Det framtida Sverige

Det brukar upprepas att vi inte alls har så många personer med utländsk bakgrund i Sverige som anförs, att det bara är ca 25%. 

Jag har tidigare tittat på demografisk utveckling i Sverige och fick då konstiga frågor från Peter Wolodarski på Twitter varför jag inte ansåg att han som har utlandsfödda föräldrar vara svensk. Vilket jag aldrig påstått. 

Men det är viktigt att titta på barn i Sverige för att förstå hur ett framtida Sverige kommer se ut och tittar. man på de ålderskategorierna ser man utvecklingen tydligt. 

Vi definierar utländsk bakgrund att man har minst en förälder som har utländsk bakgrund. Kanske är den definitionen snart förlegad, när man definierade det så var ju Sverige ett annat land där utländsk bakgrund var ovanligt. 

Enligt SCB är status för barn upp till 19 år så här 2021:

Slår man ihop siffrorna för utländsk bakgrund kan man se följande mönster (inrikes född till inrikes födda föräldrar definieras här som svensk, även om alla barn födda i Sverige även ska anses som svenska):

 • 943 246 barn har utländsk bakgrund
 • 1 486 188 barn har svensk bakgrund
 • Totalt antal barn: 2 429 444 barn mellan 0 och 19 år 
  • 0-4 år: 233 140 barn med utländsk bakgrund (40 %)
   0-4 år: 355 294 barn med svensk bakgrund
  • 5-9 år: 248 992 barn med utländsk bakgrund (40 %)
  • 5-9 år: 374 610 barn med svensk bakgrund
  • 10-14 år: 241 352 barn med utländsk bakgrund (38 %)
  • 10-14 år: 385 715 barn med svensk bakgrund
  • 15-19 år: 219 772 barn med utländsk bakgrund (37 %)
  • 15-19 år: 371 199 barn med utländsk bakgrund

11 % av barnen 0-4 år är utlandsfödda. 16 % av barn under 19 år har två utländska föräldrar. 12 % av en utländsk förälder. 

39 % av barnen idag har det vi statistiskt kallar utländsk bakgrund. 56 % fler än i genomsnittet av befolkningen alltså. Bland de yngsta är siffran redan 40 %. 

Det ökar alltså i snabb takt. Det kanske finns någon prognos någonstans som SCB gjort som visar vilket åt man räknar med att över 50 % av barnen inte längre är helsvenska. 

Skälet varför det här är viktig information är givet – sociala problem, missbruk, trångboddhet, arbetslöshet och inte minst låga resultat i skolan är överrepresenterat i grupperna utlandsfödd och född i Sverige till två utlandsfödda föräldrar. 

Idag i Sverige finns det till exempel 100 000 personer som bor i hushåll med fler än 9 personer, det vill säga i familjen med väldigt många barn. 

Botkyrka, Huddinge, Södertälje och Borlänge sticker ut i statistiken. Men även Järfälla och Haninge. 

Andelen utländsk bakgrund av befolkning påverkas givetvis också varifrån de flesta kommer.  Som ni kan se dominerade länge finländare i statistiken utlandsfödda. Så sent som 2006 dominerade fortfarande finländare överväldigande som den nationalitet som flest kom ifrån. 

Idag är det utan tvekan muslimer från Irak och Syrien som utgör de största grupperna utlandsfödda. Antalet syrier är 2021 lika många som antalet finländare var 2002. 

200 000 syrier och 150 000 irakier. Sedan vet vi sedan tidigare att gruppen afghaner ökat mycket senaste åren, liksom att gruppen somalier också tillhör några av de störa. Totalt sett dominerar alltså idag utlandsfödda från Mellanöstern, Afghanistan och Afrika, inte Finland, som kulturellt och historiskt är nära Sverige. 

Dessutom har invandringen påverkar könssammansättningen. Från att ha haft en långt och tydligt överskott av kvinnor, som mestadels beror på att kvinnor i varje generation lever längre än männen i snitt, gick männen år 2014 (2012 var första året som det var lika många ungefär och sedan var det det några år på följd) om kvinnorna och sedan dess ser vi att skillnaden mellan antalet män och kvinnor ökar för varje år. 

Ett överskott av män i en population innebär på sikt en rad problem om andelen överskott är för stor för med ett överskott på män får vi mer sexualvåld, mer våld i nära relationer, fler ensamma män som aldrig hittar någon att gifta sig med, fler självmord, fler män som hemfaller till kriminalitet etc. Det ser man i länder där mans-överskott finns och studerat. 

Slutsatsen av detta inlägg är att den demografiska förändringen varit otroligt snabb under 2000-talet och att framtiden innebär en hel rad nya utmaningar, inte minst som vi inte ännu kommit till rätta med alla de problem som en bristande integration ihop med en otroligt stor migration lett till i form av sjunkande skolresultat, brist på anställda i välfärden, låg grad av självförsörjning, gängkriminalitet, skuggsamhälle etc. Eftersom allt detta har en så stor överrepresentation bland just gruppen med utländsk bakgrund. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!