Berättarministeriet går vänsterns ärenden

Döm av min förvåning när jag idag såg en inbjudan till en lunchseminarium som Berättarministeriet har. Som är en hylla organisation finansierad av filantropi från privatpersoner och företag för att öka läsandet och berättande inte minst bland förortsbarn, en organisation som alltså inte tidigare tagit politisk ställning till dagsaktuella frågor. Mig veterligen i alla fall. 

Robert Weil, mest känd för att delta i olika upprop mot SD back in the days, och Sven Hagströmmer som på gamla dar blivit woke-kapitalismen stora finansiär genom Albright Foundation han grundat och finansierar är grundare av Berättarministeriet. 

För de har gett Linnea Lindqvist i uppdrag att skriva en rapport om skolan. Följer ni skoldebatten kallar hon sig Rektor Linnea. Det är också så hon presenteras av Berättarministeriet.

Men Linnea Lindquist är inte rektor.

Som ni kan läsa på Göteborgs stads hemsida är hon inte rektor längre utan biträdande rektor. Och det är faktiskt en otroligt stor skillnad. Rektor har nämligen ett myndighetsuppdrag medan biträdande inte har det, det är en administrativ tjänst. Det är således otroligt stor skillnad i ansvar och uppdrag mellan en rektor och en i biträdande och därför ska man inte påstå att någon som inte är rektor är det. 

Hon var rektor. Sedan blev hon efter en omorganisation biträdande rektor för samma skola, hon blev petad med andra ord. Nuvarande rektor heter Jonas Forsberg och jag tror inte han heller uppskattar att Berättarministeriet påstår att Lindquist är rektor faktiskt. 

Ni minns kanske Rektor Linnea, det var hon som utan att kunna belägga det påstod att en rektor krävt referens på en elev och blockade mig när jag bara ville veta vilken skola för att kunna anmäla skolan till Skolinspektionen eftersom det är olagligt. 

Alltså ljög hon, varför annars skydda friskolan och dess rektor? Jag vill också att oseriösa aktörer ska stänga. 

Rapporten har biträdande rektor Lindquist döpt till Nyckeln till grundskolans finansiering och den har jag inte läst, eftersom den inte finns utlagt på nätet. Ännu. 12 maj släpps den på det seminarium de ordnar. 

Men för att få en bild av Lindquists uppfattning i skolfrågan tänkte jag sammanfatta den här, genom ett urval av de texter hon publicerat på sin egen blogg och i media. 

Hon hävdar till exempel att vi inte har ett fritt skolval, som hon påstod i en artikel på GP Debatt den 30 april 2022. 

Det stämmer att i kommuner utan friskolor finns det fortfarande inte ett fritt skolval, där är det närhetsprincipen som gäller. Men det är ett okunnigt och felaktigt påstående att vi i Sverige inte har ett skolval eftersom alla elever och föräldrar från 6 års ålder istället för en kommunal skola kan välja en friskola. Lindquist har alltså inte ens förstått hela premissen fritt skolval. Om det hade blivit som hon och Skol-Twitter vill hade det däremot varit sant, då hade kommuner haft monopol på skolorna. Igen. 

Tråkigt nog har hon heller inte förstått vilka förslag hon argumenterar för. Det där regeringen vill begränsa friskolors skolpeng, kö men framför allt, krav på att ”blandad social sammansättning” ska trumfa alla andra urvalsgrunder. 

Den till skillnad från Lindquist kan läsa propositioner kan se direkt att hon heller inte förstått regeringens förslag. Det handlar inte om nybyggnation av skolor, det handlar om placering av elever på kommunala skolor som idag bygger på närhetsprincipen nästan bara. Det vet jag eftersom mina egna söner gått i kommunala skolor sedan de var 6 år. Syskonförturen gäller upp till 3:an dessutom, sedan är den irrelevant. 

I regeringens proposition står det bokstavligen att skolor har i uppdrag att så långt det går prioritera en allsidig social sammansättning (som de aldrig definierar vad det betyder, fri tolkning alltså). Att myndigheter och regeringen kan meddela ”ytterligare föreskrifter” för hur skolor ska få till den där sociala sammansättningen, att närhetsprincipen för kommunala skolor bara får användas till 50 % av eleverna (mot 100 % idag) och att övriga platser ska lottas bland elever som inte kvalar in till någon urvalsgrund, dvs elever som varken bor nära skolan, har ett syskon där eller något annat. 

Regeringens förslag säger svart på vitt exakt motsatsen det Rektor Linnea påstår i sin artikel, trots att hela hennes artikel handlar om den där propositionen. 

Hon håller med de 278 lärarna och fritidspedagogerna som skrev under artikeln någon i S skrivit om sossarnas skolprogram, det finns inte en rad i den artikeln som inte är copy paste på deras politiska förslag om skolan och ändå har kränkta lärare nu förstås svårt att acceptera kritiken. De har suttit uppe ”hela nätter med små barn i knät” och skrivit en artikel på 2500 tecken. Mmmm. 

 

Rektor Linnea tyckte givetvis att DN-artikeln som där två personer aktiva i Skol-Twitter lajvade ”bekymrade föräldrar” var utmärkt.

Hon är själv emot friskolors etableringsrätt, kö, att Skolinspektionen avgör lämplighet och att kommuner inte har veto. 

Den här personen är ingen objektiv rapportförfattare. Hon är en av Skol-Twitter och den av sossarna finansierande kampanjen mot friskolors främsta personer ihop med Filippa Mannerheim och Arena-finansierade bloggen Balans. 

Hennes åsikt är att kommuner ska ha veto mot friskolor eftersom valfriheten en etablering av en friskola innebär givetvis leder till att elever väljer bort de kommunala skolorna, det är ju hela poängen med valfrihet. Att kommuner ska väljas bort till förmån för friskolor. 

Eftersom bara förbjuda vinst visade sig vara en återvändsgränd för alla som vill stänga det fria skolvalet omgrupperade man för ett par år sedan. Nu är det ”synd-om-kommunerna-spåret” som gäller.

Vänstern kom nämligen på att att även borgerliga kommunalråd är sig själva närmast och även de klagar och tycker att det är jobbigt när friskolor finns eftersom det blir jobbigt på jobbet. Man tvingas som kommunalråd att lösa problemet med att de egna skolorna väljs bort. Den praktiska vardagen krockar med borgerliga värderingar. 

Men att det är tråkigt för kommunalråden på jobbet om skolor väljs bort kan vara det mest orimliga argumentet. Vi har inte skolval för kommuners skull utan för barnens skull. 

Rapporten Lindquist skrivit om grundskolans finansiering har som sagt inte släppts än men det är svårt att se att den inte innehåller exakt det som biträdande rektor Lindquist gång  på gång för fram i debatten. 

Att nu Berättarministeriet så tydligt tar ställning mot friskolor är tråkigt. Att förstöra ett opolitiskt varumärke i ett slag ett valår. 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!