Straffbeskattning av vård

Socialdemokrater hatar av tradition företag och när företagen dessutom är inom vården finns det extra mycket agg så vem är förvånad att regeringen återigen försöker runda demokratin i jakt på hårt arbetande egna företagare?

För när Skatteverket plötsligt tolkade reglerna så att det ska vara moms på vård som hyrs in reagerade den borgerliga majoriteten som trots allt fortfarande finns i riksdagen och gav därför regeringen uppdrag att utreda hur man kan lösa detta så att inte de privata vårdbolagen skulle få en skattesmäll. 

Gjorde de detta då?

Givetvis inte. För är man socialdemokrat är demokrati något relativt och när det inte passar partiets egna intressen gör man lite som man vill med det. Det vet vi sedan gammalt. 

Bakgrunden är följande. 

Den 7 juni 2018 kom en dom i Högsta förvaltningsdomstolen.

En bomb i vård-Sverige givetvis eftersom just det här med momsbefrielsen genom bland annat regler i EU varit centrala för att få lönsamhet. Trots att vården är befriad från moms gjorde det här att inhyrd personal även om personerna man hyr in utför vård skulle beskattas med moms, trots att de innan betraktas inom vårdundantaget. Tjänsterna blev alltså 25 % dyrare i ett slag, för t ex ett vårdbolag att hyra in en läkare som driver eget bolag eller en privattandläkare att hyra in personal till kliniken. Momskostnader man i andra änden inte kan dra av de i sin tur inte har någon momspliktig försäljning. 

Så i slutändan får patienterna betala det här. 

Den 19 juni 2019 beslutade dock en majoritet i riksdagen att uppdra åt regeringen att skyndsamt utreda detta så att inte vårdbolagen och därmed hela branschen drabbas av den strikta tolkningen av lagen. 

Men trots att utredningen kom i juni 2021 har regeringen inte valt att gå vidare ännu. Utredaren kom, som väntat kanske man ska säga, fram till att man inte alls ska utvidga det svenska undantaget. Man skyller på risker. Läkarförbundet kallade det fegt. 

Privattandläkarna delar slutsatsen. 

Men trots att utredningen kom i juni har den inte ännu skickats på remiss. Man får lätt intrycket av att regeringen tänker lägga det här i en byrålåda till efter valet och glömma bort så att vårdföretagare straffas. Att göra ingenting orsakar nämligen just det eftersom momsen redan är införd och utredningen handlar om att avskaffa den. 

Vårdföretagarna kom med sina kommentarer med en lista på åtgärder som regeringen borde införa.

För givetvis får offentligägda Folktandvården och annan offentlig vård kompensation för momsen medan den nya tolkningen av lagen bara drabbar privata vårdbolag. Helt i linje med hatet mot vinst i välfärden kan man tycka. 

Skatteverket skulle kunna skjuta på ikraftträdandet till exempel. 

Men regeringen orkar alltså inte ens skicka utredningens förslag på remiss och har tydligen tänkt runda demokratin än en gång. 

……….

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 123 444 5847

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!