Rötan inifrån

Det är något som skavt när jag läst senaste årets rapporteringar i media om framför allt olika slags välfärdskriminalitet. 

Något som inte närmelsevis så mycket uppmärksamhet det borde fått utan har fått passera i bisatser i rapporteringen trots att det visar på ett otroligt allvarlig utveckling. 

Insiders. 

Att brott generellt utförs med hjälp av insiders är knappast en nyhet men att utstuderade bidragsbrott från välfärden och det offentliga i allt högre grad utförs med hjälp av insiders är åtminstone något nytt i rapporteringen av brotten. 

Varför ser vi ingen debatt om det här?

För detta är något mycket mycket större än själva brottet i sig. Det här är systemförstörande verksamhet.

När kriminella lyckas infiltrera maktpositioner i samhället, genom att utbilda sig och göra en på ytan vanlig karriär men vars främsta syfte varit kriminalitet och att uppnå tillräckliga positioner inom olika förvaltningar, myndigheter och andra maktpositioner för att sedan inifrån bistå sina kriminella vänner att råna välfärden eller utföra andra brott ruttnar inte bara tilliten utan även systemet som sådant. Gangteradvokaterna som avslöjats nyligen är en del av samma problem. 

En insider på en myndighet eller liknande är nämligen inte att likställa med motsvarande i ett privat företag eftersom det offentliga betalas av tvångsinhämtad skatt och ska utföra något så viktigt som resultatet av lagar och regler beslutade av den representativa demokratin. När ett företag drabbas av en insider är personen de facto bara en annan kriminell. När det offentliga drabbas är det både ett tecken på att systemet är trasigt och kan snabbt orsaka något så farligt som lägre förtroende för staten och dess institutioner. 

Länder med låg tilltro till staten sköter därför betydligt mer saker utanför statens kontroll. Korruptionen breder ut sig. Det är en farlig och mycket brant backe. 

Inte nog med att Sverige idag har gangsteradvokater som rättsmässiga U-länder har.

Utan vi har ett flertal uppmärksammade fall där bidragsbrott på olika sätt kunnat genomföras med hjälp av insiders på kommuner och statliga institutioner.

Och det utan någon som helst offentlig debatt om en alarmerande ny sorts kriminalitet som är systemförstörande på ett närmast explosivt sätt om det får fäste. 

Dags att införa ett särskilt straffansvar för människor som medvetet medverkar till kriminella handlingar från insidan av det offentliga. 

Advokater som hjälper kriminella, handläggare på myndigheter och socialtjänsten i kommuner som beviljar kriminella bidrag på felaktiga grunder och andra ruttna delar av det offentliga. 

Trolöshet mot huvudman är för klent för att brottet i sig är större. Alla som arbetar i den här sortens yrken borde ha en egen brottsrubricering där straffet är fängelse enbart för att man använt sin maktposition. Utöver själva brottet som utförts. Vi behöver helt enkelt en ny brottsrubricering här för människor som utnyttjar en maktposition från offentliga verksamheter för kriminell verksamhet. 

Vi måste också kräva att de som arbetar på myndigheter och kommuner i högre utsträckning  än idag kontrolleras och säkerhetskontrolleras. 

Fattar man beslut om bidragsutbetalning är man automatiskt i en riskzon för påtryckningar av kriminella.

Vi behöver också kunna få juridiska verktyg att förhindra att en dömd person för kriminalitet på insidan av myndigheter får en liknande anställning. En svartlistning om man ska kalla det så.  En sådan person ska inte få arbeta på en myndighet eller liknande utan får försörja sig på andra sätt. Företagare som döms för grovt skattebrott kan få näringsförbud i en massa år. Missbrukar du en offentlig position, även en låg sådan, ska du inte på lång tid kunna få ett liknande arbete igen, säg ett minimum på 10 års förbud att arbeta i liknande ställning på myndigheter.

Dörren in till våra gemensamma resurser står tyvärr på vid gavel. För medvetna fusk och storskaliga kriminella upplägg i enda syfte att dränera skattepengar från stat och kommun. 

Vi måste ta det här på allvar direkt innan rötan sprider sig i systemen. Hur stort problemet idag är vet vi tyvärr heller inte. Hur många bidragsbrott möjliggörs idag för att det finns en mutad eller delaktig insider? Finns det ens några insatser för att kartlägga detta?

Ge Brå ett särskilt uppdrag att utreda hur stort problemet är på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, kommuners socialförvaltningar och andra utsatta delar av offentligheten. Även Advokatssamfundet borde utredas för hur stort problemet enligt polisen det är med advokater som hjälper kriminella på otillbörligt sätt. 

Vi måste göra betydligt mer för att städa upp rötan. Att öka kostnaden för kriminella på myndigheter är ett steg på vägen och att stänga dörren för dömda är en annan. 

………

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 123 444 5847

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!