Det våras för 80-talet

Är det inte lustigt att människor som kallar sig progressiva är de mest konservativa? För vänstern i Sverige har i flera år tävlat om att rulla tillbaka en massa reformer som förbättrat livet för svenskar. De vill tillbaka till 1980-talet på alla möjliga sätt. Skolan, vården och löntagarfonder. Fast idag kallar sossar dem för ”ekonomisk demokrati”. 

Hetsjakten på skolor vet ni som följer mig är något jag ofta skriver om. Regeringen vågar inte gå fram med ett totalt valfrihetsförbud ännu utan har tänkt att tugga i sig valfriheten en bit i taget tills den inte finns mer. Skolorna ska vara exakt som på 80-talet när kostymklädda tjänstemän ritade ett streck på kommunernas karta och därmed bestämde hela din skolgång efter postnummer. Välja fick man absolut inte. Inte på några villkor. Du tillhörde skola A och så var det med det. 

Men regeringen vill även ha det som på 80-talet när det gäller vården. 

När du tilldelades en tandläkare på Folktandvården och hänvisades till evighetslånga köer i vården. På vårdcentralen fick du inte träffa din läkare utan EN läkare som utsetts, du fick sedan ställa dig i en lång kö till behandling. Du hade tur om du ens kom fram. 

Efter andra världskriget i Socialdemokraternas folkhemsbygge ökade de offentliga utgifterna för varje år och man hade en ambitiös plan för vården, som kostade mer och mer.  För att bygga nya sjukhus och vårdcentraler är en sak, att få dem att fungera optimalt var en annan och fler och fler stordriftsnackdelar visade sig i sossarnas vårdbygge. 

Men på 80-talet tog det stopp. För vården var ineffektiv, köerna växte och människor började efterfråga valfrihet. Man ville inte längre bli tilldelad saker i ett planekonomiskt system, som det offentliga var. 

Medborgarna kände tyst vanmakt. 

Kritiken ökade men även Socialdemokraterna började fundera på valfriheten och SSU tyckte att folkrörelserna kunde sköta en del av uppdraget. Även statsminister Carlsson var inne på valfriheten och tillsatte en arbetsgrupp. 

Valfriheten var alltså inte bara en högerfråga. För den växande kritiken mot systemet och brist på egenmakt och valfriheten hotade Socialdemokraternas maktinnehav och då har Maktpartiet alltid anpassat sig eftersom det överordnade är att vinna val. 

Strax innan valet 1991 klubbades därför en ny kommunallag som gjorde det möjligt för kommuner att anlita privata företag och organisationer för att utföra välfärdstjänster.  

Människor vill kunna välja själva, inte minst så viktiga saker som läkare. 

Men Socialdemokraterna ångrade sig. De har ångrat sig flera gånger. Som när Göran Persson stiftade Stopplagen, som förbjöd privata företag att driva akutsjukhus. Den kom till som en reaktion på att Bure köpte St Göran, numera Capio. Idag är Capio St Göran ett av landets bästa sjukhus år efter år och får alltid max på olika nöjdhetsindex. 

Göran Persson använde samma slags överord som regeringen idag: ”penningvärdet är viktigare än människovärdet”. 

Stopplagen infördes år 2000 och förbjöd lansting att lämna över drift av akutsjukhus till annan aktör (privata). 

En av de första sakerna Alliansen gjorde när de vann valet 2006 var att avskaffa stopplagen. 

Nu kan man tro att vi satsade mer på vården på 80-talet. Det gör vi inte. Då la vi 7,5 % av BNP på vård, idag lägger vi 11 %. År 2017 kostade vården 500 miljarder per år. 

Som bekant har vi också ökat vår befolkning med flera miljoner på några decennier, främst på grund av asylmigration. och trycket på vården ökar. Ändå är nu regeringen på ideologisk krigstig mot alla privata välfärdsutförare. I det här första steget är det privata sjukvårdsförsäkringar man vill få bort helt, folk ska inte kunna välja att betala det man redan betalat via skatt en extra gång för att privat betala via ett företag att få gå till någon slags vårdinrättning.  

Först tillsattes en utredning om ”högre kontroll” av privat vård via försäkringar. 

Den kom dock inte fram till att man skulle förbjuda dem rakt av. 

Men i februari 2022 gick man vidare med en ”utredning” om att förbjuda privata sjukvårdsförsäkringar. Sossarna vill utplåna en hel bransch och förbjuda dem rakt av. De påstår att de sett en ”utveckling där privata sjukvårdskunder får förtur” det vill säga det insinuerar att de på något sätt går före i kön, när det inte alls är så. Utan det är särskilda mottagningar man går till. Inte akuten. Man går inte före i någon allmän vårdkö. Det är inget nollsummespel. 

En bit i taget vill Socialdemokraterna skicka oss tillbaka till 80-talet. Du ska inte kunna välja skola utan placeras. Du ska inte få välja tandläkare utan alla ska gå till Folktandvården. Du ska inte få välja doktor eller sjukhus, eller äldreomsorg. 

För i en socialists värld styr socialisten, den vet bättre än du och jag och vad vi tycker är helt ointressant. 

Ändå kallar de sig själva progressiva och inte konservativa. 

………..

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 123 444 5847

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!