Utbildningsministern och planekonomi

Idag kan man redan i ingressen till en intervju med Di, som är låst, förstå att vår utbildningsminister inte förstår någonting om den marknad hon säger sig hata. 

”Det blir ju inte dyrare för en idéburen skola eller en kommun att ta över. Eleverna, lärarna och lokalerna finns.”

Med de enkla två meningarna avslöjar hon att hon över huvudtaget inte förstår ens de egna förslagen. 

Förbjuder man vinst eller aktiebolag eller både ock kommer hundratals skolor tvingas lägga ner. Det är inget tomt hot utan det är verkligheten. 

Kan då bara en förening eller en kommun helt sonika ”ta över” skolan? Självklart inte. Jag ska nu förklara för utbildningsministern hur det kommer fungera. 

Företaget som äger skolverksamheten är den som tecknat samtliga avtal med allt från de anställda till kontrakt för leasing av utrustning, leverantörer av olika slag och även förmodligen skollokalerna eftersom de allra flesta friskolor hyr lokaler. 

Tvingas man lägga ner kommer en del av företagets överskott betala bland annat för att hyreskontrakten avbryts i förtid. Men i det ögonblick man lägger ner företaget blir alltså alla kontrakt ogiltiga. Alla inventarier inuti skolan ägs av företaget och kommer säljas eller flyttas till nya lokaler. Alla datasystem och all information man lagrat flyttas med. Allt som företaget äger kommer försvinna för att säljas eller användas in andra verksamheter man äger. 

Det som återstår är en lokal som fungerat som skola. Den kan nya ägare absolut också bedriva skola i men får ju börja från början. Alla elever som gick i skolan får välja var de vill gå och det är inte säkert de väljer att gå kvar när man byter ägare. Lärarna är inte livegna utan är kontrakten brutna väljer de ny arbetsgivare. 

Nya ägare har givetvis inte rätt till någon data eller prylar som ett annat företag äger, det är bara betygen som är myndighetsuppdrag. 

Det finns alltså i princip inget att ta över för en ”idéburen organisation eller komun” när en skola lägger ner. 

Om ett företag däremot säljs finns det det. Då köper ju de nya ägarna allt innehåll i skolan, det är den verkliga produkten man betalar för. Men en skolas hela värde utgörs av organisationen, av ledningen, lärarna man rekryterat, av skolans kultur och idé. Det är ju därför Engelska skolan är så populär, den har en väldigt stark skolkultur som lockar många barn och föräldrar men även lärare. Det finns andra friskolor som också har just detta. 

Men om politiker som Axelson Kihlbom alltså förbjuder friskolor att finnas kvar, vilket är kontentan av Socialdemokraternas politiska förslag, finns ingen köpare av någon skola. Alltså kommer allt som skolan består av försvinna. 

Det blir jättedyrt att bygga upp en ny skola för vem som helst som utbildningsminister tänkt ska ersätta den nu nerlagda friskolan. Man får börja från början. 

Det kommunen kan göra i det här läget är att starta upp en ny skola. Ta över någon friskola existerar inte. Kommunen kan absolut försöka köpa delar av skolan, som datasystem, inventarier etc. Men lärarna kan inte köpas, de väljer sin arbetsgivare liksom eleverna väljer skolplats. 

Det mest effektiva sättet att förstöra tiotusentals barns skolgång är att göra det regeringen nu planerar – förbjuda aktiebolag och/eller att göra vinst. 

Dessutom kommer massa skattepengar att slösas på att bygga upp nya skolor där friskolor redan fanns. 

För så länge Sverige inte har planekonomi kommer inte ett enda företag att tas över av någon. Vare sig en kommun eller ABF. Jag är faktiskt förbluffad över vilken okunskap utbildningsministern uppvisar här. 

……..

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 123 444 5847

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!