Pensions-bluffen, del 1

Vänstern, både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, går till val på att först försöka måla upp en bild av ett Sverige där pensionärerna fått det sämre och sedan att de har de enda lösningen. 

Det har varit tydligt hela året och särskilt efter gårdagens partiledaredebatt. 

Men har pensionärerna verkligen det dåligt i Sverige? Stämmer det att folk som arbetat ett helt liv fått lägre pensioner och är fattigpensionärer, som Nooshi Dadgostar hela tiden hävdar?

Det kommer jag gå igenom i det här inlägget. 

Finanspolitiska rådet kom passande nog med en ny rapport i veckan, precis innan partiledardebatten. Tråkigt nog verkar ingen ha citerat den, allra minst programledarna. Som om de läst den kunnat ställa bättre frågor. 

Som ni kan se klart och tydligt har även den percil med lägst pension fick det bättre även med hänsyn till inflationen. 

De streckade linjerna visar hur pensionärernas disponibla inkomst utvecklats jämfört med inkomstnivåer som inte är pension. Ännu tydligare visas utvecklingen i Diagram 2. 

Faktum är att just gruppen pensionärer, dvs de tre grupperna som har ljusblå, grå och lila färg på strecket  fått det betydligt bättre än gruppen 20-34 år, vilket till stor del förklaras av att den gruppen i mycket högre utsträckning idag studerar på universitet och studerar många år innan de börjar jobba och då halkar efter i inkomst. 

Bäst tjänar idag gruppen 50-64 åringarna, det vill säga gruppen innan pension. 

Pensionärerna har alltså haft samma eller högre utveckling av sin inkomst än resten av grupperna i samhället, tvärtom mot vad det låter i debatten. 

Så vilka är då de här fattiga pensionärerna S och V påstår nästan svälter nu när inflationen går upp med raskt takt? Och som de vill bjussa valfläsk på i form av ett bidrag de kallar ”garantipension” men som inte är pension utan bidrag. 

OM du inte jobbat alls eller jobbat mycket lite i Sverige får du garantipension. Men du måste ha bott i Sverige i 40 år. Undantaget är i princip alla utlandsfödda i Sverige som invandrat – har du fått PUT på flyktingstatus eller särskild skyddsbehövande samt anhöriga till dessa två har du ett märkligt undantag riksdagen stiftat om. Då har du ändå rätt till garantipension. 

90 % av löntagarna i Sverige har idag tjänstepension, detta vill dock vänstern inte prata högt om. 

Garantipensionen utgår till personer som helt saknar eller har låg intjänad pension, med andra ord har de inte jobbat eller jobbat mycket lite. Annars hade de fått intjänad pension istället. 

Fattiga pensionärer i Sverige är således få till antalet och de har idag antingen garantipension, eller det som kallas ÄFS – äldreförsörjningsstöd som är socialbidrag för pensionärer. ÄFS har flyttats fram och tillbaka i ansvar från Pensionsmyndigheten till Försäkringskassan för övrigt. 

Garantipension, bostadstillägg och ÄFS är inte pension egentligen eftersom den går via statsbudgeten. Det är snarare inkomstgaranti för äldre än pension. 

Idag är det framför allt utlandsfödda som har garantipension. 

Pensionsmyndigheten har skrivit många bra rapporter, bland annat den här om just de fattiga pensionärerna som nu S och V tänker ska vinna valet åt dem. 

Migrationen har lett till att andelen pensionärer med låg ekonomisk standard bland pensionärer höjts. 

Gränsen för att räknas som ”fattigpensionär” är 13 300 kronor per månad i pension. På 20 år har andelen utrikesfödda bland pensionärer ökat från 9 till 14 %. 

Födelseregionen ändras också över tid, tidigare var 70 % av de utrikes födda pensionärerna födda inom Norden eller EU, idag är det 43 % bland de nya pensionärerna. Majoriteten av pensionärerna i den gruppen är således födda utanför EU idag. 

I gruppen som är födda i Norden kan dessutom inkomsten vara missvisande för deras ekonomiska standard. I Pensionsmyndighetens rapport ingår inte den pension dessa individer får från hemlandet. De ser bara den som de får i Sverige och eftersom den då är låg hamnar de i gruppen fattigpensionärer trots att de totalt sett har bra pension om man räknar med både svensk och hemlandets. 

Bland de svenskar som har lägst pension är det mestadels de kvinnor som aldrig jobbat eftersom de varit hemmafruar, eller bara jobbat en liten del av livet. 

Nyproduktionen av pensionärer som varit hemmafruar och är födda svenskar är nära noll idag så den gruppen pensionärer tillhör de allra äldsta och det fylls heller inte på några nya i den gruppen. Folk födda i Sverige är inte hemmafruar längre. 

Det finns 313 856 personer som enligt Pensionsmyndigheten har lägst pension, de relativt fattigaste pensionärerna. 

Men 170 000 av dem har inte bostadstillägget. Varför vet man inte. Antingen vet de inte att man kan söka, de har sökt men inte fått utbetalat ännu eller så har de för hög förmögenhet.

I den gruppen hittar man 20 000 som har en förmögenhet över 1 miljon kronor och 41 000 som har en förmögenhet på mellan 200 000 och 1 miljon kronor. Så bara 76 000 av de fattigaste pensionärerna som inte har bostadstillägg skulle fått de om de sökt. 

 

Så varför ljuger S och V i valrörelsen om det här?

Mer om lögnerna i nästa granskning. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!