Vindkraftsfantasin

Hur många gånger ska vänstern upprepa att vindkraft är svaret på alla frågor undrar man ju. 

Energiministern var till alldeles nyligen kommunalråd i Nacka. Där sa han nej till vindkraft. Ändå vill han att kommuner måste säga ja oftare, bara inte där han själv bor alltså. Det är glesbygden han menar mest. 

 

 

I Sveriges Radios program Kaliber nyligen påstod han att Vattenfall har fel när de säger att politiska beslut gjorde att man stängde kärnkraften, både att man beslutade i riksdagen att stänga och att effektskatten gjort att lönsamheten inte finns. 

Han stod alltså och helt obehindrat ljög i en debatt trots att journalisterna motbevisade honom. Helt otroligt egentligen. Men så fungerar Socialdemokrater. 

Inte blev det bättre i en debatt i riksdagen några dagar senare. Då sa han så här på samma tema:

Att de är höga priser beror inte på att kärnkraften lades ner. Det HADE kunnat vara annan energi som saknades. Kreativ tolkning. 

Men såväl Annie Lööf, vars parti är djupt insyltat i vindkraftsbranschen sedan gammalt och där personkopplingarna mellan bransch och parti är obehagligt tajta på vissa ställen, som hela samlade vänstern har uppenbarligen tänkt att försöka lura väljarna hela valrörelsen genom att helt enkelet förneka all fakta. 

Gång efter gång kan man höra representanter från de partierna säga att bara vi bygger vindkraft löser sig problemet med höga elpriset. 

Att det tar ca 10 år att få tillstånd att bygga en vindkraftpark (5 år tar det för mindre anläggningar men det är ju inte det vi pratar om här) säger ingen. Alla låtsas som att det bara är att smälla upp på ett år. 

Först är det en utredning på 1-3 år. Sedan är det samråd med nära boende, kommunen, berörda myndigheter etc. 

Ansökan om miljöstillstånd och en miljökonsekvensberäkning görs. Detta tar 1.5 -3 år. Prövningen tar sedan 2,5-5 år. Därefter vidtar detaljprojektering på 1 år, upphandling ca 1 år, sedan ska företaget som bygger fatta ett investeringsbeslut. Då har de ju gått ett antal år och man kanske inte längre vill bygga. 

Själva bygget tar 1.-3 år beroende på hur stor parken ska bli och hur komplicerat bygget är, till havs är det betydligt svårare att bygga än på land givetvis. 

Det är bra att media börjar ställa svårare frågor, det har varit alldeles för länge som vindkraftsvurmarna kommer undan fakta. 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!