Migrationsverkets prognos kom idag

Då och då släpper Migrationsverket prognoser över antalet ärenden av olika slag man beräknar att man får, ökningen i budget man behöver i så fall och så vidare. 

Idag kom deras senaste. 

I den utgår de från medel-scenariet för kriget i Ukraina att 80 000 personer kommer. Inte lika mycket som under förra migrationskrisen men det kan bli så för den högsta nivån är 200 000. 

Redan nu behöver verket minst 9,8 miljarder extra i anslag till en redan hög budget. 

I prognosen får vi också reda på att regeringen planerar att införa en ny lag som tvingar kommuner att ta emot en kvot av de ukrainska flyktingarna. Idag är regeln att Migrationsverket ansvarar för dem hela tiden de är här men det vill regeringen ändra på. Och kunna tvinga kommuner, särskilt Danderyd förmodar jag eftersom just den kommunen alltid nämns i alla sammanhang, att ta emot flyktingar. Och fixa bostad, skola, dagis etc till dem. 

För även om ukrainska flyktingar får jobba har staten eller kommunen ändå det yttersta ansvaret att försörja även dessa flyktingar. Anvisas en flykting till en kommun anvisas samtidigt alla kostnader till kommuner. 

Fiffigt, då sjunker statens kostnader och lämpas återigen på kommunerna. De försvinner från statsbudgeten. Som trolleri. 

Migrationsverkets prognos innehåller mer matnyttig information, som att de tror att 14 000 till 26 000 personer kommer söka asyl i år utöver folk från Ukraina. Vi vet dessutom sedan tidigare migrationskriser att migranter som länge velat ta sig till EU gömmer sig i migrantströmmar och den oordning det orsakar. Och att Ryssland och Vitryssland med lätthet kan flyta hit tusentals lycksökare från Mellanöstern, som de gjorde i höstas.

Gäller Migrationsverkets högre nivå handlar antalet asylsökande i år på över 100 000 personer, rekordhöga nivåer. 

Men det som sagt komma 200 000 istället. Antalet tidigare asylsökande som fått avslag som självmant återvänder är fortsatt deprimerande, bara 5000 per år. Notera att verket också skriver att eventuellt framtida återvändande till Ukraina inte ingår. Jag tror att sannolikheten att ukrainska medborgare som bott här en längre tid frivilligt återvänder även efter krigsslut är liten, och det bygger jag på historiska data bara. Inte ens folk från Balkan återvände i någon större utsträckning. Det är för bekvämt i Sverige helt enkelt och flytta igen när man ändå vant sig är jobbigt, det förstår alla på ett mänskligt plan. 

Fortsatt är trycket högt från de vanliga migrantländerna. I princip inget av länderna har krig idag, även om länderna givetvis till stor del är skitländer. Störst gruppen asylsökande beräknas komma från Övriga länder, som definitivt inte har krig. Migrationsverket tror också att 1600 ryssar kommer söka asyl. Det är inte krig i Ryssland heller. Än i alla fall. 

 

I tabellen nedan kan man mer detaljerat se hur många de beräknar söka uppehållstillstånd för anknytning. Och här är det bra att påminna att majoriteten av våra välfärdsförmåner bygger på folkbokföring. Alltså är antalet med uppehållstillstånd även de för arbetsmarknad relevant, vi har ännu ingen kvalificering i välfärden och alla som kommer hit oavsett skäl har rätt till svensk välfärd. Exklusive EES, som har rätt till akut vård eftersom de är EU-medborgare och förväntas åka hem i så fall. 

Ingen som kommer hit på grund av studier eller för att jobba förväntas att teckna försäkringar eller betala för sin familj. Däremot kräver staten det av forskare, märkligt nog. 

200 000 per år i snitt förväntas söka uppehållstillstånd som anhöriga kommande åren. 

Även innan Ukraina-krisen hade Sverige fortsatt högt inflöde av personer med uppehållstillstånd och därmed personer som i olika grad direkt ska få ta del av vår välfärd och det gemensamma. 

Anhöriga till alla utom de som flyttar hit för kärleken eller svenskar födda utomlands till svenska föräldrar. De har en evighetslång kamp mot byråkratin, ironiskt nog. Eftersom just de två skälen att flytta till Sverige borde var de mest naturliga, till skillnad från precis alla andra. 

Debatten om migrationen stannade av och förvandlades till ensidigt fokus på de som redan kommit hit. På integration. 

När vi borde ha en parallell diskussion om volymerna som fortsatt strömmar in och vilka rättigheter man ska ha när man kommer hit. 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!