Större problem än vi trott

Nyss släpptes en ny rapport om invandrares kunskapsnivåer jämfört med svenskars. Och det är ingen rolig läsning. Ni kan läsa hela rapporten här.

Författarna skrev en DN Debatt ikväll. Slutsatserna är att Sverige är sämst i Norden. Invandrarna här har lägst resultat och skillnaden är störst mot svenskar. Detta sammanfaller också med att vi har störst andel utlandsfödda.

Redan 2012 hade vi högst andel invandrare – 18 %. Nu har vi 25 %, en enorm ökning på bara 10 år.

Skillnaden är stor i både läsning och matematik.

Och resultaten i PIACC kommer bli ännu sämre pga den stora ökningen.

Varför just invandrare i Sverige är sämre får vi just nu spekulera i men vi har tyvärr en otroligt stor andel lågutbildade som kommit. Vissa är t o m analfabeter. Det krävs mer forskning men det som just nu måste till är absoluta krav på sysselsättning för bidrag.

Att fortsätta att betala ut försörjningsstöd som fika-bidrag är orimligt. Den som inte försörjer sig själv måste avkrävas studier eller jobb på heltid, som kommunerna eller staten ordnar.

Och ta bort rätten till tolk.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!