Trängselavgifter i luften

När man inte trodde miljödebatten i Sverige kunde bli dumma läser jag av en slump på regeringen hemsida om ”trängselskatter för flyg”. 

I sig ett oxymoron eftersom det inte kan bli trängsel i luften, den är så att säga enorm. I teorin oändlig men vanliga flygplan kan som vi vet inte flyga ut i atmosfären, då behöver man en rymdraket. 

Men regeringen gav trots detta Transportstyrelsen uppdraget i september 2021. Detta var innan MP avgick från regeringen så vi kan utgå från att detta var krav från Bolund och Stenevi. 

Som ni också kan läsa ska Transportstyrelsen även om de tycker förslaget är idiotiskt lämna förslag på en sådan lag. 

Men Transportstyrelsen tycker inte alls att man borde införa trängselavgifter, det är tydligt. Det ser ingen koppling till miljöeffekter, som ju påstås vara skälet för införandet. 

Ändå tvingas de föreslå det eftersom det ju stod i uppdraget. Och deras förslag har nu skickats på remiss, trots att regeringen utan MP, givetvis borde lagt hela rasket i en låda långt ner nu när man slipper deras meningslösa symbolförslag i syfte att ingen mer än rika ska ha råd att flyga. Som det var på 80-talet när jag växte upp. 

En rad remissinstanser håller dessutom med Transportstyrelsen, som Swedavia, den internationella flygorganisationen IATA och SAS. 

 

Flygbranschen skadades enormt under pandemin och håller dessutom precis på att återhämta sig. Man vet sedan tidigare att inte ens den där flygskatten har någon miljöeffekt utan gör bara att de med lägst inkomster får ännu svårare att flyga. Och att införa något så meningslöst som trängselskatter på flyg i syfte att straffa flyget och resenärer än mer är ren populism. 

Jag hoppas att regeringen inte går vidare med förslaget. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!