Regeringen planerar inskränkning i fri- och rättigheter

Pandemin visade tyvärr mångas fula tryne. Som att vi inte har någon opposition när det kommer till kritan och att vi har en regering som så fort de kan vill inskränka folks grundläggande fri- och rättigheter. De kunde bara inte den här gången i lika stor utsträckning på grund av våra gedigna grundlagar. 

Men det vill de ändra. Såklart. 

Det är sittande regeringen som avgör vilka sjukdomar som ska klassas inom ramen för Smittskyddslagen och nu vill de via den lagen få möjligheter de gick miste om under Covid. Men nästa gång, då jäklar. 

Och eftersom socialisterna i Rosenbad inte respekterar utredningsväsendet ska allt gå snabbt och det är som vanligt en enmansutredare, mer regel än undantag tyvärr för de författningsföraktande sossarna. 

Utredningen startade i september 2021 och ska vara klar bara 2 år senare trots att den har det delikata uppdraget att på pappret i alla fall se till att grundlagen inte bryts. Lars Hedengran heter utredaren och är rättschef på Socialdepartementet. 

Regeringen vill kunna införa lock-downs för obegränsad tid. För sjukdomar som de själva har makten att klassa som samhällsfarliga, det vill säga det behövs inte en av WHO utsedd pandemi ens. 

De vill också kunna ge böter eller fängelse för individer som bryter mot reglerna. 

Regeringen vill också kunna införa förbud mot att lämna ett bostadsområde, en stadsdel eller en stad och därmed alltså kunna upprätta regelrätta vägspärrar kontrollerade av polis eller militär. Man vill kunna låsa in folk i städer och andra begränsade områden. 

Givetvis vill man också som socialist kunna införa utegångsförbud vissa tider eller hela dygn.

Dessutom vill regeringen kunna bestämma över hur många människor som får vara hemma hos folk, i privata hem. 

Och alla vaccinationer ska registreras i register så de kan ta reda på vilka som inte vaccinerat sig. 

Det sjukaste är att debatten om det här inte finns. Men så hade vi heller ingen opposition, ingen som försvarade friheten. 

Det kommer med stor sannolikhet krävas grundlagsändringar här men jag är orolig på riktigt att det här kommer slinka igenom eftersom politiken idag är så genomgående usla på det här området. Ingen är intresserad på riktigt av frihetsfrågor, grundlagsfrågor och författning utan vill hellre prata om sina fokusfrågor och därför kan sådant här illa underbyggt och rent auktoritära repressiva förslag faktiskt bli verklighet. 

Jag vill veta vad högern tycker om det här redan nu faktiskt. 

……….

Inom kort kommer jag lansera en betalvägg på 59 kronor per månad. För utan läsarintäkter kommer jag inte kunna fortsätta. Vill du fortsätta läsa mina granskningar hoppas jag du då blir prenumerant så att jag kan fortsätta utmana presstöds-media och public service, som med tvång tar nästan 9 miljarder av våra pengar varje år och ger till mediebolag. 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!