Tillbaka till 2015.

EU fick äntligen sin verkliga uppgift, långt bortom att vilja detaljreglera vilka som sitter i länders olika privata företags styrelsen och hur vi bruka vår mark. Krig och fred. 

EU, eller Kol- och stålunionen, var ett fredsprojekt efter andra världskriget att med hjälp av ekonomi binda samman Europa så att inga krig skulle uppstå igen. 

Tack vare samarbetet har Europas länder kunna samordna allt från insatser vad gäller hjälp direkt till Ukraina inklusive vapen till flyktingmottagandet. 

Men i mångt och mycket är det 2015 igen. Vi har nämligen exakt samma regler i Sverige som då, förutom att vi inte delar ut permanenta uppehållstillstånd. Och 2015 var bara 7 år sedan. Och vad gäller mottagandet nu och då är det ingen skillnad om de som kommer är européer, araber eller afghanska hazarer från Iran.

Vad gäller insatser från svenska institutioner, system och skattebetalare i Sverige är situationen exakt samma. Det spelar ingen roll om personen som kommer hit pratar det slaviska språken ryska eller ukrainska eller arabiska. De har lika svårt att lära sig svenska ungefär. Och bara för att Ukraina ligger i Europa är det inte Sverige, långt ifrån. 

Ukraina är ett av Europas fattigaste länder. Korruptionen är utbredd, alkohol- och narkotikamissbruket är stort och medianlönerna låga. 2018 skrev världsbanken om det dålig ukrainska skolsystemet där barnen inte ens har rimliga böcker och lokaler. 

På universiteten är korruptionen utbredd och fullt av fusk med bland annat försäljning av examen. 

Ukraina är det fattigaste landet i Europa. 

Landet är nummer tre på listan över mest kriminella länder i Europa och är navet i människohandeln in till Polen, Tyskland och andra EU-länder. 

Samtidigt har Sverige världens mest generösa bidragssystem för flyktingar.

Har man fler än tre barn kan man stapla bidrag på varandra och kvittera ut upp till 32 000 i månaden skattefritt, det lönar sig inte ens att ta ett jobb. Vi har inga krav över huvudtaget på att göra något när man fått försörjningsstöd utan det är fortsatt ett fika-bidrag, om du är utlandsfödd. Eftersom det fd socialbidraget, designat för att vara det sista skyddsnätet och därför enbart betalas ut temporärt, till folk som missbrukar och förlorat det mesta eller andra som fallit djupt i livet numera också blivit flyktinginkomsten nummer ett. 

Utlandsfödda är idag kommunernas i särklass största mottagare av försörjningsstöd. När staten givetvis borde ansvara för bidragen för det statliga politikområdet migration. 

Vi har idag stor brist på bostäder och därmed stort fusk inom folkbokföringen, som också drivs på av att stora delar av vårt välfärdssystem bygger på folkbokföring. 

Det tar fortfarande 8-10 år i snitt innan en asylinvandrare är sysselsatta och detta betyder inte att de har jobb utan att de jobbar minst 1 h per vecka, även studerar. 

Vi har 1,3 miljoner som inte är självförsörjande. Två tredjedelar av den gruppen är utlandsfödda, de flesta flyktingar. 

Får du inte uppehållstillstånd kan du hålla dig gömd, jobba svart, bo svart och söka igen efter 4 år. Vi uppmuntrar alltså ett illegalt parallellt samhälle. 

Får du uppehållstillstånd har du rätt att ta hit hela din familj och Sverige betala flygbiljetterna. Du behöver inte ens ha en bostad eller försörja dem. 

Du behöver inte bevisa din identitet, du ska göra den sannolik. Inte din ålder heller. Det är alltså omvänd bevisbörda delvis, om du inte kan göra den sannolik är det ändå upp till handläggaren att fatta beslut om det du säger är sant. 

Nu kommer kanske hundratusentals, visserligen européer men än dock flyktingar, väldigt många har låg inkomst, dålig hälsa och låg utbildning. Eftersom Ukraina är ett så fattigt land. Dessa ska inte bara få tak över huvudet akut på olika asylboenden, de ska också ha bostäder, deras barn ska få förskoleplatser, de ska få plats i skolan, de ska få tolkar resten av livet, de får gratis vård och tandvård, hamnar först i kön på BUP, de ska ha inkomst i form av bidrag, extra bidrag till allt från glasögon till fritidsintressen och datorer. 

Allt som syrierna, somalierna, afghanerna etc krävde av våra system och skattebetalarna i form av de rättigheter vi lagfäst ska ukrainarna också ha. 

I ett läge när vi redan har stor brist på allt. På bostäder, på lärare, på sjuksköterskor, på förskoleplatser. Det enda vi aldrig verkar ha brist på är pengar när rättigheterna i dessa system bara sväller för varje år. 

När kriget väl är slut i Ukraina kommer inte en enda person frivilligt flytta hem. Så funkar det nämligen med alla andra flyktinggrupper. Det är fred i Somalia, ändå lämnar inte många somalier den bekväma av andra försörja tillvaron i Sverige, de som försörjs av andra alltså. Det finns inga skäl att anta att läget kommer ändras bara för att de fattiga som nu kommer är från Ukraina. Vi har för bra system för dem för det. 

Vi har samma problem i Sverige som 2015. 

Att de som nu kommer hit kommer närmare ifrån spelar i det sammanhanget ingen roll.

Hundratusentals personer ska integreras och givet hur dåliga vi är på att just integrera flyktingar är risken stor att även de hamnar i den permanenta etniska underklassen vi byggt på under decennier med flyktingar i utsatta förorter. 

Risken är också stor att det finns en massa andra grupper som nu säger sig vara ukrainare, precis om under 2015 när syrier fick automatiskt PUT och det därför fanns en stor vinst att säga att man var syrier. Andra rysktalande grupper som inte har asylskäl kommer givetvis pröva lyckan nu att ta sig till olika EU-länder inklusive Sverige. 

I flyktingsströmmarna kommer också andra ekonomiska migranter från andra länder, som de vanligaste länderna senaste åren (MENA och Afrika) gömma sig, precis som 2015. Massa migranter som inte lyckats ta sig vidare senaste åren kommer nu passa på och säga att de flytt från Ukraina, fast de egentligen är ekonomiska migranter från MENA och Afrika som drivit runt och väntat på en öppning någonstans. 60-70 % av migranterna som nått eller snarare försökt nå Europa senaste åren är bara människor på jakt efter ett bättre liv, inte flyktingar. 

Och i flyktingsströmmarna finns givetvis också en massa kriminella och missbrukare som också flyr. 

Det är fint att se att Europa och väst håller ihop, att det finns ett stort engagemang och att politiken just nu handlar om verkliga frågor, som överlevnad. 

Frågor som lyx-partierna Miljöpartiet och Centern till exempel med precision trängt ut till förmån för bidrag till el-cyklar, amnestier till vuxna afghaner och miljardbelopp till klimatfonder. 

Men problemen är exakt samma som 2015. 

Och vi kommer se exakt samma läge när kriget är ett minne. Det är inga syrier som är här för tillfälligt skydd, de tog sig hela vägen till Sverige för att stanna här permanent. Vissa ville verkligen starta livet på nytt och har gjort det, de jobbar och betalar skatt och integrerade sig i samhället. Men en stor majoritet lever på bidrag och isolerar sig i förorter ihop med landsmän. 

Eftersom man i Sverige bara kan tänka en tanke åt gången och att alla tenderar att fokusera på just den måste någon lyfta den andra sidan. 

Det som krävs är givetvis en stor reformering av bidragssystemen, av folkbokföringen, av sekretess mellan myndigheter och allt annat som krävs för att tvinga alla som flytt hit att såväl bidra ekonomiskt till landet och integrera sig här, eller flytta tillbaka. Det gäller syrier såväl som Ukrainare. 

Du har rätt till skydd men du har också skyldigheter. Att försörja dig själv och lära dig svenska är de två viktigaste sakerna från dag ett i Sverige. 

Vi kan av massa skäl inte ha kvar det system vi har idag där kraven är minimala och förtjänsterna för enskilda som kommer hit är enorma, vilket gratis vård, skola och bidrag de facto är. Många flyktingar har otroligt högre levnadsstandard här är de någonsin hade i sina hemländer innan kriget. Trots att de inte ens jobbar. 

Jag hoppas att den solidaritet som nu visas också kommer landa i en reality check och därmed ett politiskt uppvaknande hos de yrvakna vänsterpartierna som alltid är Pojken med guldbyxorna, redo att slänga pengar på allt och alla som någon annan betalar. 

Vi ska ta emot även denna flyktingvåg. Och till skillnad från förra gången har vi ett ansvar nu eftersom det är ett europeiskt land. Men nu är det dags ställa krav inte bara på dem utan på samtliga som kommit hit som flyktingar och som ännu inte är självförsörjande, oavsett när de kom hit. 

Tyvärr är jag just nu skeptisk till att det ens finns en politiska vilja att göra rätt den här gången. 

………..

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 123 444 5847

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

 

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!