Svar från UD

Som ni läste i ett tidigare inlägg så vägrade UD visa kostnaden för flygbiljetterna av IS-krigarkvinnorna. 

Här är ett tips till er som vil begära ut material – omformulera då frågan och begär ut igen. De tar allt bokstavligt, det måste de inte men vill en registrator helst inte lämna ut uppgiften så finns inget som hindrar att han eller hon läser din begäran bara rakt av utan att kommer med följdfrågor eller förtydliganden så att de ska kunna expediera. 

Jag skickade därför in en ny begäran där jag begärde ut enbart summorna för IS-kvinnorna. Jag förtydligade att jag INTE ville ha kopior på fakturor utan bara summorna för flygbiljetterna i ett mail som svar. Då fanns inget att hänvisa till Sekretesslagen och jag fick svaret jag ville ha. 

För några dagar senare fick jag det här mailet: 

Sex IS-terrorister av kvinnligt kön flögs hem från nordöstra Syrien av Utrikesdepartementet, tillsammans med 14 barn. 

Den totala kostnaden för dessa individer blev nästan 100 000 kronor som skattebetalarna fått lägga ut. 

UD:s mail gav dock upphov till flera frågor så jag mailade dem: 

”Fast jag förstår inte så ni måste förtydliga. 
 
Vad menar med individuell betalningsskyldighet om konsulärt ekonomiskt bistånd?
 
Skickar UD en faktura till personer? Om personerna inte har pengar, vad händer då? Inkasso? Eller skickas fakturan till kommunens Socialtjänst för de här personerna har ju inga jobb. 
 
Ni kan inte avsluta ärendet om jag det återstår frågetecken från min part. 
 
Tacksam för snabbt svar. 
 
Rebecca”
 
Den här gången var UD snabba och jag fick svaret från deras presstjänst att kvinnorna är betalningsskyldiga. Och att kravet skickas med förenklad delgivning. Om kvinnorna inte betalar kommer ärendet lämnas till Kronofogden. 
 
 

Förneklad delgivning innebär att en faktura skickas till folkbokföringsadressen.  Men de här kvinnorna har ju varit i Syrien i en massa år, inte minst i lägret de senaste tre åren. Så det var länge sedan de var folkbokförda här. De har heller ingen inkomst. Eftersom samtliga kvinnor. Samtliga IS-kvinnor har släppts på fri fot av åklagare eftersom de efter inledande förhör inte bedömdes kunna försvåra utredningen. 

Trots att det borde vara av allmänintresse för medborgarna att få identiteten på dessa terrorister är den hemlig medan tidningar inte har några problem att visa rika människors hela familjer på bild eller bilder på var de bort. Människor som riskerar allvarlig brottslighet idag då rånare specifikt riktar in sig på den gruppen. Men folk som misstänkts och utreds för de värsta brotten mänskligheten skådat sedan Stalin och Hitler härjade ska alltså gömmas i anonymitet. 

Kvinnorna UD flög hem har samtliga släppts för övrigt. 

I de kommunerna kvinnorna nu valt att bosätta sig, förmodligen inledningsvis hos de släktingar som vill ha kontakt med dem, kommer nu med 100 % säkerhet Socialtjänsten få ansvaret. Inte bara över omhändertagna barn utan också över de här vidriga kvinnornas försörjning. De har kanske redan fått försörjningsstöd beviljat. 

Vad händer med skulden till UD är frågan? Om de här kvinnorna som bott i läger inte har några medel att betala skulden med? Är det Socialtjänsten som i slutändan kommer lösa ut dem? Kommer staten skicka dem till fogden för utmätning? Vad kommer hända?

Jag har väldigt svårt att tro att inte skattebetalarna ändå i slutändan kommer stå med notan nämligen. 

Jag har mailat UD en sista fråga – om de fått in några pengar ännu. Kvinnorna skickades ju hem i oktober och även tidigare. Vi får se om jag får svar eller om det är sekretess. 

……..

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 123 444 5847

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!