Pensionsbluffen – del 2

I ett tidigare inlägg i veckan började jag granska vad som är sant och vad som är falskt i pensionsdebatten. I söndags var det partiledardebatt och Nooshi Dadgostar, som satsat hela Vänsterpartiets kampanj på pensionerna och som gav Magdalena Andersson makten för 10 miljarder i påstådd höjning av pensionerna i bidraget ”garantitillägget” höll hög svansföring under debatten. 

Intrycket väljarna ska få av pensionsdebatten är att det är otroligt många som idag är fattiga när sanningen är precis tvärtom – de allra flesta pensionärerna har fått högre intäktsutveckling är folk som jobbar och pensionärer idag har aldrig haft så höga pensioner jämfört med lönerna som nu. Pensionärer är helt enkelt generellt sett en välmående grupp. Sedan finns det alltid en grupp som har minst och det är den som man nu förstorar upp. 

1,3 % av pensionärerna är absolut fattiga, lägst i hela EU. Relativt fattiga är bara 13 % av landets pensionärer men det är alltså relativt. 

Nooshi Dadgostar har mest att vinna på det här trollandet av debatten.  

Hon påstod rakt upp och ner att det är undersköterskor och fastighetsskötare som nu inte får 1000 kr extra i månaden. 

Vänstern vill också i den här valkampanjen påstå att det finns otroligt många pensionärer som är fattiga. Det man måste ha klart för sig är att det precis som i alla fattigdomsbegrepp är relativt fattiga och inte absolut som är definitionen. 

”Majoriteten av undersköterskorna får garantipension” sa hon i debatten. 

Hon påstod också att hälften av landets kvinnor skulle få garantitillägget. 

I verkligheten skulle väldigt få undersköterskor, barnskötare och fastighetsskötare få Nooshi-bidraget. Enligt Pensionssmyndighetens rapport får undersköterskor i snitt 16 400 i pension. 

Visst är många av de relativt fattigaste pensionärerna kvinnor men det beror mest på att kvinnor i stor del överlever männen och eftersom kvinnor i mindre utsträckning än män jobbat hela livet och heltid har de också generellt sett högre andel av de lägsta pensionerna. 

Fastighetsskötare har lika mycket. 

Enligt Vänsterpartiets egen hemsida får bara pensionärer som har pensioner under 14 300 kronor bidraget och bara de med blott 11 800 kr per månad får 1000 kronor. 

Bara 500 000 personer får 1000 kr, i själva verket får de flesta 500 kr till 750 kr. 

Ingen undersköterska som jobbat heltid ett yrkesliv kvalar in till deras bidrag, ingen annan inom LO-kollektivet heller eftersom de har premiepension, intjänad pension och i många fall även tjänstepension. 

Att de som får full pott på 1000 kronor nästan uteslutande är bidragstagare och inte folk som själva jobbat och gjort sin del i Sverige säger inte Vänsterpartiet. 

Ändå ljuger nu S och V för full hals. Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister ”träffar pensionärer varje dag” som har dålig ekonomi. 

Man undrar hur det går till för mig veterligen finns inga pensionärer vare sig i Rosenbad, på företagsbesök, i Riksdagen, på olika möten, i statsrådsbilen eller i hennes hushåll och det är ju där hon är 99 % av tiden. Hon verkar tro att någon går på det där. I själva verket träffat givetvis Strandhäll mycket få pensionärer. 

Notera att argumentationen att oppositionens förslag inte hinns med att betalas ut innan valet och att det inte är skattefritt.  

Bidraget de saluför som höjda pensioner går alltså INTE till folk som jobbat utan går till en liten grupp mycket gamla kvinnor som aldrig jobbat eftersom de var hemmafruar samt till en stor grupp utrikes födda pensionärer, där majoriteten är födda utanför EU och de har aldrig jobbat. I den grupp som arbetat men har låg pension hittar du folk som bara jobbat några år och inte ett helt yrkesliv, inte sällan har även dessa utrikes bakgrund. 

Samtidigt kommer det löna sig ännu mindre att arbeta om detta skulle gå igenom. Så hela LO-kollektivet som arbetat och slitit hela yrkesliv kommer tjäna ännu mindre på det i slutändan eftersom de som aldrig jobbat får högre pensioner. 

I en rapport Pensionsmyndigheten skrivit nyligen om de fattigaste pensionärerna konstaterar de att det relativa fattigdomsbegreppet är dåligt för just pensionärer eftersom du kan få låg pension om du har förmögenhet eller pension från andra länder. 

Dessa pensionärer ser alltså ut på pappret vara fattigaste men har i själva verket inte alls lägst disponibel inkomst, varför det måttet borde vara bättre som statistisk variabel. Som jag visade i del ett av granskningen är drygt 300 000 personer relativt fattiga men i den gruppen ingår det folk som inte har bostadstillägg och man vet inte hur många som har pension från hemländer. 

I rapporten har de också med förslag på hur man kan minska andelen. Inget av dem är ett bidrag som riktar sig till den lilla grupp som inte jobbat. 

15,5 % av pensionärerna räknas till gruppen relativt låg ekonomisk standard. Den gruppen kan minskas till 9,7 % bara man tar bort gränsen för bostadstillägget på max 7 500 kr i hyra. 

Men eftersom populister alltid lägger populistiska förslag snarare än förslag som gör skillnad på riktigt men som inte får lika roliga rubriker kommer vi aldrig se någon vänsterpartist föreslå det här. Det är roligare att döpa ett bidrag efter partiledaren (V kallar bidraget för Nooshi-tillägget). 

Det kanske mest påfallande ironiska i den här vänsterkampanjen om ett bidrag som kallas pension men som inte är pension är att deras främsta argument är att det är skattefritt. 

Sedan när blev det en vänstergren att skryta om att saker inte betalar skatt?

Men om de menar allvar med skatten borde de istället kunna enas med resten av riksdagen om att sänka skatten på pensioner totalt istället. 

När ”garantitillägget” gick på remiss konstaterade en rad remissinstanser och Finanspolitiska rådet såväl som Pensionsmyndigheten att bidraget urholkar pensionssystemet genom att det skapar mindre incitament att arbeta hela yrkeslivet då skillnaden i pension krymper ännu mer mellan de som inte jobbat och de som har. Mellan det arbetande LO-kollektivet som var sossarnas väljare och det utlandsfödda bidragskollektivet som är deras nuvarande. 

Trots detta gav man redan hösten 2021 Pensionsmyndigheten genom regleringsbrevet myndigheten i uppdrag att slänga massa pengar på att bygga ut och anpassa för införandet av garantitillägget. Som vi ännu i maj inte vet om det ens kommer klubbas. Sannolikt kommer det inte införas.

En massa pengar har alltså slängts bort på myndigheten för att förbereda för ett förslag som inte ens är klubbat och som är rent slöseri med skattepengar.  

Om regeringen verkligen skulle vilja sänka andelen fattiga pensionärer med 37 % skulle de kunna ta bort gränsen för när pensionärer med låg inkomst kan få bostadstillägg, där max idag är 7 500 kronor per månad. 

Men då kan man ju inte riktat, genom helikopterpengar, köpa en utvald grupps röster.

En där S redan vet att man har mycket att hämta – utlandsfödda med låga inkomster som hela tiden eller majoriteten av tiden i Sverige har levt på bidrag innan de fyllde 65 år och blev pensionärer. 

Mot bakgrund av detta blir det så genomskinligt att de struntar i pensionärerna. De vill slänga skattebetalarnas pengar i valfläsk åt mycket specifika väljargrupper. Det är därför de ville, och misslyckades, införa familjeveckan redan i april 2022 och nu förhoppningsvis kommer att misslyckats med att betala ut bidrag till en miljon väljare som råkar vara deras kärnväljare en månad före valet. 

De har alltid försökt köpa röster inför varje val. Skillnaden nu är att vi ibland kan stoppa det. 

Vill man förbättra ekonomin för de fattigaste pensionärerna kan man sänka skatten för alla pensionärer. Då får alla mer i plånboken och skillnaden mellan den som levt på bidrag och den som arbetat och slitit bibehålls, vilket är det mest rättvisa. 

 

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!