Prata om döden

Med anledning av att regeringen som förväntat utnyttjar sin rättsliga joker pandemilagen och förlänger känslan av kris in i valåret, utan protester från ett enda annat parti i riksdagen, är det dags att prata lite om döden. För vi måste sätta det här i en relevant kontext. 

Vad dör folk av? Vad är farligt? Och vilka dör av vad?

Vi kan börja kolla på den korta rapport Socialstyrelsen publicerar varje år om dödsfall 2020.

De konstaterar direkt att dödligheten var i genomsnitt 91 070 åren 2015.-2019 och att 2020 års dödlighet på 98 229 personer är en ökning. Men också att en ovanligt stor minskning, hela 21 %, i dödligheten av just andningsorganens sjukdomar samtidigt inträffat. Det vill säga, folk dog av Covid istället för detta till viss del. Hur många kan jag inte hitta i rapporten. 

Man kan också se att störst total dödlighet bland kvinnor hade de födda i Turkiet, Syrien, fd Jugoslavien, Finland och Norge. Men högst dödlighet i Covid hade kvinnor födda i Turkiet, Somalia, Irak, Syrien, Iran, Grekland och Chile. Medan lägst dödlighet hade kvinnor födda i bland annat Sverige. 

Bland männen hade de födda i Syrien, Turkiet, Finland, fd Jugoslavien högst total dödlighet medan männen som dog högst antal i Covid var män födda i Syrien, Turkiet, Somalia, Irak, Chile, Iran, Grekland. Även här hade svenska män några av de lägsta dödlighetstalen. 

Ålder vet vi var en stor faktor i dödligheten i Covid. 

Och här ser man svart på vitt att det absolut största majoriten döda var i åldrarna över 75 år. Som väntat var dödligheten betydligt högre bland låg utbildning jämfört med eftergymnasial. Dödligheten bland 35-49 år var som ni ser knappt mätbar. Ändå drivs debatten om restriktioner och de som har störst panik märkligt nog just av den gruppen. Och gruppen ovanför som också har mycket liten dödlighet, framför allt bland kvinnor. 

Om vi istället tittar på intensivvård idag kan vi se följande:

Av de som vårdats på IVA under 2021 har medianåldern varit 63 år och 2/3-delar var män. Över 80 % hade en riskfaktor, nästan 30 % hade en kronisk hjärt- eller lungsjukdom och 25 % diabetes. 

Antal nyinskrivna på IVA för Covid var 16 december 2 personer i hela riket. 

Socialstyrelsens sajt kan man se mönstret ännu tydligare – 2021 har haft väldigt lite problem med Covid 19 sett ur intensivvårdsperspektivet. Man klickar på rutmönstret och så får man se hur många som IVA-vårdas per vecka 2021. Där den ljusaste blå färgen är noll. 

Som man kan se har vi otroligt få inläggningar på IVA på grund av Covid just nu. 

Men allra bäst kontext får man om man kollar på total dödlighet jämfört med samma period andra år och det hittar man på SCB. 

Här kan man se att dödligheten i 2020 inte ökade förrän i vecka 24 och då med 92 fler dödsfall i hela landet. Inte särskilt avvikande alltså historiskt sett. Om man sedan kollar på innevarande år 2021 ser vi ett intressant mönster – det är bara i början av året, innan vaccinationerna, som 2021 hade högre dödlighet än andra år. 

Från vecka 5 har vi bara haft en högre dödlighet 2021 fyra veckor. 

Men trots att dödligheten alltså var LÄGRE än andra år från vecka 5 och framåt så behöll regeringen en rad restriktioner ända till juni 2021. Som att krogen tvingades stänga redan halv 9. 

Notera också att vi mellan 2015 och 2020 ökade befolkningen med 770 000 invandrare så i själva verket har vi ännu lägre dödstal 2021 i relation till befolkningsmängd. 

Vecka 44 i år hade vi visserligen högst dödlighet den veckan jämfört med samma vecka 2015 – 2021 men notera – det var blott 8 personer fler som dog den veckan än 2017. Vilket verkligen får räknas inom en slags normal variation. 8 extra döda i hela Sverige. Det räcker ju med en våldsam bilolycka och en skjutning den veckan så når man 8 fler döda. 

I själva verket har Sverige betydligt lägre dödlighet än normalt just nu. Och dödligheten 2021 har varit helt normal sedan vecka 5. Som ni kan se har alla år vissa toppveckor, förutom 2020 som sticker ut. Man kan också se att 2018 var ett år där vi hade en stor dödlighet just under vintern.

För vintern 2017-2018 var ett otroligt svårt influensaår.

Alla sorters influensa drabbar äldre värst och ju äldre, desto högre dödlighet. Men säsongsinfluensa drabbar till skillnad från Covid även små barn hårdare. Lägst drabbade är större barn, vuxna och medelåders. 

Man kan se att 11 400 vårdades i sluten vård. Mer än dubbelt så många som säsongen 2015-2016. Antal avlidna var också rekordhögt. 

Kollar man på intensivvård och överdödlighet för den svåra influensasäsongen 2017-2018 kan man se följande enligt Folkhälsomyndigheten:

447 personer intensivvårdade jämfört med 257 den föregående influensasäsongen. Överdödligheten var signifikant i åldersgruppen över 65 år. 

På grund av den högre dödligheten 2020 har vi ingen dödlighet som sticker ut i år. Det är fakta. 

Och fakta är också att Covid dödar gamla människor som också dör mest av allt annat, eftersom vi blir gamla i Sverige och något dör man av. Folk över 65 år har högst dödlighet i nästan alla dödsorsaker som rör sjukdom man drabbas av. De begår färre självmord än yngre dock. Det är livsfarligt att vara människa, 100 % dör och har man tur dör man just i åldern 75 år och äldre. Och inte innan. Allra mest tur har givetvis de som fyllt 90 år. 

De vanligaste dödsorsakerna som gamla dör av är som förväntat cancer, hjärt-kärlsjukdomar och andningsrelaterade sjukdomar som lunginflammation. Och nu Covid, som ju är en influensa som ger andningsproblem. 

Men inte ens bland äldre har vi alltså en högre dödlighet än samma period de senaste fem åren, vi har tvärtom en lägre dödlighet. 

Med detta facit är det ännu mer obegripligt varför vi har noll debatt om långtgående restriktioner som vaccinpass och att regeringen nu varje vecka har presskonferenser där de först hänvisar till att smittspridningen i andra länder är hög för att sedan flagga för att de snart tänker införa ännu fler restriktioner. 

Varför hänvisar man till smittspridning och inte antal döda eller inlagda på IVA? Ja, det förstår alla. Det är för att smittspridningen är det enda man kan referera till. Trots att det är irrelevant så länge vi har låg dödlighet och låg inläggning på IVA. 

Jag är väldigt bekymrad över att tystnaden består.

Att vi inte har en opposition utan tvärtom har tre partier till höger som försöker vara ännu mer auktoritära än den socialistiska regeringen och att vi inte har någon debatt alls att tala om. 

Jag är också bekymrad över de långsiktiga konsekvenserna.

Nu har makthavare lärt sig att de ogrundat utan proportionalitet och utan en debatt som väger restriktioner mot inskränkningar i mänskliga rättigheterna och grundlagsskyddade fri- och rättigheter kan både stifta grundlagsvidriga lagar och få med såväl resten av politiska Sverige som en tyst fårskock till medborgare på det största politiska förtryck vi sett sedan andra världskriget.

Makten makthavarna de senaste två åren fått och tagit sig överstiger deras vildaste fantasier och de kommer inte utan vidare lämna tillbaka den. Det har inga makthavare i någon tid gjort och även om vi tror att vi är unika och lever i en unik tid gör vi inte det. Så har alla boende på jorden alltid trott. Det är väl varje ny generations privilegium antar jag. 

Men bara för att vi har en stor tyst massa som mer än gärna låter sig förtryckas av makten för att de tutat i dem att det är tryggast så betyder det inte att den tysta massan har rätt. Det har tyvärr historien gång på gång visat. I själva verket bygger varje förtryckare, varje diktatur, varje mörk sida i historiens bok på just acceptansen av den stora tysta massan. Trots att många svenskar har självbilden att just de skulle protestera under nazi-tiden i Tyskland på 30-talet är verkligheten att nästan ingen skulle göra det. Jag beklagar den slitna referensen men just för att den används så ofta är den relevant i kontexten.

Den tysta massan har nu accepterat att regeringen med några dagars varsel kan införa vilka restriktioner som helst.

De har också accepterat inrikespass där folk avkrävs att redovisa privat information för vem som helst i samhället som kräver vaccinpass. För ens hälsa är privat. Det är integritetskränkande att folk utanför vården ska ha rätt att kräva att man bevisar att man är vaccinerad. Det tycker vi om allt annat som rör hälsa. En arbetsgivare som innan pandemin hade avkrävt bevis på att man är vaccinerad för till exempel säsongsinfluensa hade kölhalats i media. Och beskyllts just för det – att kränka personens integritet. 

Nästa steg kan lätt bli att människor när pandemin väl, om det någonsin händer, blåses av kommer att avkrävas just det. Vaccinpass för vanlig influensa. Och sedan för mässlingen. Som också är en dödlig sjukdom som är global. Inrikespass utan skäl som medvetet begränsar och diskriminerar en del av befolkningen. 

Kommer världens makthavare vilja att någonsin blåsa av pandemin i framtiden? 

Det tycker jag är en fråga man måste ställa sig. För extremt många beslut som fattats har varit politiskt grundade, inte medicinskt. Och det kommer av flera skäl vara ett beslut många inte vill fatta för att de helt enkelt inte vill. 

Sittande regering bevisar ju det. Vi har en underdödlighet nästan hela 2021 och ändå försöker de piska upp en stämning av kris igen. 

Tystnad är demokratins värsta fiende. 

Och det är tyvärr fortfarande tyst. 

…………

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 123 444 5847

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!