MP och rysk etanol

Inte nog med att de la ner kärnkraften och skapade energikrisen.

Eller att de för att plocka billiga poänger i debatten och gå kompisarna i Naturskyddsföreningen till mötes genom att köpa Preems lojalitet och nerläggning av raffinaderiet i Lysekil. För 250 miljoner kronor i utsläppsrätter och världens högsta reduktionsplikt.

Samtidigt som Putin betalade kampanjer för miljörörelsen att förbjuda kärnkraft, fracking och öka biobränslen.

Utan den högsta reduktionsplikten i världen gynnade inte bara polarna på Preem, landets största importör av rysk tjockolja. Den gynnade inte minst Ryssland.

Sverige köper 96 % av all rysk etanol som importeras till EU.

Tack Miljöpartiet för att ni fixat så att vi inte bara betalar världens högsta drivmedelspriser. Utan på köpet får finansiera Putin.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!