Storskaligt fusk med folkbokföring

Idag kom en ny rapport från Skatteverket om folkbokföringsbrott. Bakgrunden är de enorma problem vi har med samordningsnummer. 

Systemet med samordningsnummer än 20 år gammalt och som mycket i svensk offentlighet och välvärd hade det ett bra syfte men katastrofalt dåliga beslutsunderlag som precis som vanligt i politiken inte hade någon konsekvensberäkning och därmed heller ingen finansiell kostnad. 

Det har setts fram till nu som ett sätt för utlandsfödda att kunna legitimera sig. Vad det blivit? Ett sätt för kriminella att sno så mycket pengar de kan ur våra gemensamma system. Jag vill att vi lägger ner hela systemet och ersätter med ett utlännings-id som polisen utfärdar och som kräver fingeravtryck. 

Jag skrev om samordningsnummer mycket tidigt.

Redan i augusti 2017 skrev jag efter tips från ett polisbefäl om sofistikerade upplägg där samordningsnummer utnyttjades via bilaffärer. För om du säljer en bil till en person utanför Sverige måste Transportstyrelsen registrera detta och därför utfärdas ett samordningsnummer. Men personen bor alltså inte ens i Sverige, det är för att bilen ska kunna reggas i våra system. Eller avregistreras. 

Ingen har någonsin kommit på att numren ska ha en begränsad giltighetstid heller så den här sortens nummer är identiska med numret en nyanländ som bor i Sverige får. 

Den artikeln ledde sedan till att jag hittade en rapport om samordningsnummer som Skatteverket själva skrivit där de var mycket kritiska till systemet i sin helhet. Inlägget hittar ni här, från 2017, och rapporten hittar ni här

Några regler har skärpts sedan 2017.

Sammanfattningsvis fungerar det så här:

  • Folkbokföring är grunden för väldigt många av våra så kallade socialförsäkringar. Dvs systemet som blandar bidrag och försäkringar och därför borde heta ”socialförsäkrings- och bidragssystemet”. Bostadsbidrag, barnbidrag, aktivitetsersättning, flerbarnstillägg, föräldrapenning grundnivå för att nämna några. 
  • Innan en person kan få svenskt personnummer och har invandrat till Sverige får personen ett samordningsnummer. Det öppnar en massa dörrar i våra system. 
  • Om du kommer hit som arbetskraftsinvandrare kan arbetsgivare få ett samordningsnummer av Skatteverket för att alla som arbetar här ska betala skatt. 
  • Men samordningsnummer utfärdas inte bara av Skatteverket. Andra myndigheter, Migrationsverket, Transportstyrelsen eller Polisen får via Skatteverket rekvirera nummer. 
  • Skatteverket har inget övergripande ansvar att ens meddela Migrationsverket om kontroller visar att personer som kommit hit inte betalar någon skatt. 
  • Samordningsnummer har inte krävt att personen ens är folkbokförd här. Ändå har alla nummer varit samma så även personer som inte vistas här längre har kvar sitt nummer i en evighet och kan utnyttja det för att fuska till sig bidrag. 

Om du har rätt att bo i Sverige minst ett år har du rätt att söka personnummer hos Skatteverket. Det ersätter samordningsnumret men vi har över 900 000 utfärdade fortfarande aktiva samordningsnummer eftersom de alltså inte avslutas automatiskt, med tidsgräns eller något annat. 

Nu har Skatteverket på ett regeringsuppdrag granskat folkbokföring och hur detta utnyttjas för kriminalitet

Rapporten har gjorts i stort samarbete mellan olika myndigheter. 

Otroligt intressant rapport jag hoppas får stor spridning och skapar mycket debatt. För jag har ju sagt det i många år – systemet med samordningsnummer måste bort. Och vi måste samtidigt göra mycket åt folkbokföring, åt alla hål i välfärden som bygger på folkbokföring och annat som är som allt annat med den svenska på heder-och-samvete-kulturen i otakt med tiden. Som det diplomatiskt kan kallas. 

Nu tycker inte jag att några förmåner ska utgå bara av folkbokföring så där är ytterligare ett systemfel. Men nu är majoriteten av det vi kallar ”socialförsäkring” bidrag som automatiskt betalas ut om du är folkbokförd alldeles oavsett om du betalat in en enda krona i skatt. Och därför är det än mer skandalöst att politiker först konstruerade ett system utan kontroll, sedan bara lämnar det utan granskning i tjugo år tills opinionsbildare som jag själv och andra påtalar fusket. Först då har någon brytt sig om det. 

Så här konstaterar Skatteverket att fusk med folkbokföring, där samordningsnummer ingår, fungerar. Vissa bostäder används som strategiska bostäder, som hyrs till mycket god förtjänst av utomstående som inte är delaktiga i folkbokföringsbedrägerierna eller så ägs de själv. Med enda syfte att folk folkbokför sig där. 

I rapporten har de myndigheter som varit med i rapporten kollat på 1 579 utredningar och 675 individer. 

Hela 30 % av de individerna visade sig ha flyttat till sina hemländer igen. 

Ett av syftena med strategiska bostäder är att man kan sälja adressen till alla som vill fuska med bidrag i Sverige och detta sker bland annat via internet. Dessutom utnyttjas personers identitet som lämnat landet. Folk som helt enkelt åkt hem låter bli att avregistrera sig och säljer därefter sin identitet i de offentliga systemen till landsmän. 

Folk invandrar också hit utan att invandra. Det är bland annat detta som sker med samordningsnummer som rekvireras genom bilförsäljningarna som jag skrev om 2017. Där är numret syftet med affären och det används sedan av den som sålt bilen till en person som inte ens finns i Sverige. För att få bidrag. 

Polisen har sett i utredningar att folk har haft 60 BankID i en och samma mobil. 

Skatteverket anmälde förra året 1 103 underrättelser till Försäkringskassan. 25 % ledde till polisanmälningar. 50 % handlade om att folk inte bodde kvar i Sverige men fuskade med barnbidraget.  

Rapporten konstaterar också att själva folkbokföringsbrottet inte har ett eget syfte utan det är i syfte att fuska sig till bidrag framför allt som brottet begås. 

Även skattebrott och penningtvätt är syftet med fusket med folkbokföring och identiteter. Och äntligen tycker även myndighets-Sverige att biometriska data i ett annat system är helt nödvändiga. 

Skrota systemet med samordningsnummer nu. 

Kräv att alla som har fått personnummer baserat på ett samordningsnummer ska kallas in till Polisen och få ett nytt där man lämnar fingeravtryck. 

Efter mina granskningar, först sommaren efter, fick Skatteverket rätt att avregistrera falska identiteter, något de inte haft förut. Så illa var det. Men fortfarande kan de inte av-regga identiteter som är kapade. 

Skatteverket konstaterar att du idag kan vistas i Sverige med oklar identiet, utan rätt att vara i landet eller arbeta i landet men folkbokföringen får inte meddela andra myndigheter. 

Anhöriga som kommer hit till exempel. De flesta uppehållstillstånd som beviljas idag är just till anhöriga av olika salg, inte sällan till folk som är Alternativt skyddsbehövande eller Asylsökande. Om deras status som anhöriga är lögn kan man kringgå lagen. För när Skatteverket får veta att anknytningen är falsk får de inte lämna uppgiften vidare. 

Man har också identifierat problem med att vem som helst får köpa fastigheter utan fastställd identitet och vill att Lantmäteriet måste kontrollera utländska ägares identitet. 

Spontant tycker jag också att i ett land som är annars så besatta av offentlig statistik, som att vi idag tvingas ange lägenhetsnummer, borde kunna införa strängare kontroller direkt. 

Varför har inte folkbokföringen system som känner av hur stor varje bostad är och därför en algoritm som flaggar när för många folkbokfört sig på samma adress? En flagga som direkt föranleder ett fysiskt besök i lägenheten eller villan. 

Vårt system är så fullt med hål att hälften gör en deprimerad. 

Men sitta och klaga kommer inte fixa något. Och det är bråttom. Jag hoppas den här frågan får den uppmärksamhet den förtjänar. 

………………..

Vill du se mig i riksdagen? Kryssa mig i provvalet 11-17 oktober för medlemmarna i Moderaterna i Stockholms stad. 

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 123 444 5847

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!