Vindkraftsbubblan

Det har länge luktat om vindkraftsbranschen. Den är ogranskad, okritiskt hyllad och är full med statlig finansiering och det brukar vara en klockren cocktail för att det finns en massa skräp att hitta. 

Det är verkligen underkänt att media under så många år låtit bli att granska även detta område, gissningsvis för att man hellre tjänar klick på klimatet än söker sanningen. 

I Svensk Vindkrafts styrelse sitter bland annat Leif Sandberg, kommunalråd i Tomelilla för Centern. Så ytterligare en centerpartist bland alla. 

2020 publicerade Svensk Vindkraft rapport Vindkraften i kris. Det blev bra media på det men plötsligt nu kan man inte hitta rapporten någonstans. Märkligt tycker jag. Men föreningen ägs och drivs av vindkraftsbolag, kanske hörde medlemmarna av sig och var sura för att öppet avslöja krisande vindkraftsbolag skapar ju inte nya bidrag och intäkter direkt. Locket på. Jag har frågat föreningen om jag kan få rapporten, vi får se vad de svarar. 

Rapporten är dock citerade på lite olika ställen, bland annat här på Energinyheter.  Rapporten släpptes i februari 2020 och larmade om att många bolag, framför allt de nystartade står på ruinens brant redan. 

Även Dagens Industri skrev om rapporten när den kom. 

Den största orsaken är skenande drifts- och underhållskostnader. Man trodde att prylarna skulle vara underhållsfria men icke. En annan orsak är inte oväntat att de stora statliga subventionerna skurits ner. De direkta bidragen är borta men kvar är handels med elcertifikat, men de bygger på utbud och efterfrågan. 

Vindkraft är alltså inte så lönsamt, visar det sig. 

Och är bolag inte lönsamma händer ibland det som alltid händer – konkurs. Vad händer då med snurrorna kan man undra?

För vindkraftverken arrenderar nästan alltid mark för att bygga vindkraftverk. Marken ägs av privata markägare som skrivit på avtal om att arrendera ut marken till bolaget för X ersättning per år i X år. 

Om ett bolag antingen konkar eller dess vindkraftsnurror tas ur drift pga går sönder, inte värt att laga eller är för gamla står det ett stort betongfundament per snurra och ett kraftverk av stål som är betydligt högre än höghus på deras tomt. Vems ansvar är det då att montera ner det?

Tja, kollar man EU:s avfallsdirektiv är det bolagets ansvar.

Men finns inte bolaget kvar, då är det alltså markägarens ansvar att montera ner och forsla bort tonvis med avfall av icke fungerande vindkraftverk. 

Det är lätt att se att få markägare har koll på det här. Men det har vindkraftsbolagen. För om man t ex tittar på ett av de största, Eolus, ser man strukturen. 

Genom att lägga varje vindkraftspark i egna dotterbolag kan en enskild park som är olönsam av olika anledningar försättas i konkurs eller säljas utan att det påverkar resten av koncernen.

Och vips har man skickat notan för gamla kraftverk till inte ont anande markägare. 

Enligt en rapport som Vattenfall beställt uppskattade de kostnaden för att riva ett vindkraftverk 1,2 miljoner kronor, minus skrotvärdet blir kostnaden ca 700 000 kronor per snurra. Ingen liten kostnad alltså. 

Här finns inget som helst skydd från staten, än så länge. Men bygger man så stora anläggningar som kräver betongfundament och en massa stål vore det minsta man kan begära att bolagen ska anses som skyldiga att även montera ner och skrota trasiga verk och att staten i så fall tar över ansvaret för att i nästa led utkräva betalning av ägarbolagen till det konkursade bolaget. Att låta enskilda markägare komma i kläm är orimligt. 

Men markägare som hyr ut sin mark till vindkraftverk kan snabbt sitta med Svarte Petter och med hot om böter tvingas sanera sin egen mark på 700 000 kronor per vindkraftverk. 

Det kan driva folk i konkurs, varvid kommunen som sista hållplats kommer tvingas betala det. 

Politiker drivna av angelägna lobbyister för branschen och en miljörörelse som besatt av vindkraft av ideologiska skäl fortsätter dock med gasen i botten. När kommer den verkliga smällen?

………..

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 123 444 5847

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

 

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!