Utbildning är inte lösningen

1,3 miljoner personer är inte självförsörjande. En mycket hög andel är utlandsfödda. Enligt rapporten från Entreprenörskapsforum som slog ner som en bomb för drygt ett år sedan är problemen värre än man kunnat tro. 

Det tar 12-13 år innan ens hälften är självförsörjande på den låga lönen 12 800 kronor.

År 2016 var 600 000 utlandsfödda bidragsberoende. 

Hur ska vi lösa det här?

Sosse-svaret är alltid – utbildning. Folk ska utbildas. Folk ska matchas till de jobb som finns. Och det finns massa jobb. Problemet är att det är jobb som kräver lång utbildning. Marknaden skriker efter sjuksköterskor, lärare och all slags IT-kompetens. Till exempel. Samtliga kräver lång högskoleutbildning, med undantag för självlärda programmerare. Men även det kräver en grundutbildning. 

Även C, MP och V håller på att låtsas som att svaret på alla frågor bara är utbildning. Det låter enkelt. 

Man sätter bara alla utlandsfödda som inte har jobb på några kurser och hepp! Problem solved. 

Sanningen är att det långt ifrån är den quick fix politiker vill låtsas. 

Jag begärde ut statistik från Arbetsförmedlingen på utbildningsnivå på inskrivna hos dem. 

Det finns idag 612 407 inskrivna. Detta inkluderar högskolestudenter som söker jobb fast de studerar. 

Men som ni kan se är 41 % av de inskrivna födda utanför EU. Och där har vi ju alla som sökt och fått asyl. Här har vi ett tydligt problem. 

Kategori 0 saknar formell utbildning. Här hittar du analfabeterna. 

22 215 personer födda utanför EU är formellt arbetslösa och har alltså noll utbildning. Kanske kan de inte ens läsa och skriva. 

Ytterligare 57 816 i kategorin utlandsfödd utanför EU har en utbildning kortare än 9 år, vilket i bästa fall betyder 7 eller 8 år men i många fall betyder det betydligt kortare än så. 

Hur ska vi kunna utbilda 22 215 personer födda utanför EU som kanske inte ens kan läsa till att få ett av alla högkvalificerade jobb som finns listade?

Den frågan ska även ställas på de som visserligen kan läsa och skriva men det är också ungefär det enda de kan. Och en stor del av gruppen på 57 816 är långt långt ifrån de svenska kraven på grundläggande utbildning. Grundskola i Sverige 9 år. Snart 10 år. 

80 000 personer som inte ens har 9-årig grundskola. Ett helt Luleå utan i närheten av någon utbildning som efterfrågas, många tusentals av dem kan inte ens läsa ordentligt. 

Dessutom födda långt från Sverige och därför långt från kultur, religion och språk. Sådant som också påverkar möjligheterna att få ett arbete. 

Varför låtsas vi som om dessa personer kan utbildas till att landa ett jobb på en högkvalificerad marknad som  framför allt efterfråga högskoleutbildade? 

Men istället för att moderna beredskapsjobb handlar om sådant outbildade utlandsfödda med otillräcklig svenska kan utföra så är sossarnas version akademikerjobb på myndigheter. 

När fokus inte borde vara ännu ett subventionerat jobb, ett statistik-gömmar-jobb som Nystartsjobb. Eller Extratjänster. 

Dessa människor kommer realistiskt aldrig ta någon sjusköterska-examen. Mycket få av dem. Men de kan börja att jobba sig i samhället genom saker de redan idag kan göra. Plantera skog, jobba med trädgård och parker, hantlangare i lantbruk, diskare, städare, plocka skräp. 

Sluta påstå att vi kan utbilda bort det här problemet. Grundläggande svenska är viktigt. Och en analfabet måste givetvis lära sig att läsa och skriva. Men i övrigt är det just sådant här staten ska göra. 

Moderna beredskapsjobb som lär dåligt utbildade utlandsfödda ett yrke, vad som helst som fungerar med låg utbildningsnivå. Som förhoppningsvis när de kan svenska kan leda till ett sådant jobb på riktigt. 

Och nej, vi ska inte ha en särskild myndighet för detta. Vi ska i själva verket lägga ner myndigheter. 

Statens företag Samhall, som redan idag har anställt en massa utlandsfödda på bekostnad av deras huvudsakliga målgrupp funktionshindrade, kan ansvara för Moderna beredskapsjobb. Det är bättre att staten betalar folks löner istället för att vi skapar olika låtsasjobb. Samhall har visat sig kunna skapa åtminstone arbetstillfällen för folk långt utanför arbetsmarknaden. 

Ju snabbare dessa människor får något i handen och börjar jobba desto bättre. 

De som  ska få utbildningsinsatser är de som på riktigt har en realstiskt möjlighet att höja sin kompetens. De som kommer hit, som redan klarat svenskar och som har en godkänt gymnasieutbildning i bagaget. Och högre utbildning. One size doesn’t fit all. Problemet med lågutbildade utlandsfödda kan vi inte tänka bort. 

………..

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 123 444 5847

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!