En halv miljard i utdelning till staten

Tydligen ska vi prata om utdelning i tio år till om vänstern och media får bestämma så varför inte göra en liten undersökning, tänkte jag när jag läste att SVT försökt sammanställa vinsterna för de största skolbolagen. 

Inför Agenda-debatten om skolan pumpade sossarna ut fler av sina lögner. Att de ”glömt” grenen underskott för kommunala skolor och en lång hand ner i skattebetalarnas fickor var nog olycksfall bara. 

Är då 4,6 miljarder i vinst särskilt mycket för en så stor verksamhet som skolor? Nä. Enligt SCB:s siffror kostade all skolverksamhet 304 miljarder år 2019.

Vinsterna de fem största bolagen gjorde var 1,5 % av den summan. 

Men låt oss för all del kolla på utdelningarna, som ju debatten handlar om även om sossematte-genierna både i media och i politiken glatt blandar ihop vinst med utdelning. 

Utdelning kan bara beviljas när ett bolag gjort ett överskott, när intäkterna är större än kostnaderna. Och man kan bara dela ut en del av vinsten med hänsyn till att ett aktiebolag måste ha en buffert att klara framtida kriser. Utdelning är valfritt, vinst däremot är aktiebolag enligt lagen skyldiga att göra. 

Statliga Lernia är som man kan höra på namnet ett utbildningsföretag, och de pratar vi tyvärr aldrig om när vi pratar friskolor. De driver inga grundskolor men Komvux där tonåringar till exempel hamnar som misslyckats i skolan så de är högst relevanta. Eftersom Komvux också är en del av friskolesystemet. Kommunerna har egna verksamheter, och sedan har vi de privata alternativen där Lernia är en. 

De betalade 2008 ut 25 miljoner kronor i utdelning till sina ägare. 2010 var det dags igen och 25 miljoner till. 

2014 delade staten ut 85 Mkr till sig själv bara för att toppa det med 235 Mkr 2014, valåret. 2016 blev utdelningen 50 Mkr. 

2014 bestämde ägarna att Lernias vinstmarginal minst ska ligga på 5 %.

Att sitta i statens utbildningsbolag är också lönsamt. Ordföranden i styrelsen cashar hem 225 000 kronor medan ledamöterna får 110 000 kronor per år. 

2017 fick ägarna 14 Mkr i utdelning och 2018 blev det en höjning till 21 Mkr. 

Faktum är att 2022 är ägarnas krav på Lernia att avkastningen ska vara minst 20 % på eget kapital och att minst hälften av vinsten varje år ska delas ut. 

De senaste åren har det dock gått dåligt för Lernia på friskolemarknaden och de har inte gjort några vinster att tala om, vilket gjort att staten som ägare inte kunnat få någon utdelning. 

Sedan 2008 har de privata statligt ägda skolföretaget Lernia delat ut hisnande 455 miljoner kronor till sig själva av pengar som skulle gått till eleverna. 

Ägarna till aktiebolaget Lernia AB har berikat sig själva på bekostnad av elevernas böcker, skolmat och bibliotek. 

Men tur nog så går de dåligt nu, precis som vänstern gillar. Ingen stor vinst och därför inga utdelningar. Så äntligen sköter sig statens eget bolag som man ska. Leverera dålig utbildning och inte tjäna några pengar för att färre elever väljer just deras skolor. 

Ska vi då kolla på de stora friskolkoncernerna? Vi börjar med Academedia, som är en av de mest utskällda eftersom de är störst. 

Mellan 2001 och 2010 var Academeida börsnoterat och ägdes då av alla som ville köpa aktier, inklusive stora pensionsfonder som brukar vara stora ägare. Idag ägs de flesta stora bolag av institutionella ägare. Men 2010 avnoterades bolaget när det Investorägda riskkapitalbolaget EQT köpte loss företaget från börsen. Aktieägare på börsen förväntar sig en utdelning. Det är därför man sparar i aktier på börsen. 

 

 

På bolagets hemsida finns bara årsredovisningar från 2015/2016 (de har brutet räkenskapsår). Men eftersom riskkapitalbolag alltså aldrig tar utdelning från bolag de äger var utdelningen noll från år 2010 tills att Academedia såldes av EQT till börsen den 15 juni 2016. Så noll kronor per år 2010-2016 alltså. 

Året innan noteringen kan man också läsa i årsredovisningen att styrelsen beviljar noll kronor i utdelning för året 2015/2016. 

Året efter börsnoteringen beviljades heller ingen utdelning, vinstmarginalerna sjönk också. 

Första året jag ens hittar utdelning är 2018/2019. Då hade Academedia en vinstmarginal lägre än målen, på 4,4 %, målset var 7-8 %. Men de har en betydligt mindre generös utdelningspolicy än Lernia AB, som ju kräver att 50 % av vinsten varje år ska delas ut. 

Vinsten per aktie blev 4,09 kronor men utdelningen blev bara 1,25 kronor per aktie. 70 % av vinsten återinvesterades alltså i verksamheten. 

Det här är de enda utdelningarna som gjorts sedan 2010. 132 Mkr 2019, 158 Mkr 2020 och 185 Mkr 2021. Totalt 475 Mkr men för ett betydligt större företag än Lernia, som delat ut nästan varje år sedan 2010. 

Det här är de största ägarna av Academedia, som ni kan se tillfaller en del av utdelningen pensionsspararna via AP-fonderna. 

Så till den idag mest diskuterade skolkoncernen eftersom S och LO lagt en massa pengar på att opinionsbildare till vänster ska ”granska” just dem. 

2010 gjorde Engelska skolan 18 Mkr i vinst. En halv miljon delades ut i utdelning. Samma år beviljade staten sig själva 25 miljoner kronor i utdelning. Medan IES skickade tillbaka 17,5 Mkr till verksamheten. 

Samma summa delades ut 2011. Bara 500 000 kronor. 22 miljoner investerades tillbaka in i verksamheten. 

Året efter, år 2012, blev det noll kronor i utdelning och 41 Mkr återinvesterades in i skolorna. 

2013 samma sak. Noll kronor i utdelning. 65 Mkr tillbaka till verksamheten. 

2014 återinvesterades också hela vinsten. 67 Mkr gick tillbaka till elever och investerades i bland annat nya skolor för att tillgodose alla de personer som står i kö. Och som eget kapital inför framtida investeringar. 

2016 delades noll kronor ut. De sammanfattade vad de senaste fem åren inneburit. 269 kronor investerade i skolor, 118 miljoner kronor till staten i skatt. Noll kronor i utdelning. 

 

2017 kom äntligen det för vänstern efterlängtade resultatet – underskott. På 15 Mkr. För eftersom vinst är dåligt är ju slutsatsen att fler skolor borde göra underskott. På underskott får inte ens utdelning beviljas. 

2018 gjorde man en liten vinst, skälet är att företaget investerade kraftigt och eftersom man byggt upp ett så stort överskott så kan alltså företaget gasa ordentligt när man vill. Det egna kapitalet är så stort. Samma år, valåret, fick Barbara Bergström Svenska Dagbladets pris för Årets affärsbragd, utdelat av Prins Daniel. 

2019 gjorde man inte heller någon utdelning.

2018 startade de två nya grundskolor och under kommande tre åren planerade de att öppna på 7 nya orter. 

2020 kan ni se att vinstmarginalen ökade till 6,5 % men detta för att man inte byggt så många nya skolor. 

Totalt sett har IES senaste fyra åren investerat 278 Mkr i skolorna de har och i nya. Det är summan som direkt gått tillbaka till elever. 2020 beviljades noll kronor i utdelning. 

Så hundratals miljoner kronor återinvesterade i skolorna och 1 miljon kronor i utdelning totalt. De pengar Bergström tjänat på Engelska skolan är från försäljningen av skolan, då fick hon 691 miljoner kronor i inkomst av kapital 2012 som hon skattade för i Sverige och inte i Florida. 

2012 betalade hon mest skatt av alla privatpersoner i hela Sverige och bidrog med 207 miljoner kronor till statskassan. Ensam. Medan staten beviljade sig själv nästan en halv miljard i utdelning från Lernia från 2010. 

Jag tycker tjatet om utdelning är fruktansvärt tråkigt eftersom det är en anka. Det finns inga som helst problem med den yttepyttiga lilla utdelning som delas ut till aktieägare som lånat ut sina pengar till friskolor. 

Det stora problemet är inte överskott utan underskott och att så många dåliga skolor är kommunala. 

Men rätt ska vara rätt och eftersom SVT inte orkar läsa årsredovisningar för att kolla hur mycket utdelning det handlar om utan istället lägger ihop de största företagens vinst, en heeeelt annan sak, måste ju någon göra jobbet. 

Om tjäna pengar och dela ut pengar på utbildning är moraliskt fel borde regeringen först sälja sitt eget utbildningsbolag Lernia. 

Tills det är gjort borde samtliga i vänstern bara hålla klaffen om utdelning faktiskt. 

……….

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 123 444 5847

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!