Manipulationen av myndigheter

Har man styrt Sverige i 100 år med undantag av en period på 70-talet, en på 90-talet och två på 2000-talet vet man hur man använder statens resurser för egen vinning. 

Socialdemokraterna har därför en kunskap som ärvs SSU-generation för SSU-generation att använda statens samtliga resurser som sina egna partiresurser.

När S styr agerar därför så många delar av statens verksamhet som det är möjligt som resurser för S i valrörelsen utan att någon reagerar

2018 gick S bland annat till val på den kontroversiella så kallade ”familjeveckan”. De gjorde bedömningen att ger man bara den stora väljargruppen familjer en riktad och dyr reform kommer fler rösta S, precis som de vann valet 2002 på maxtaxan. Och även den en reform som aldrig går att rulla tillbaka när folk väl vant sig. Av samma skäl – man tappar väljare i en stor väljargrupp. 

Svenskt Näringsliv beräknade att den totala kostnaden inklusive arbetsbortfall i runda slängar handlade om 30 miljarder, som samhällskostnad. 

Men i landet med världens mest generösa föräldrapenning som gör att många föräldrar är hemma med sina barn 18 månader genom att pussla med dagar och jobb flög det inte riktigt. Eftersom det skjuts var och varannan dag till exempel. Många tycker inte att man behöver en vecka extra ledigt just nu. 

2020 kom sedan pandemin och man bestämde att det fick bli ett valfläsk inför valet 2022. 

Det fanns bara ett problem – den är inte klubbad i någon budget ännu. Inte nyss och synnerligen inte tidigare. Men vad är väl en petitess som demokratin när val ska vinnas för en socialdemokrat så de gjorde som de ofta gör – de började med implementeringen av en lagstiftning före den beslutats demokratiskt i riksdagen. 

Helt öppet använde S förvaltningsmyndigheten i valarbetet. 

Jag ska förklara hur. 

Vår demokratiska process är att först lägger regeringen fram en proposition om en reform eller lagändring, som sedan ska klubbas i riksdagen innan den kan genomföras. Vi vet också att sittande regering inte har majoritet i kammaren så vissa proppar har fallit där. 

Men är det stora reformer som tar lång tid att implementera, som ett helt nytt bidrag/socialförsäkringsförmån som detta gäller, har Försäkringskassan enligt tips från folk som jobbar där utvecklat en slags inofficiell ordning där man för att hinna med innan det datum som regeringen bestämt att det nya ska införas börjar visst arbete direkt när en avisering att en lagändring är på gång. Innan proppen är klubbad, i något slags tyst samförstånd med mellan regeringen och myndighetsledningen. 

Försäkringskassan har alltså satt i system att föregå den demokratiska beslutsprocessen. 

Det i sig är anmärkningsvärt och jag tycker att riksdagen borde initiera en utredning om hur ofta detta skett sedan 2014. 

Att börja anpassa system för en reform som ännu inte är klubbad och kanske stoppas är också riskabelt för skattebetalarnas pengar riskerar att slösa på anpassning av verksamheten till en reform som sedan inte införs. 

Men eftersom ikraftträdandet annars inte riskeras att hinnas med startar således Försäkringskassan ofta ändå innan riksdagens beslut. Utan att regeringen ens behöver be dem. 

Familjeveckan heter formellt familjedagpenning. 

Det fanns dock denna gång ett problem – dagens generaldirektör verkar vara mer av en klassisk byråkrat som håller på formalia (tack och lov).

Så den här gången satte GD ner foten. Försäkringskassan skulle inte för första gången på länge påbörja någon som helst implementering innan reformen klubbats formellt i riksdagen. 

Socialdemokraterna blev inte glada men fick bara finna sig i faktum och istället hitta nya vägar – tvång. Genom att ge myndigheten ett särskilt uppdrag med att påbörja införandet av familjeveckan tidigare än demokratin hann med skulle man garantera att den hann med att bli valfläsk. Och att införa ett helt nytt bidrag kräver en stor it-utvecklingsinsats, rekryteringar och andra införandekostnader. 

Ska man hinna att införa familjeveckan 2022 och före valet är det nämligen bråda dagar. 

Så i juni 2021 publicerades detta på regeringens hemsida, som verkar ha gått många obemärkt förbi. I midsommarveckan i högsommarvärme och fortfarande under en pandemi smögs det ut. 

Till skillnad från alla andra gånger finns det som ni kan se svart på vitt att Socialdemokraterna utnyttjar myndigheterna för egen vinning och rundar demokratin. 

Att vänta till budgetbeslut i höst var omöjligt, då skulle man inte hinna. Så genom det formella uppdraget tvingade man Försäkringskassan att börja förbereda en reform som man ännu inte visste skulle gå igenom. Det har kassan därför hållit på med sedan dess, nästan 5 månader. Vad det kostat är en fråga jag får återkomma till när jag begärt ut det. 

För nu blir det ingen familjevecka innan valet. 

Budgeten Magdalena Andersson la fram föll när Centern inte röstade på den. 

Socialdemokraterna har denna gång öppet använt en förvaltningsmyndighet för att med hjälp av dem runda demokratin för att införa valfläsk. 
 
Enligt instruktionen till Försäkringskassan så ska myndigheten  hantera ersättningar som
 administreras av Försäkringskassan. 

Familjedagpenning är inte en sådan förmån eftersom den inte blev beslutad som lag men ändå har myndigheten fått i uppdrag att förbereda införandet av den.

De fem månaderna som kassan haft på sig tills budgeten föll har de givetvis ägnat åt det uppdraget innebär – att förbereda för en lag som nu inte klubbats. De har IT-utvecklat, påbörjat rekrytering, informationsmaterial etc. Det måste handla om åtskilliga miljoner som kastats bort för att Socialdemokraterna använder statens resurser för partisaker och valrörelse. 

Allt för att med våra pengar köpa röster i valet. 
 
I höständringsbudgeten 2021 som togs tidigare i höstas fick Försäkringskassan hela 15 miljoner extra bara för att förbereda för den icke klubbade reformen familjeveckan. 
 

Är det ens lagligt att ge en myndighet uppdrag och högre budget för att förbereda saker som inte är demokratiskt fattade utan bara är en önskan, ett partiinternt förslag utan någon förankring i riksdagen?
 
Det skulle jag vilja veta för jag har väldigt svårt att tro det. 
 
Och en sista passning är ju till oppositionen – varför låter ni sådant här passera? Sover ni? Eller ni läser inte regeringens hemsida?
 
Då hade ni i juni upptäckt det här nämligen. Inte genom min blogg månader senare. 
 
Det är valrörelse. Då måste ni räkna med att Socialdemokraterna gör allt de kan för att i så hög utsträckning som möjligt använda statens samtliga resurser för att gynna sig själva i valet. 
 
Jag får återkomma om jag får något svar på exakt hur mycket det här fiaskot hittills har kostat oss i anpassningar för en dum reform ingen vill ha och som fortfarande bara är en önskan Socialdemokraterna har, ingenting som är juridiskt bindande. 

………………………………………………

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 123 444 5847

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!