Den för stora staten

Jag skriver en del om statens uppdrag och välfärd. För när staten gör något ska den göra det effektivt och med kontroll. Men staten ska vara så liten det är möjligt. Det är kanske det som definierar att vara liberalkonservativ mest av allt – vi tror på en stark men liten stat. Där staten gör det staten är bäst på. 

Därför är jag allergisk mot saker som staten sysslar med som de inte ska. 

En av alla dessa saker är när de konkurrerar med privata bolag. Enligt en rapport från Småföretagarnas Riksförbund som kom i höstas driver hela 92 % av de offentligt ägda företagen bolag i näringslivet. 

 

 

Almega har också gjort en rapport baserat på en enkät bland medlemmarna där 2 av 3 företagare upplever osund konkurrens från offentligt ägda bolag. 

Ett flagrant exempel är Timrå kommun som startade aktiebolaget Wifsta Water för att sälja sitt kranvatten buteljerat. 20 år senare har ingen köpt vattnet. 

Eller Hässelholm som 2015 förbjöd andra att bygga fiber för att man själv ville ha monopol på fiberutbyggnaden i kommunen. 

Sedan 2010 finns det en lag mot osund konkurrens från kommuner. Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet – KOS, vars syfte är just att hindra offentliga verksamheter att starta och driva företag där det finns en fungerande marknad och på så sätt utnyttja sin ställning som kommun för att missgynna privata företagare. 

Framför allt drabbas företagare inom tjänstesektorn av osund konkurrens från det offentliga. Och det blir automatiskt en slags David – Goliat-situation eftersom samma kommun dessutom är de som ska bevilja företagare på orten alla möjliga slags tillstånd som krävs för verksamheter. Som företagare vågar du därför heller inte bråka generellt eftersom man är orolig att tjänstemän och politiker i kommunen ska straffa dig på olika sätt. 

En del fall har dock prövats av Konkurrensverket, som är den bästa vägen för företagare genom just KOS-lagen. Några exempel på fall där detta prövats är Skelleftebuss, ett kommunalt ägt bolag som även sålde bussresor på privata marknaden och som dömdes för osund konkurrens

(Stockholms tingsrätts dom T 8160–11 Konkurrensverket ./. Skelleftebuss AB (2013-07-12)

Eller Strömstad kommun som tyckte att gym och spa var en rimlig kommunal kärnverksamhet, vilket konkurrerade med privata företag på orten som sålde samma sak. 

Vi måste prata mer om vad det offentliga faktiskt ska syssla med.

I en situation där det gång på gång avslöjas att stat och kommun med skattepengar går långt utöver det vanliga väljare förväntar sig att det offentliga och skattepengar ska finansiera och där kärnuppdraget verkar bli mindre och mindre måste vi på allvar diskutera vad stat och kommun ska göra. 

Klarar man inte ens av det man finns till för att utföra för pengar som skattebetalarna arbetat ihop och betalat in så har vi ett problem. Men om man dessutom och samtidigt ägnar sig åt sådant man inte alls borde göra har vi ju två olika slags problem. 

……..

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 123 444 5847

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!