Skyttet måste uppgraderas

Alldeles för länge har skyttesporten betraktats som en bekväm syndabock för allt dåligt som har med vapen att göra, inte minst kriminalitet. Skytte och jakt i någon slags märklig syndabockssoppa. 

Morgan Johansson har bedrivit en veritabel hetsjakt på lagliga vapen i syfte att svartmåla sportskyttet och en rad förslag att begränsa legala vapen i syfte att stoppa kriminella har lagts trots att alla vet, även Morgan Johansson, att det inte är legala vapen som används i kriminalitet utan illegala. 

Det är i själva verket otroligt svårt att få vapenlicens i Sverige, inte minst för att Polisens handläggningstider har blivit smått absurda. 

Jag har själv nyligen börjat engagera mig i frågan eftersom jag i höstas gick och klarade kursen i dynamiskt skytte. Sporten innebär att man skjuter med pistol och att inte bara står och skjuter mot ett fast mål utan man rör sig på skjutbanan. Här nedan finns en bra beskrivning av sporten. 

”Arrangören får placera tavlorna på vilket avstånd som helst i vilka vinklar som helst och kräva vilka skjutställningar som helst. Tavlorna får även vara rörliga, placeras snett, vara skymda eller beskurna för att framstå som mindre. ”

Svenska sportskytteförbundet har över 100 000 medlemmar och intresset ökar för varje år av svenskar som vill lära sig skjuta. Idrottsliga framgångar hos duktiga tävlingsskyttar som Pia Clerté har också bidragit till ett ökande intresse. Men parallellt med ökat intresse har regeringen i en rad förslag försökt göra det allt svårare att utöva sporten. 

Och människor som flyttar in i bostäder i närheten av skjutbanor klagar på ljudet och banor stängs. Det råder idag stor brist på skjutbanor och klubbarna kan inte ta emot alla som vill börja skjuta så det är långa köer. 

För säkerheten kring vapen är trots vad Morgan Johansson vill göra gällande rigorös. Jag som alltså nu klarat både teori och praktik i dynamiskt skytte får ändå inte köpa vapen. Utan jag måste skjuta i en skytteklubb ett år innan jag ens kan ansöka om egen vapenlicens. Alltså måste man låna vapen ett år. Klubbarna är små och drivs ideellt och de har inte möjlighet att ha en massa medlemmar utan vapen varför ett fåtal kan tas in varje år. Så även om man klarar kursen blir få medlemmar i en klubb. Ett moment 22 alltså. 

Kriget i Ukraina har rubbat svenskarnas känsla av oändlig trygghet och fred.

I en undersökning Novus gjorde åt Svensk Jakt visade det sig att 60 % av svenskarna var beredda att göra väpnat motstånd och 55 % tyckte att det är viktigt att civilbefolkningen kan skjuta för att försvara Sverige. 

Vi har 300 000 jägare och 100 000 medlemmar i sportskytteklubbar, även om en del överlappar och håller på med båda. Så minst 200 000 personer håller redan idag på med skytte. Det är ingen liten sport, det är en folksport. 

Mina egna skäl att börja är flera. Jag har själv inte gjort lumpen och är stark anhängare av ett starkt försvar. Att lära sig skjuta kändes plötsligt viktigt, en känsla av att kunna försvara mig och min familj om det händer något. Det verkade kul att skjuta pistol, som inte är så tungt som gevär och jag har än så länge inte varit sugen på att ta jägarexamen. Och man växer av att testa sina gränser, jag vill inte stelna till trots att jag fyller 47 år. Man håller kropp och sinne ungt att utmana sig själv.

Jag är väldigt glad att jag gjorde det för skjuta är väldigt roligt. Och jag är mycket bättre på det än jag själv förväntat mig, som hade mycket lågt ställda förväntningar på min egen träffsäkerhet ska erkännas.

Civilförsvaret är inte bara hemvärnet. Det är alla förmågor som kan användas i krig, det är lätt att glömma bort.

Det är inte likställt med det organiserade civilförsvaret utan sträcker sig längre ut än så. Alla som kan skjuta och har vapen vid ett krigsutbrott tillhör alltså en del av landets försvar. Jag tillhör det nu, och det känns fint på något sätt. Att jag vet att jag kommer kunna bidra. 

Hade man skrivit en text om det här för bara ett år sedan hade en del skrattat eftersom alla texter om hot mot Sverige framställdes som redan sagor, det har ju varit fred i Europa i evigheter. Och sedan hände Ukraina. 

Ett lands befolkning samlade skyttekunskap ska man inte underskatta i krig.

När Hitler funderade på om han skulle anfalla Sverige så räknade de med stora förluster just på grund av att svenskarna då hade både stor tillgång till vapen och var skjutskickliga. Ett stort motstånd även civilt innebär att gerillakrigföringen kan bli betydande och den är mycket svårare att bemästra och segra över. 

Det är lätt att glömma vår historia. Skytte har länge varit en av våra stora folkrörelser och det fanns skjutbanor överallt. Det började som en del av civilförsvaret till och med. 

På 1950-talet ansågs ungdomar som höll på med skytte som sunda. Idag härjar sedan länge skjutbanedöden, när bebyggelsen har kommit nära de skjutbanor som legat där i evigheter och nya inflyttade sedan klagar på ljudet. Skjutbanor läggs ner kontinuerligt trots att sporten växer. 

Gång på gång smutsar vänstern ner sportskyttet som associerat med kriminalitet när populariteten bland väljarna bara växer. Mot bakgrund av det nya säkerhetsläget i Europa borde Sverige snarare skaffa sig en strategi för civilförsvaret där befolkningens skyttekunskaper borde vara en del av det. Att dra nytta av ett växande intresse och istället bygga ut skjutbanor och göra det lättare för folk att engagera sig i det legala skyttet borde vara en självklarhet för en regering intresserad av landets framtida försvarsförmåga. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!