Ser till att media är lojala, att skriver de så tappar de en stor intäktskälla. Vilket Norrtelje Tidning gör om de börjar granska bland annat Kjell Janssons förehavanden. Detta ska även ha sagts öppet, men folk är för rädda om sina egna jobb och karriärer för att gå ut publikt. 

Men Norrtelje Tidning anmäldes redan 2014 till Konkurrensverket, 2018 var det dags igen. Då för ett avtal med en konsult, en före detta tjänsteman som kommunen struntat i upphandling och skrivit konsultavtal med. 


Nätverkandet och resorna

Som i alla städer med en Starke Man har Kjell Jansson givetvis under lång tid när han var KSO byggt upp sin maktcentral och ett av dessa nätverk är NUAB Norrtälje Utveckling AB. Vad är då detta undrar ni. Det är något så gammalmodigt och korruptions-lukrativt som ett ”nätverk för utveckling mellan näringsliv och politik”. Det finns åtskilliga exempel på hur sådana här företag, som bara är täckmantel för att ett antal främst gubbar ska kunna byta tjänster med varandra, granskats i media och åkt dit för allt möjligt. 

”NUAB är ett nätverk mellan aktörer och näringsliv som träffas flera gånger om året för att diskutera näringslivsfrågor”.

Läs: vi dricker vin och äter gott på bland annat skattebetalarnas bekostnad för att göra upp affärer ingen har insyn i och byta tjänster och gentjänster mellan politik och lokala företagare så att båda vinner men inte nödvändigtvis skattebetalarna. 

Inget sådant här företag fungerar utan en påkostad årlig konferens. 

2016 gick den till Reykjavik på Island, ett dyrt resmål innan kraschen 2018. Jag vet, jag var där själv 2017. Då var Kjell Jansson fortfarande kommunalråd i Norrtälje, även om han var oppositionsråd. 

 


2014 var hela gänget i Istanbul, även då fick Kjell Jansson hela sin resa betalad av skattebetalarna. 

Hur NUAB får sina pengar är oklart. Här ser ni bokslutssiffrorna bakåt i tiden. Det är ingen imponerande omsättning direkt. 


Här är styrelsen för det här nätverket som ska ”inspirera” och vara en ”mötesplats”. 

 

Det av skattebetalarna bekostade nätverkande har givit Kjell Jansson möjlighet att gynna en massa gamla och nya kompisar, för vill man bygga något måste man ha god kontakt med politikerna. Jansson har alltid lagt beslag på den viktiga Byggnadsnämnden själv. Genom supar-resorna runt om i världen har bastu-förhandlandet kunnat skötas bortom insyn. Markanvisningar, detaljplaner, ”upphandlingar” och bygglov är saker som en politiker kan leverera i sådana förhandlingar, om man vill. 

Företagarna å andra sidan kan leverera saker som politikern kan marknadsföra som framgång och de kan leverera röster så att man kan hålla sig kvar vid makten. I en liten stad som Norrtälje känner alla varandra från början, när någon sitter med den politiska makten löses plötsligt en del jobbiga hinder. Om man vill. 

Myteriet i Moderaterna

Men maktspelare spelar inte bara på en plan, de spelar på alla de kan. Och Jansson har haft målet att klättra inom partiet. 

Anna Kindberg Batra stod i hans väg, och andra makthungriga spelare i partiet. Hon gick inte att kontrollera som han och den grupp inom partiet han tillhör ville. Hon måste bort. Innan valet. Så han, Leif Gripestam (fd kommunalråd i Täby) och Nicklas Wykman samlade krafterna och de lojala och började jobba. Ut skulle hon. 

Våren 2017 satte de in koordinerade attacker där kommunalråd efter kommunalråd uttryckte missnöje och förlorat förtroende. För man kunde luta sig på väldigt dåliga opinionssiffror och det var luckan man väntat på. 

Rävspelarna i gruppen, huvudmännen, har framför allt en sak gemensamt – det primära är att styra partiet så att det gynnar en själv. Hur det går för själva partiet är underordnat. Därför måste så många som möjligt i partiet vara lojala mot dem och vad de vill. Anna Kinberg Batra och de hon valt som närmaste kom man inte närmare, man fick inte kontrollen. 

Norrtäljes Starke Man har gått vidare i karriären och sitter nu i riksdagen. Men 62-årige Jansson innehar något mäktigare än så – positionen som ordförande för Stockholms Läns Moderater. 

Och 2021 kan han även lägga till ordförande i valberedningen på sitt CV.

Det finns mer att skriva om Kjell Janssons och hans maktimperium. Följ granskningen i nästa inlägg. 

 

 

 

 

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!