Vindkraft i krig

Som ni säkert hört går Socialdemokraterna fram med Miljöpartiets dåliga idé om vindkraftverk till havs, som om det kommer lösa problemet när det inte blåser. 

Som ni också vet efter att jag skrivit om det kommer svenska skattebetalare att få subventionera utbyggnaden för bolagen. Idag har Sverige en total elförbrukning på 140 TWh, deras mål är att initialt bygga upp 20-30 TWh havsbaserad vindkraft. Men med långsiktigt mål på 120 TWh, det vill säga nästan hela landets elförbrukning. 

Alla som kan räkna förstår att med en så storskalig utbyggnad kommer stora delar av havsmiljön påverkas och att skattebetalarna subventionerar utbyggnad av energi som inte kommer ge el på vintern i någon större utsträckning. Alltså kommer vi exportera massor av vindkraftsenergi under sommarhalvåret, subventionerade av skattebetalarna som får betala jättehöga elräkningar varje vinter. 

En fråga som nu när det återigen är krig i Europa infinner sig – hur smart är det ur ett säkerhetsmässigt perspektiv att lägga större delen av landets elförsörjning helt exponerat för främmande makt att bara förstöra?

Vi har ingen kontroll alls på samma sätt vi har över kärnkraftverk och vattenkraft över vindsnurror långt ut i havet. Ryssland skulle lätt kunna slå ut landets elförsörjning genom att bomba från luften eller via havet utan att en enda människa ens dör. Med enorma konsekvenser som följd. Utan el blir Sverige ett lätt byte om man vill invadera oss. 

Vi måste börja diskutera elförsörjningen i säkerhetspolitiska kontexter och sådana här viktiga beslut måste vara resultatet av noggranna övervägningar hur sårbart landet blir. 

Det säger sig självt att vindkraft till havs ur det perspektivet är en synnerligen usel idé. Dessutom, hur effektivt kan Försvarsmakten försvara Sveriges territorium, som på grund av Östersjön och Öresund ligger just vid vatten om det står tiotusentals vindsnurror placerade överallt?

Det finns många skäl varför vi inte ska ha havsbaserad vindkraft men gillar man inget av dem måste säkerhetsaspekten trumfa. Putin har den här veckan visat att allt kan hända. 

Fredsskadade Sverige måste vakna och fatta smartare politiska beslut. 

………..

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 123 444 5847

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!