Har vi fått expertstyre?

Det framförs ofta som ett alternativ till demokratin av folk som helt enkelt ogillar demokrati. De senaste åren har kraven framför allt kommit från miljörörelsen, som generellt sett har en stor andel av demokratiföraktarna i världen historiskt. Dark green är till exempel en sådan etablerad antidemokratisk rörelse och forskaren Andreas Malm och filosofien Torbjörn Tännsjö luftar idag dessa idéer.  Att avskaffa demokratin i klimatets namn. 

De flesta länder har det Sverige har, representativ demokrati vilket innebär att man har val med fasta mandatperioder och partier som man kan rösta på, som i sin tur representerar befolkningen i ett parlament av något slag. Expertstyre är däremot som det låter, experter styr. 

Det finns exempel på när demokratier haft delar av teknokrati men mig veterligen finns inget land som styrts helt icke-demokratiskt teknokratiskt. 

Men eftersom expertstyre är motsatsen till demokrati och vi just nu befinner oss i en situation där åtminstone jag ser tendenser till att experter fått allt för mycket makt eller tagit sig för mycket makt måste frågan lyftas. 

Jag noterade på Folkhälsomyndighetens hemsida dessa tendenser. 

Under rubriken ”Hur länge bör jag stanna hemma?”, som ni ser ligger under Covid19 – Skydda dig och andra, med andra ord är råden uttryckligen för folk som har Covid19. Eller?

För läser man vidare hittar man det här:

”Stanna hemma även om du fått ett negativt testsvar för covid-19. Det minskar spridningen av andra infektioner”.

”Syftet är att undvika spridningen av covid-19 men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. Ytterligare ett syfte är att skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom.”

Sedan kommer rekommendationer från myndigheten att man ska vara hemma minst ett dygn från att man är feberfri.  När fick FHM rätten att avgöra hur länge individer ska vara hemma från någon sjukdom annan än covid?

För det är mycket stor skillnad på deras mandat när det gäller covid och allt annat eftersom covid sedan 2020 ingår i Smittskyddslagen men det gör inget annat som de räknar upp. Och bara vad gäller Smittskyddslagen har myndigheten någon som helst rätt att ge ens rekommendationer som folk förväntas att följa. De får ge tips men i övrigt är det faktiskt individer i samråd med eventuell läkare som avgör när man till exempel kan börja jobba eller träna. 

Eftersom FHM nu på regeringens mandat eller sitt eget tagit sig friheter att reglera alla slags luftvägsinfektioner kan vi för skojs skull gå igenom de vanligaste som cirkulerar året om. 

Dessutom har vi så här års alla slags magsjukor som går, där vinterkräksjuka är den värsta. Samtliga på listan kan göra folk så sjuka att de måste uppsöka vård. Varje år. Det är ett av de vanligaste besöken på vårdcentraler under vintern men även akutmottagningar får en hel del sådant just den kalla säsongen. Och barn och gamla som drabbats hårt av olika magsjukor. Min egen son åkte vi med till akuten sedan han 10 månader gammal efter två dygn tappat 5 % av sin kroppsvikt och man såg att han började tackla av. Han fick dropp ett dygn och piggnade snabbt på sig. 

Även under fliken ”Covid-19 – Skydda dig och andra” skriver FHM rekommendationer angående vanliga och otroligt frekvent förekommande symptom ihop med den i Smittskyddslagen reglerade covid19 i syfte att försöka pumpa upp sitt mandat. 

”FHM:s rekommendationer syftar till att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner.”

Folkhälsomyndigheten överskrider sina befogenheter genom att lägga rekommendationer under covid19 för helt vanliga besvär som inte ingår i Smittskyddslagen. 

De lurar folk att tro att man måste följa vad de skriver genom att klumpa ihop tips om vanliga luftvägsinfektioner på samma undersida på sin officiella webbplats som rekommendationer för pandemin, som är det enda mandat de faktiskt har. 

Antingen har någon varit slarvig eller så tycker experterna på FHM att de har rätt att medvetet vilseleda folk att tro att de bestämmer hur man ska agera när man är sjuk på vilket annat sätt som helst utan Covid 19. 

Det är nämligen så här expertstyre ter sig. Icke folkvalda experter får mandat att styra folks liv på ett sätt som inte demokratin tillåter. Jag säger inte att Sverige håller på att förvandlas till en teknokrati men beteendet från FHM uppvisar tendenser på att myndigheten går utöver sina befogenheter och de facto utövar en slags falsk maktutövning och falsk marknadsföring på sin hemsida. Deras officiella hemsida blandar medvetet ihop en sjukdom som de har mandat över, covid-19, med vanliga förkylningar och andra helt ofarliga vanligt förekommande virus. 

Alla myndighetschefer vill ha makt och att just deras myndighet får mer makt. Det ligger i sakens natur. Mer makt innebär mer anställda, större budget och bättre karriär för de själva. 

Folkhälsomyndigheten är inget undantag. Ger man en myndighet makt kommer de inte lämna ifrån sig den om de inte måste. Tvärtom kommer de arbeta outtröttligt mot uppdragsgivarna politikerna med argument varför de borde behålla den. 

Därför ska vi också se upp med minsta lilla tendens när makten överskrider befogenheterna. Jag hävdar att Folkhälsomyndigheten är skyldiga till det och detta borde kritiseras. De borde omedelbart ta bort alla slags råd och rekommendationer för något annat än det de får ge rekommendationer kring enligt Smittskyddslagen. 

Tips till sjuka i förkylningar etc får de lägga under en helt egen flik. Och inte rekommendera utan tipsa eftersom det är varje individs ensak med eller utan samråd med läkare att bedöma. 

I en representativ demokrati bestämmer riksdagen. Inte experter.

…..

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 123 444 5847

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!