Även Naturvårdsverket är inblandade i Preem

Jag har hittat fler saker som Preem fått av regeringen mot att de drog tillbaka ansökan för Preem raff, som var otroligt hårt kritiserat av Miljöpartiets nära allierade Naturskyddsföreningen och Greenpeace. 

Naturvårdsverket beviljade dem gratis utsläppsrätter, värda en kvarts miljard. 

Här kan ni se hur Naturvårdsverkets chef över just utsläppsrätter förklarar varför. 

Här står det ju svart på vitt. 

En kvarts miljard i gratis utsläppsrätter var en del av det paket regeringen gav Preem mot att dra tillbaka tillståndet för Preem raff. 

Fredrik Hannertz är dessutom inte vem som helst. 

Han var fram till 2018 Isabella Lövins närmaste man. 

Han började jobba åt Åsa Romson när hon var miljöminister, sedan åt Lövin när hon var biståndsminister och han följde med till miljödepartementet. 

Faktum är att han var kronprins när det gäller förhandlingar om just utsläppsrätter han nu skänkt till Preem som tack. 

Notera att han slutade på regeringskansliet våren innan valet. Det inte ovanligt, många politiska tjänstemän gör det för att så länge man har makten över departementen kan sittande partiers närmaste förtrogna placeras överallt för att säkra försörjningar som tack för jobbet. Vinner man valet igen kan man alltid komma tillbaka om man önskar. 

Alltså belönade Isabella Lövin honom med att bli chef på hennes största departement. Jag vet att inte hon formellt anställer tjänstemän men givet hur nerlusat Naturvårdsverket är med miljöpartister och att hon var chef över myndigheten är det lätt att se hur han fick jobbet. De har lärt sig av Socialdemokraterna. 

En snabb tidslinje över hur Preem-skandalen utvecklades och man börjar se ett tydligt mönster. 

 • 2016: Preem ansöker om miljötillstånd för att bygga ut raffinanderiet i Lysekil för tjockolja
 • 1 juli 2018: reduktionsplikt införs på 4,6 % för bensin och 22 % för diesel
 • 2018 har Preem redan 40 % marknadsandel av biobränsle i Sverige
 • April 2018: Lövins närmaste medarbetare Hannertz blir chef över utsläppsrätter på Naturvårdsverket
 • 9 nov 2018: Preem beviljas tillstånd av Mark- och miljödomstolen
 • Hösten 2018: Domen överklagas av Naturskyddsföreningen, Greenpeace etc
 • 22 aug 2019: Regeringen ger sig själva rätt att avgöra
 • 15 juni 2020: Mark- och miljööverdomstolen ger Preem tillstånd att bygga ut
 • 9 nov 2020: Preem återkallar sin ansökan om utbyggnad
 • Enligt Preems årsredovisning 2020 är beslutet om reduktionsplikt 2018 avgörande för beslut om investeringar i biobränslefabriker i Sverige. 
 • 15 april 2021: Regering lägger fram proposition 2020/21: 180 – ökning av reduktionsplikt, som bara SD röstar nej till
 • April 2021: Regering går ut med ökat stöd för utbyggnad av biobränslefabriker på 200 miljoner
 • 19 april 2021: Svt granskning visar att Preem fått 20 miljoner i stöd redan för biobränslefabriker
 • Sept 2021: Preem får gratis utsläppsrätter för en kvarts miljard av Fredrik Hannertz
 • 28 sept 2021: Expressen avslöjar tät mailkontakt mellan regeringen och Preems ledning
 • 1 jan 2022: Reduktionsplikten höjs och priserna rusar vid pump. 
 • 4 feb 2022: Jag granskar Preem efter att Bolund börjat försvara oljejätten online och kritiken mot reduktionsplikten som ökar

En kvarts miljard i utsläppsrätter gratis som man kan använda eller sälja kan man säga nästan betalar halva utbyggnaden på drygt 660 miljoner kronor som fabrikerna i Sverige kommer kosta Preem när de är klara. 

Tack vare att Miljöpartiet med hjälp av Isabella Lövins förtrogna som då chefade för just utsläppsrätter på Naturvårdsverket.

När man inte trodde det kunde bli mer korrupt blir det det. Om och om igen. Kommer jag hitta mer? Det är frågan. 

……….

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 123 444 5847

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!