Lars Lindströms falska nyheter

Det vi ser nu är relativiseringens tidevarv. När heilande sossar förklaras med att alla festat med nazister i ungdomen och när brottsligheten ska förminskas genom att opinionsbildare som Lindström gång på gång upprepar att Sverige aldrig varit tryggare.

De påstår att det är vetenskapen och inte de som säger detta. Folk inbillar sig. Sverige är lika tryggt som det var då och rädsla är byggt på sagor.

Lyssna på forskarna, säger opinionsbildaren från vänstern. Det är fakta. Det är tryggt och lugnt.

Enligt Brå är det mindre farligt idag. Påstår Lindström. Vi kan väl kolla? Här är senaste Nationella Trygghetsundersöknungen.

På första sidan står det så här: ”Risken är stor att skillnader mellan tidigare år är till följd av samhällelig karaktär och inte nödvändigtvis trendbrott. ” På grund av pandemin.

Ändå bygger Lindström hela sin artikel på att brott mot person minskat något under pandemin.

Alla kan se den skarpa kurvans brytning från 2014. När migrationskrisen inleddes som kulminerade i att det i november 2015 kom 10 000 migranter i veckan till Sverige. Ändå refererar Lindström till 2016. Framför allt ökade hot och sexbrott mest.

Han nämner kort pandemin men undviker medvetet citatet som smular sönder hans tes – att siffrorna bara är ett resultat av pandemin och inte kan tolkas som trendbrott. Utan istället upprepar han att rädslan är ogrundad och framprovocerad.

Det är framför allt SDs fel att folk ändå blivit räddare. Vi ska lära oss att kriminaliteten inte är problemet utan oron för den och den kommer från rasister som vill oss illa.

Men om man lägger kurvan för när brott mot person steg plötsligt och kraftigt bredvid den för oron noterar vi ännu en sak forskningen bevisar men Lindström inte ville se – de korrelerar.

Nej Lars.

Folk är inte irrationellt rädda av en av SD konstruerad rädsla för brott. Folk är räddare för att brottsligheten ökat och deras rädsla korrelerar alltså med ökningen i princip. En rationell rädsla.

Men givetvis passar inte en rationell rädsla för ett allt farligare Sverige som enligt samma vetenskap delvis beror på en allt högre andel av befolkningen med bakgrund i framför allt MENA där överrisken att begå just brott mot person är upp till 5 ggr så hög som inföddas.

Det passar inte vänstern och det luftslott de vill bygga att Sverige inte på bara 10 år blivit ett av de farligaste länderna i EU i vissa brottskategorier, som just sexualbrott både mot män och kvinnor, skjutningar som även drabbar tredje person och olika typer av bedrägerier. Som även gängen försörjer sig på.

Därför håller nu vänstern medvetet på att mörka även denna sanning. Men det är som Lindström säger, kolla bara vad forskarna säger så är det lätt att avslöja kampanjerna.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!