Aktivister i Göteborg trakasserar handlare

Sedan den nya tobakslagen infördes har det som bekant blivit svårare att få sälja tobak än att bli statsråd. För har du betalningsanmärkningar kan du bli miljöminister eller till och med statsminister men inte bli beviljad tillstånd för att sälja snus och cigaretter. 

Den nya lagen har öppnat för en aldrig tidig skådad öppnad dörr av tjänstemannaaktivism när kontrollanterna på tillståndsavdelningarna på kommunerna plötsligt fick informella tobakspolistitlar. 

Och en av de kommuner som utnyttjar detta värst är Göteborg. 

De har dessutom listigt nog roffat åt sig tillståndskontrollerna i närliggande kommuner för att bygga sig ett geografiskt mycket större kungarike att utöva de kontroller de har juridisk rätt att göra som mer och mer liknar inkvisitionen av godtycke och fria tolkningar av lagen. 

Här är ett av exemplen.

En helt vanlig ICA-handlare i Göteborg råkade ut för en tillsyn. 

 

Som detta protokoll är formulerat är det ”uppmaningar” och ”information” som getts på plats. Muntligen. Men i tobakslagen finns inget som heter anmärkningar till exempel, en kommun har enligt den bara befogenhet att utfärda förelägganden eller förbud. Båda överklagningsbart. 

11 §   En tillsynsmyndighet får i stället för att meddela ett föreläggande tilldela en huvudman som enligt denna lag står under dess tillsyn en anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för verksamheten.

Men det framgår att kontrollanterna fått butiken att redan på plats göra förändringar som de ”uppmanas” att göra. Trots att de faktiskt inte behöver det. De kan vänta på förelägganden. 

Problemet är att de ju står under godtyckets tyranni. För det är samma enhet som ska bevilja tillstånd nästa gång han söker. De som obstruerar trots att de har juridiska skäl att neka kan ju tänkas hamna under luppen nästa gång. 

Gång på gång säger kontrollanterna att reklamskyltarna inne i butik för snus och cigaretter är ”påträngande” och ”uppsökande”. 

Vad säger lagen?

Enligt Konsumentverkets hemsida är det ”tillåtet att använda kommersiella meddelanden inne på försäljningsställena ”. Till exempel varumärken, prislistor, reklamskyltar och affischer. 

Men vad som ska anses påträngande finns ingen klar definition av, fiffigt nog. Varje aktivists favoritformulering är den luddiga. 

Så även om lagen är tydlig att man får ha reklam för tobak inne i butiker så ska denna begränsas av det lilla ordet ”påträngande”. 

Kontrollanterna lämnar alltså på plats av dem själva muntliga tolkningar av lagen. Företagarna ska i detta läge egentligen bara anteckna och vänta på beslut innan han eller hon lyfter ett finger. Men i praktiken förväntar sig kontrollanterna att butikerna bara rättar sig efter deras åsikter. 

Hur den här självcensuren kommer breda ut sig kommer både vara svårt att undersöka och uppskatta tyvärr, när företagare känner sig tvingade att följa aktivister på kommunerna trots att de juridiskt inte behöver. 

Jag tänkte exemplet att kontrollanterna påstår att snuskylarna måste släckas ”eftersom det blir uppsökande marknadsföring att belysa tobaken”. 

I utredningen som föregick Tobakslagen föreslog visserligen förbud mot att visa produkterna i butik, det vill säga man skulle i princip få sälja dem under disk. Men efter att remissrundorna avslutats slopades dessa. I propositionen föreslogs självbetjäningsförbud, det vill säga att bara personal skulle få plocka produkter ur kylar men riksdagen avslog detta. 

Snus är livsmedelsklassat och har bäst före-datum så kylförvaring rekommenderas. Både riksdag och regering har kommit fram till att produkterna får vara synliga. Men kontrollanten hittar alltså på egna regler som det verkar och försöker tvinga handlaren att släcka lyset i kylarna. Utan stöd i lagen eller i den folkvalda demokratin. 

Samma sak hände Ica-handlaren på en ö som också på plats muntligen av kontrollanterna bads släcka snuskylar trots att det inte finns lagstöd. 

”Bedöms vara uppsökande”. Alltså kontrollanterna tyckte personligen att ljus på kylar var uppsökande men de behöver inte belägga det mer än sin egen åsikt. 

”Åtgärdades under tillsynen”. 

Ännu ett fall där ett ärende inte upprättas utan kontrollanterna av riskminimering hos företagaren gjorde som de sa. 

En annan handlare har informerat mig om att kontrollanterna dök kupp först efter kl 16 för att de säkert visste att de som ansvarade gått hem. Även de påstod att kylarna måste vara nersläckta. 

Muntliga åsikter som kontrollanterna levererar till butiker har blivit likställda med juridiskt fattade beslut av kommuner. Trots att det inte är det. 

Om kommunerna själva följde lagen skulle varje kontroll resultera i ett ärende som sedan butikerna kan överklaga eller acceptera. Men kontrollanterna antyder också, muntligen givetvis, till handlarna att ärenden inte är fördelaktigt för dem eftersom dessa ”tas i  beaktande” när nästa tillståndsprocess inleds. Inget är väl så fräscht som lite förtäckta hot i vardagen som företagare tänker jag. 

Ska vi komma till rätta med det här måste politikerna lokalt intressera sig för hur deras tjänstemän agerar, för gör man inte det har tjänstemännen plötsligt upprättat ett eget påvedöme svårt att överblicka. 

Men tyvärr är intresset för frågor som rör kontroversiella lagliga produkter ljummet minst sagt från politiker som gärna går till val på att uppfostra vuxna ännu lite mer. 

Återstår granskningar från sådana som jag, tills kanske en folkvald släpper blicken från naveln och agerar. 

……..

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 123 444 5847

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!