Dålig rapport, dålig utredning

När mer än hälften av människors lön går till skatt har många arbetsgivare hittat andra sätt att se till att de är attraktiva arbetsgivare än att höja löner. 

Man erbjuder olika förmåner. Som försäkringar, pensionsavsättningar, massage på jobbet och friskvårdsbidrag. En av de försäkringar som växt på marknaden är sjukvårdsförsäkringar. 

Enligt Svensk Försäkring har idag knappt 700 000 svenskar en privat sjukvårdsförsäkring. 

Sedan år 2000 har antalet växt för varje år. Men det är alltså bara 10 % som har en privat, resten betalas av företag eller andra arbetsgivare, som fackförbund. 

I takt med att vården trots att den tar en allt större andel av landets BNP i anspråk inte visar sig kunna leverera blir en privat sjukvårdsförsäkring mer och mer attraktiv och försäkringstagare betalar idag 3,6 miljarder i premier för vård som de på pappret redan betalat via skatt. Man betalar såldes frivilligt en gång till för samma vård. 

Men det är trots detta bara 14 % av sysselsatta som har den här förmånen. Som bland annat Sacos alla förbund och SULF, som organiserar universitetslärare, erbjuder sina medlemmar i form av förmåner för medlemskapet och gruppförsäkringar. 

Även TCO, Ledarna, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund samt Unionen har valt att erbjuda sina medlemmar det. Det är bara LO som avstår, av ideologiska skäl. Medlemmarna har inte fått rösta om det direkt. 

Det är alltså mycket vanligt bland facken att erbjuda det här för medlemmarna.  Den nyheten och att privata vårdgivare påstods i ännu en av DN:s famösa granskningar prioritera försäkringspatienter föranledde Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att göra en rapport.

Enligt denna finns det ingen data för att avgöra om de bidrar till mer vårdutrymme genom att tillföra resurser till vården. 

Eller så ville man inte gå vidare med det?

För om det fanns bevis för att privata vårdförsäkringar, som finansieras av människor som redan via skatten betalar samma vård igen, leder till att det allmänna avlastas och MER vård erbjuds som annars inte hade funnits och därmed öka utbudet och vård skulle ju försäkringarna bevisas vara samhällsekonomiskt lönsamt. Eller hur? Men det ”kunde” inte myndigheten utreda på grund av brist på data. 

Man förstår lite mer när man läser rapporten – de hade inget uppdrag att undersöka privata sjukvårdsförsäkringar utan bara beskriva riskerna med att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar får företräde. 

Med andra ord – de fick inte utreda om det leder till något bra. 

Man kan också läsa att de inte hade mycket tid och att de därför gjort rapporten genom att prata med 50 utvalda personer, hur dessa valts ut får man inte veta, sammanställt data som redan finns och andra rapporter. Det är allt. 

Med andra ord kan man knappast kalla det här är seriös rapport utan en slags sammanställning av statistik och intervjuer men eftersom de inte valts ut på ett statistiskt säkerställt sätt kan ju rapportens slutsatser lätt påverkas av vad dessa 50 utvalda tycker om sjukförsäkringar snarare än fakta. 

Och de kan heller inte dra några slutsatser egentligen utan får typ gissa. Att privata försäkringar ändå är negativt. 

Resonemanget som härleds är att väntetiderna är kortare för försäkringskunderna. Men det beror ju på att särskilda kliniker sköter dessa, det är inte så att privata försäkringskunder dyker upp på akuten och har en egen kö. Sofia-hemmet är till exempel en sådan privat företagsvårdsgivare, där ett våningsplan är bara för försäkrade. Man blandar över huvudtaget inte offentlig vård med företagsvården. 

Det andra resonemanget den här märkliga rapporten försöker leda till bevis att det finns en orättvisa, eftersom det är det regeringen beställt att de ska komma fram till, är att personalen som jobbar på klinikerna då ju inte jobbar i det offentliga. Som om valfrihet för även vårdanställda är ett problem som måste fixas så att de bara har en potentiell arbetsgivare precis som på 80-talet. 

Rapporten fortsätter att gissa i brist på fakta och påstår vidare att även om det KAN vara så att en privat marknad skapar vård som annars inte funnits och ökar utbudet så KAN det leda till ett system där hela vårdsystemet blir delat i en privat och en offentlig del. 

Gissningar alltså. 

Bakom rapporten, som visserligen författats av någon annan men styrelsen har ju sista ordet, finns såklart några sossar. 

 

Håkan Ceder jobbar åt socialminister Hallengren. Och är socialdemokrat. 

Eva Fernvall var ordförande för Vårdförbundet och hjälpte i den rollen Socialdemokraterna i euro-valet så hon är också sosse. 

Givetvis ligger den här ”rapporten” till grund för att den socialistiska regeringen, som ju vill avskaffa all slags valfrihet på alla områden och hatar allt privat, i februari 2022 beslutade att tillsätta en utredning om totalt förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar. 

Skäl?

Det som inte rapporten kunde bevisa. För Hallengren säger uttryckligen att de måste förbjudas för att patienter får förtur. 

Fast man kan inte med bästa välmening kalla det ens en utredning eftersom man ju bestämt vad man ska komma fram till och uppdraget ska redovisas 30 juni 2022. Några månader alltså. 

För att 14 % av de sysselsatta via framför allt sina fackförbund har privata sjukvårdsförsäkringar och frivilligt betalar den vård de redan betalat en extra gång. 

Regeringen vet att de inte kommer kunna klubba igenom ett sådant förbud med sittande majoritet i riksdagen utan det här är en luftpastej i syfte att få valrörelsen att handla om sossarnas hemmaområde – vård, skola, omsorg. 

Och hatet mot privata företag som förenar alla socialister. 

Men det visar att de vill rulla tillbaka alla slags valfrihetsreformer och privata alternativ på alla offentliga områden och bara för att det inte kommer gå den här gången kommer de socialisera Sverige en bit i taget med en majoritet i riksdagen efter valet. 

………

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 123 444 5847

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!