Om bara utländsk bakgrund fick rösta

 

Varje vår och höst kommer SCB:s stora Partisympatiundersökning, den så kallade PSU-rapporten. Den är väldigt spännande för alla oss som arbetar med politik. 

I våras kom den senaste, nästa kommer i början av december. Och jag blev nyfiken på att se hur den allt växande delen av de röstberättigande som har utländsk bakgrund skulle  rösta fram för riksdag om bara de fick bestämma. 

Och hur detta har förändrats. Nyanlända får inte rösta. Om du har PUT får du rösta i kommunala val och regionval medan bara medborgare får rösta i riksdagsval. Men fler och fler blir medborgare av de som kom 2015 när vi tog emot till exempel EU:s högsta antal av afghanska unga män och 38 % av hela EUs ansökningar av syrier kom just hit till Sverige. 

Men i gruppen ingår också folk som är födda här. Och även om folk i debatten hela tiden klumpar ihop den här gruppen – utländsk bakgrund – till en homogen massa, inte minst vänstern, har en högutbildad tjej född i Sverige med iranska föräldrar mycket lite gemensamt med en analfabet från Afghanistan som kom hit 2015. Gruppen är extremt heterogen alltså och den statistiska etiketten klumpig men det är den vi har just nu. 

Observera att nedanstående siffror inte är valresultat utan en opinionsundersökning. 

2010 röstade landets befolkning med utländsk befolkning så här enligt PSU i november 2010 :

Y-axel är procent, X-axel partier och ”samtliga utländsk bakgrund”.

Som ni kan se skulle 43 % rösta på S. Men Moderaterna har också 30 %. 2010 hade Folkpartiet också en okej andel utländsk bakgrund medan SD, som ju kom in i riksdagen 2010, naturligt har mycket få väljare. Nästan ingen röstade på Centern, det var 2010 väljarna med utländsk bakgrunds absoluta bottenparti. 

Men även 2010 skulle riksdagen med överväldigande majoritet bestå av socialister i olika färg. 59 % i olika färger av rött och då skulle C inte ens räknas in. 

Om det vore val idag har preferenserna bara på 10 år förändrats i gruppen utländsk bakgrund. Enligt senaste PSU:n från i våras kan man se följande:

Sossarna har fortsatt högt stöd men färre bland männen än kvinnorna även om båda grupperna ger dem minst 40 %. Vänsterpartiet har ökat sitt stöd och har nu över 10 % medan MP bara har stöd hos kvinnorna men får noll av männen. Moderaterna har mindre än 15 %. Medan SD har stöd av nästan 20 % av män med utländsk bakgrund men av kvinnor skulle rösta på L idag. 

Här ser ni samtliga med utländsk bakgrund. 

Och här kan man jämföra hur det förändrats på 10 år. 

Det finns några uppenbara stora förändringar. Som att SD växt från nästan obefintligt till strax under deras valresultat 2018. Att Liberalerna tappat massa med utländsk bakgrund men att Centerpartiet ökat markant där. Och att betydligt färre 

Riksdagen hade fortsatt varit rött om de ensamma fått bestämma. Inklusive Centerpartiet skulle socialisterna får 63,2 %. Utan dem hade de fått 56,6 %.

Vad kan vi dra för slutsatser då?

För det första skulle jag vilja se mer detaljerad statistik från SCB. Utländsk bakgrund räcker inte. Dels borde uppdelningen utlandsfödd/född i Sverige till två utlandsfödda föräldrar finnas med, dels borde man fördela på utlandsfödd/född i Sverige till två utlandsfödda föräldrar och utbildningsnivå, inkomst etc. 

För det andra – många med utländsk bakgrund röstar rött. 

Man kan också se att egentligen är det något färre som är rena socialister men att Centerns förflyttning från blått till rött ändå gjort att riksdagen hade varit röd. Intressant nog ökar andelen utländsk bakgrund bland SD:s väljare. Här skulle man vilja veta mer – vilka invandrargrupper röstar idag SD? 

Men det är ju knappast något positivt att flera partier till vänster inklusive Socialdemokraterna har starka incitament att behålla höga bidragsnivåer och öka andelen utlandsfödda. När det som kan vända den här negativa utvecklingen är att de som kommit hit måste börja försörja sig själva och att vi därför inte kan fylla på med nya grupper människor med stora behov som hamnar i bidragsberoende, fattigdom och misär. 

 

…………

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 123 444 5847

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!