Dolda subventioner av vindkraft till havs

Ni har hört det till leda. Påståendena att kärnkraft stängdes på grund av marknaden och att vindkraften bär sig själv. Båda är rakt av lögner. Kärnkraften var ett politiskt beslut och vindkraften byggs med hjälp av storskalig statlig subventionering på olika sätt, genom decennierna. 

Nu har regeringen i hemlighet smugit in ytterligare dolda subventioner. 

Den havsbaserade vindkraften är i debattens centrum nu, få vanliga personer ser något annat än förstörd skärgård men politikerna tycker konstigt nog att förstöra naturvärden går fint bara det är fula vindkraftverk. Samma politiker som vill skydda all natur från att få användas inklusive bygga ens en parkbänk på. 

Läser man det finstilda i rapporten ”Systemutvecklingsplan 2022-2031” som Svenska Kraftnät släppt kan man läsa det svart på vitt:

”Regeringen har nu infört en lösning som innebär att kostnaden för anslutningsledningar till havs flyttas från vindkraftsproducenten till att belasta elkunderna som kollektiv”.

Med andra ord, elen kommer bli ännu dyrare för dig och med och dessutom får vi havsmiljön förstörd. Hur mycket pengar det handlar om vet jag inte, det får jag återkomma till men det handlar givetvis om en mycket stor summa. Ansluta elnätet till saker som byggs på djupt vatten är knappast vare sig enkelt eller billigt. 

Svenska Kraftnät drar själva några egna slutsatser vad gäller energiförsörjningen framöver. Som att behovet av fossilfri planerbar elproduktion behövs, oavsett produktionsteknik. Med andra ord, kärnkraft eller vattenkraft. Som är de mest planerbara produktionerna av el som finns. 

Sedan refereras till det där låtsas-projektet som Miljöpartiet konstruerade till Naturskyddsföreningens avgångne ordförande att sitta och leka kontor i några år. Enligt dem ska vi vara fossilfria om drygt 20 år. Synd att Svenska Kraftnät citerar dem ens tycker jag. Det ger intrycket att de är viktiga vilket de inte är, de sitter mest och kostar pengar. 

Svenska Kraftnät konstaterar också det alla vet – avvecklingen av kärnkraften (det vill säga planerbar produktion i södra Sverige av Ringhals 1 och 2) har lett till underskott av elproduktion. 

Statens egen myndighet säger alltså det inte ens SVT vill säga i sina ”objektiva” rapporter om elkrisen. Att avvecklingen av kärnkraft och utbyggnad av oförutsägbar vindkraft orsakat elbrist som orsakat de stora kostnadsökningarna. 

Frågan är nu – kommer riksdagens övriga partier att acceptera att regeringen nu bestämt att du och jag ska betala ännu högre elpriser genom att regeringen via statens subventionerar stora vindkraftsbolag som vill bygga vindkraftverk till havs och förstöra havsmiljön?

Eller är de okej med att skattepengar nu går till detta och sedan ska världens högst beskattade folk först få nöjet att betala anslutningen till en havsbaserad vindkraft ingen vill ha, via skatten, och sedan ska kostnaden för allt vältras över på våra redan höga elräkningar?

……..

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 123 444 5847

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!