Ungdomsbrottsligheten under lupp

Idag släppte Kriminalvården en rapport om häktning och med fokus på psykiskt mående av de barn och unga som häktas. Men den gav också mycket bra annan information för alla som är intresserade av brottslighetsstatistik. 

Ni hittar rapporten här. 

Rapporten baseras på studier på 1 229 individer under 21 år som häktats under en 12-månadersperiod 2019-2020.

De allra flesta som häktades var mellan 18 och 20 år. Bara 139 personer totalt var under 18 år. 

Man kan också se att nästan 80 % av barnen bodde med sina familjer vid tidpunkten, det vill säga det var inte omhändertagna av Socialtjänsten. För ungdomarna var siffran 65 %. Bara knappt 15 % av barnen bodde på familjehem, hälften för ungdomarna. 

 

Nästan 40 % av de häktade ungdomarna hade en påbörjad men inte avslutad gymnasieutbildning, ytterligare 13 % hade inte ens börjat gymnasiet. 15 % hade avslutade gymnasiestudier och 24 % pågående. 10 % avslutade inte ens grundskolan, trots att det är skolplikt. För 15-17-åringar blir statistiken inte så lätt att tolka eftersom man slutar grundskolan som 16-åring. 

Hela 31 % av de häktade hade utländskt medborgarskap. 

Och statistiken visar heller inte ens hur stor andel av de som har svenskt som har utländska föräldrar men vi vet att överrepresentationen är enorm gentemot svenskar med svenskfödda föräldrar. 

Totalt 54 % av de häktade barn- och ungdomarna uppgav att de hade psykisk ohälsa innan de häktades. Särskilt flickorna. 

En mycket hög andel av barnen hade tidigare eller pågående drogmissbruk – nästan hälften. Ännu värre var det bland ungdomarna, 63-66 %. 

En av de mest skrämmande siffrorna är att 22 % av barnen misstänktes för brott mot liv och hälsa, det vill säga mord, dråp eller liknande.

Fler barn än ungdomar, där andelen var 20 %. 

8 % av de häktade oavsett barn eller ungdom misstänktes för sexualbrott, som våldtäkt, sexuella övergrepp etc. 

24 % av barnen och 26 % av ungdomarna misstänktes för stöld, rån och andra tillgreppsbrott. Här hittar vi alla rån mot barn och ungdomar inklusive de ofattbart grymma förnedringsrånen. 

Fler barn än ungdomar misstänktes också för vapenbrott, 8 % mot 5 %. 

Det är lätt att dra slutsatsen att samhällets farligaste unga individer är mellan 15 och 17 år, en sorglig utveckling. 

20 % av de häktade hade varit häktade tidigare, 65 % missbrukade eller hade missbrukat droger. 

Nästan 70 % av de häktade barn och ungdomarna hade dömts för brott tidigare. 

Kriminalvården redovisade också hur många av de häktade som fick besök av sin familj. Bara 30 % av barnen och blot 13 % av ungdomarna fick besök någon gång av antingen familj eller vänner. Betydligt fler av de som var under Socialtjänstens vård fick besök. 

Man också läsa att en del av individerna i undersökningen hinner häktas fler än en gång under 12-månadersperioden som undersökningen pågår. 

Sammanfattningsvis är 30 % av de häktade barn- och ungdomarna utländska medan en just nu okänd andel av de svenska har utländsk bakgrund. 

De flesta har drogproblem och har dömts tidigare men bor hemma. Många har haft psykiska problem, framför allt de få flickor som ingår i studien. Men det riktigt alarmerande är att bland 15-17 åringarna, barnen, så misstänks de i högre grad för riktigt grova brott. Mord, dråp, mordförsök, sexualbrott och vapenbrott är alla högre hos barnen än ungdomarna. 

Att hela 8 % av de häktade misstänks för sexualbrott av något slag är också otroligt alarmerande. 

På det hela taget är rapporten är deprimerande läsning men också en viktig pusselbit i att kartlägga hur Sverige 2022 är, inte den bild som politiker från vänster försöker måla upp. Bara genom kunskap kan man lösa problem, även om det är lätt att bli politiskt deprimerad.

………….

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 123 444 5847

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!