Politiska beslut, inte medicinska

Jag tänker återkomma till varför det här med inrikespass, det vill säga vaccinpass, är mycket dåliga och orimliga beslut. 

Förutom det irrationella i att hänvisa till andra länders smittspridning, att inte ta hänsyn till den underdödlighet vi har och andra faktorer jag gått igenom finns det flera aspekter. 

Som att varken regeringen eller Folkhälsomyndigheten ens tillfrågat vårt Medicinsk Etiska Råd om vaccinpassen.

Det är lätt att gissa varför – de vill inte ha ett nej och det hade de kanske fått. Eftersom att tvinga varje individ som vill röra sig fritt i samhället, där gå på arrangemang är en del, att för främlingar visa medicinsk statuts knappast är etiskt ur en medicinetisk synvinkel. 

”Jag tycker att det är underligt. Det här rör en massa etiska frågor och därför borde man ha rådfrågat Smer, säger göra Collste, professor emeritus och medlem i rådet.

Vi har redan massvaccinerat befolkningen, över 70 % av befolkningen har fått två doser och så var det redan tidigt i höstas. Jättemånga ner till 12 år är vaccinerade. 

Om vi ska lyfta ut en grupp för att visa hur argumentationen borde varit har vi drygt 680 000 kvinnor i Sverige som är i åldern 30-40 år. 15 kvinnor i den åldersgruppen har dött hittills. Det vill säga, risken att dö i Covid i den gruppen är 0,000022. Utan vaccin. 

Är det rimligt att tvinga 680 000 att vaccinera sig när risken för dödlighet är så där låg?

Det är en fråga ingen ställer sig. Varken regeringen eller någon i media. Och yppar någon kritik mot rimligheten beskylls denne direkt för att vara anti-vax. Personligen tillhör jag gruppen 40-50 åriga kvinnor, jag har vaccinerat mig. Mina barn är vaccinerade mot mässling, röda hund, stelkramp och även mot vattkoppor. Så jag är knappast själv anti vaccin. Tvärtom, jag ska själv ta vaccin mot bältros inom kort helt frivilligt. 

Vad gäller den för gamla farliga säsongsinfluensan, som är en av de största dödsorsakerna varje år för äldre, vaccinerar vi varje år bara de gamla. Så att de har eget skydd mot viruset

Vi vaccinerar inte hela befolkningen. Med mer eller mindre tvång, det är valfritt men med vaccinpass är det inte valfritt längre. 

Just nu ligger 17 personer på IVA på grund av säsongsinfluensan och den har inte ens kommit igång ordentligt, det brukar den göra i vinter. Efter julhelgerna då den saktar ner för att folk är hemma och äter choklad och umgås med sin närmaste familj i några veckor. 

Chansen att överleva Covid har studerats bland annat i den här studien vid Stanford.

Corona heter Covid19 för att corona-virus är mycket välkända för vetenskapen. Det är inget nytt, tvärtom har coronavirus existerat i miljoner år precis som influensavirus. Det går inte att utrota utan Covid10 kommer att fortsätta att mutera. Och precis som virus gör som kommer de flesta mutationer ge mycket mindre sjukdom medan enstaka kommer orsaka mer dödlighet då och då. 

Precis som säsongsinfluensan. Där en del virusstammar är just före detta pandemier men ingen pandemi som skapade den här paniken. 

Risken att dö i Covid19 om man är under 65 år har och är otroligt låg. Försvinnande låg faktiskt. Nu är nästan alla ändå vaccinerade med två doser. 

Att tvinga samtliga att vaccinera sig en tredje gång med risken för de biverkningar alla vaccin alltid har, är det då rimligt verkligen?

Och när är det nog? Ska vi ta en fjärde, en femte, en åttonde dos? Innan den här pandemin slutar vara en politisk pandemi och avskrivs. Innan Covid19 betraktas som en av alla säsongsinfluensor som drabbar äldre. Och därför äldre varje år ska vaccinera sig för att inte bli dödssjuka. 

För varje dos ökar risken för att drabbas av allvarliga vaccinbiverkningar helt enkelt för att tre doser är tre och inte en.

Har du lyckats vaccinera dig utan biverkningar två gånger kanske du inte har så tur nästa gång.

De flesta biverkningarna är lätta men ändå inte så roligt att få, särskilt som du ju var utan symptom innan du tog vaccinet. Som du tog för att slippa många av symptomen som vaccinet ger (feber, ont i kroppen, frossa, huvudmärk, trötthet etc).

Vi har gjort vad vi kunnat för att skydda äldre från svår sjukdom och död – vi är vaccinerade nämligen. Och varför det inte räcker är dagens stora fråga. 

Regeringen fattar det ena politiskt motiverade beslutet efter det andra utan protester. Utan att rådfråga sitt eget etiska råd just för att besluten inte är medicinskt eller etiskt vare sig övervägda eller motiverade

Ändå har vi en opinion FÖR och inte emot långtgående restriktioner som vaccinpass är. 

Sover svenskarna?

……

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 123 444 5847

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

 

 

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!